GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Suomen Sukututkimusseura - Genealogiska Samfundet i Finland

Kokousesitelmät - Mötesföredragen.

11.2.1947 esitelmöi amanuenssi, fil. kand. Olavi Seitkari aiheesta »Kenraalikuvernööri kreivi Heiden. Eräitä tietoja hänen sukuperästään ja toiminnastaan vuoteen 1881». Heiden kuului vanhaan saksalais-alankomaalaiseen aatelissukuun, von Heyden, josta eräs haara 1790 saavutti valtakunnankreivin arvon. Isoäitinsä puolelta hän polveutui ruhtinassuvuista ja Englannin pääriarvon saavuttanesta alankomaalaisista aatelissuvuista. Heidenin isä saapui Venäjälle Ranskan vallankumouksen aikana ja Venäjän palveluksessa hänen kolme poikaansa saavuttivat korkeita virka-asemia. Ylennyttyään nopeasti armeijassa Heidenistä v. 1881 tuli Suomen kenraalikuvernööri.

11.2.1947 höll prof. Svante Dahlström från Åbo ett föredrag om »Professor Olof Schalberg och hans släkt», vilket gav levande inblickar i en liten släktkrets i den gustavianska tidens Åbo. Den centrala gestalten i denna krets var prof. Olof Schalberg (1733-1804). Föredraget byggde delvis på traditionsmaterial, som föredragshållaren för 40 år sedan upptecknat vid besök hos prof. Schalbergs brorsonsdöttrar.

 

Uusi vakinainen jäsen - Ny ständig medlem.

7.2.1947: Försäljningschefen Melker Storå, Jakobstad.

 

Uusia vuosijäseniä - Nya årsmedlemmar.

7.2.1947: Posttjänsteman Karin Bergman, Jakobstad; skolrådet, fil. dr Hugo Högnäs, Helsingfors; direktör Georg-Wilhelm Rosenlew, Munksnäs.

 

Vainajia - Avlidna.

7.1. i Kolho: Fru Elma Bonn, f. Hult, f. i Jakobstad 10.10.1878, årsm. 1945.

8.3. i Korsholm: Teol. dr, prosten I. A. Björklund, f. i Gamlakarleby 7.12.1855, årsm. 1924.


Genos 18(1947), s. 20-21

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1947 hakemisto | Vuosikertahakemisto