GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Böllia

Folke Landgrén

Då jag i lagfartsdomboken för Leppävirta (RA oo 51, vintertinget 25 febr. 1735) funnit några uppgifter som komplettera ätten Böllias genealogi (RAMSAY, tab. VI) tager jag mig friheten här bringa dem till kännedom.

Avlidne kaptenen Kristoffer Bölja hade ägt Kauppilanmäki hemman i Leppävirta by, hälften skatte och hälften krono. Hans änka Gertrud Margareta Ollongren hade 1722 sålt hemmanet till kaptenen Anders Hirsin (jfr G. LUTHER, "Hirsin" Genos 1946, s. 12). Nu önskade fänriken Erik Wirilander (troligen identisk med den av LEWENHAUPT, s. 766, omnämnde fänriken, född c. 1693 i Tavastland), vilken var gift med Kristoffer Böljas syster Barbro Kristina Bölja, återbörda hemmanet, vilket i tiden tillhört hans svärföräldrar.

Dessa uppgifter giva sålunda vid handen, att Kristoffer Bölja d. ä. utom de av RAMSAY angivna barnen ytterligare hade dottern Barbro Kristina, gift med Erik Wirilander, samt att i RAMSAY kan under ätten Ållongren i Finland, tab. IX, införas den kompletterande uppgiften, att Margareta i själva verket bar namnen Gertrud Margareta.


Genos 18(1947), s. 61

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1947 års register | Årgångsregister