GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Släkten Chorin i Finland.

Viking Haglund

Den släkt Chorin, som här utredes, har ej kunnat ledas längre bakåt än till klensmeden i Vasa Nils Corin, död därstädes 1762. Någon ledtråd för utforskandet av hans härstamning har ej framkommit. Bland dopvittnena för nyssnämnde Nils Corins barn förekomma visserligen några personer hemmahörande i Sverige och kunde Nils Chorin på denna grund måhända antagas härstamma därifrån, isynnerhet då släkter med namnet Chorin förekomma i Sverige. Av dessa släkter har ELGENSTIERNA i »Svensk släktkalender» utrett en från Tyskland härstammande släkt med vilken ifrågavarande släkt dock ej har kunnat sammanföras. Släktnamnet Chorin, Chorinus förekommer även i Finland på 1600-talet, då Magnus Chorinus, stamfader för den år 1770 adlade ätten Crusenstolpe, var student i Åbo år 1677. Magnus Chorinus överflyttade sedermera till Sverige och blev präst i Växjö stift och uppgives hans likabenämnda fader ha varit lärare vid universitetet i Dorpat.

Då klensmeden Nils Chorins bägge söner överflyttade till Gamlakarleby ledes tanken till släkten Cohre därstädes. Den representerades av borgaren Carl Core eller Cohre, gift i Gamlakarleby 25 jan. 1710 med rådmannen Erasmus Björkmans dotter Sara, döpt 3 okt. 1698, med vilken han hade åtminstone sönerna Carl, döpt 27 april 1713, och Johannes, döpt 11 febr. 1726. Familjen var bosatt på Sund hemman samt bortflyttade år 1727. Även släkten Cohre eller Chore från Torneå, resp. Nedertorneå torde i detta avseende beaktas och vistades en medlem därav, kronolänsmannen Nils Chore under senare hälften av 1700-talet i Gamlakarleby. Men släktnamnet kan även tänkas vara en härledning av gårdsnamnet Kuuri, vilket namn ej är sällsynt då det ofta har använts för att beteckna ett domkapitlet underlydande hemman.

 

Tab. 1.

Nils Corin (Curin, Kurin). Klensmed i Vasa. D. där 1 aug. 1762, 44 år gammal. - G. i Vasa 16 juli 1749 med Katarina Bäck, i hennes 1. gifte, f. i Vasa 14 sept. 1731, d. i Gamlakarleby 11 jan. 1808, dotter till klockställaren och stadsfogden i Vasa Erik Bäck och Katarina Backlin, omgift med handlanden i Gamlakarleby Karl Krook, i hans 3. gifte, f. i Saarijärvi 1704 d. i Gamlakarleby 14 juli 1795.

Barn (alla födda i Vasa):

Anna Greta, f. 3 juni 1750, d. i Vasa 6 juli 1750.

Greta Stina, f. 26 sept. 1751, d. i Vasa 5 aug. 1752.

Greta Stina, f. 7 sept. 1752, d. i Vasa 18 okt. 1752.

Mikael, f. 1753, guldsmed, d. 1819. Tab. 2.

Anna Kaisa, f. (1754?), d. i Vasa 26 april 1756.

Anders, f. 8 april 1755, d. i Vasa 7 maj 1756.

Maria Kristina, f. 28 juni 1756, d. i Vasa 6 mars 1762.

Nils, f. 1759, lots, d. 1808. Tab. 4.

 

Tab. 2.

Mikael Chorin (son till Nils C., tab. 1), f. i Vasa 29 okt. 1753. Guldsmed och rådman i Gamlakarleby. Från 1769 i lära hos guldsmeden där Berndt Edgren och utskrevs som gesäll 24 aug. 1774. Vann burskap i Gamlakarleby 11 okt. 1779. Guldsmedsmästare under Vasa ämbete 11 sept. 1783 med en silverkaffekanna som mästerskapsstycke. Avlade borgareed i Gamlakarleby 8 mars 1784, varvid Ch. anmälde, att han ville tjänstgöra som infanterist. Blev en mycket ombetrodd man i staden. Rådman 10 febr. 1794. Ägde gården N:o 188 vid Västra Kyrkogatan i Gamlakarleby. Av Ch:s guldsmedsarbeten bevaras i Åbo historiska museum två utsökt väl utarbetade föremål, en snusdosa och ett nåletui. Om hans övriga guldsmedsarbeten se Tyra Borg, »Guld- och silversmeder i Finland 1373-1873». Död i Gamlakarleby 3 febr. 1819. - G. m. Maria Battman, f. i Stockholm 10 okt. 1749, d. i Gamlakarleby 24 jan. 1822, dotter till bandfabriksmästaren Johan Battman och dennes hustru Kristina.

Barn (födda i Gamlakarleby):

Kristina Katarina, f. 17 juni 1782, d. i Gamlakarleby 23 juni 1785.

Johan Niklas, f. 1785, kassör, d. 1816. Tab. 3.

 

Tab. 3.

Johan Niklas Chorin (son till Mikael Ch., tab. 2), f. i Gamlakarleby 1 aug. 1785. Stads- och kronokassör i Gamlakarleby. Död där 20 juli 1816. - G. i Gamlakarleby 29 dec. 1811 med Sofia Granroth, f. i Gamlakarleby 19 sept. 1779, d. där 23 okt. 1832 dotter till handelsmannen Gustaf Granroth och Anna Katarina Hagberg.

Dotter:

Maria Sofia, f. i Gamlakarleby 6 dec. 1812, d. där 25 juni 1900. - G. i Gamlakarleby 1 sept. 1840 m. styrmannen, sedermera skepparen Anders Orriander, f. i Gamlakarleby 10 juli 1819, d. där 29 nov. 1890. (I äktenskapet föddes 13 aug. 1842 en son Anders Vilhelm som dog ogift 3 febr. 1872).

 

Tab. 4.

Nils Chorin (son till Nils C., tab. 1), f. i Vasa 1 dec. 1759. Lots i Gamlakarleby. Gjorde flere långresor, men slog sig sedan ned i staden. Ägde där gården N:o 184 vid Stakettgatan. Död där 11 okt. 1808. - G. i Gamlakarleby 11 nov. 1783 m. Margareta Elisabet Hagberg, f. i Gamlakarleby 30 jan. 1761, d. där 12 sept. 1844, dotter till sjömannen Isak Hagberg och Margareta Jurvelius.

Barn (födda i Gamlakarleby):

Katarina Margareta, f. 23 jan. 1791, d. i Gamlakarleby 21 juni s. å. Maria Elisabet, f. 28 mars 1793, d. i Gamlakarleby 19 dec. 1842. - G. i Gamlakarleby 28 okt. 1817 m. styrmannen, sedermera sjökaptenen

Erik Kunelius, f. i Gamlakarleby 26 juli 1792, d. i Konstantinopel 1836.

Johan Niklas, f. 1797, guldsmed, d. 1871. Tab. 5.

 

Tab. 5.

Johan Niklas Chorin (son till Nils Ch., tab. 4), f. i Gamlakarleby 11 juni 1797. Guldsmed och tullfiskal i Gamlakarleby. Arbetade 1812-1816 som lärgosse hos sin farbror Mikael Ch. (tab. 2), därpå som gesäll och som sådan även hos änkan 1819-1821. Erhöll burskap i staden 1 dec. 1821, men skulle först avlägga mästareprov. Detta, tvenne silvervaser, uppvisade Ch. 16 dec. 1822 och erhöll 25 jan. 1828 av Vasa ämbete guldsmedsmästarebrev. Avlade borgareed i Gamlakarleby 22 mars 1830. Ombetroddes med flere uppdrag i sin hemstad. Benämnes 1828 fabrikör, 1830 extra tullfiskal och 1832 tullfiskal. Han deltog med tapperhet i försvaret av sin hemstad vid engelsmannens anfall 1854 Och 1855 och hugnades med Ry. St. 3 m. sv. Av Ch:s guldsmedsarbeten bevaras i Åbo historiska museum ett pipbeslag från 1819 och en äggkopp från 1820. Om hans övriga guldsmedsarbeten se TYRA BORG, a. a. Vid sin död i Gamlakarleby 22 juli 1871 ägde han gården N:o 40 i 2. kvarteret och N:o 184 i 4. kvarteret. - G. i Jakobstad 1 febr. 1821 m. Maria Lovisa Fredriksson, f. i Pedersöre 17 dec. 1796, d. i Gamlakarleby 26 nov. 1868, dotter till styrmannen och bonden på Hovslagar i Pedersöre, Lövö, Fredrik Johansson och Katarina Österblad.

Barn (födda i Gamlakarleby):

Johan Fredrik, f. 4 nov. 1821, d. i Gamlakarleby 7 juni 1822.

Rosina Lovisa, f. 30 april 1823, d. i Gamlakarleby 22 april 1892. - G. i Gamlakarleby 21 dec. 1847 M. studeranden, sedermera handlanden och skepparen Fredrik Möller, f. i Gamlakarleby 4 jan. 1817, d. där. 29 dec. 1872. (Äktenskapet barnlöst.)

Karl Johan, f. 27 febr. 1825, d. i Gamlakarleby 7 mars 1829.

Axel Ferdinand, f. 16 febr. 1827, d. i Gamlakarleby 8 juni 1827.

Axel Bruno, f. 25 maj 1828, d. i Gamlakarleby 16 juni 1832.

Karl Johan, f. 1830, handlande, d. 1901. Tab. 6.

Hilma Aurora Rosalie, f. 24 sept. 1832, d. i Gamlakarleby 7 mars 1906. - G. i Gamlakarleby 21 okt. 1854 m. sjökaptenen Alexander Haglund, f., i Gamlakarleby 8 aug. 1831, d. där 14 juli 1881.

Otto Fredrik, f. 21 maj 1834. Underofficer vid 2. Vasa, indelta skarpskyttebataljon, sedermera länsman i Alahärmä. Död där (mördad) 17 okt. 1880.

Marie Emelie, f. 12 juli 1836, d. i Suoniemi 7 april 1912. - G. i Jakobstad 3 mars 1857 m. handlanden Zakarias Gustav Hortling, f. i Uleåborg 2 aug. 1831, d. där 19 sept. 1904. (Äktenskapet barnlöst.)

Axel Frithiof, f. 10 dec. 1838. Sjökapten och redare i London. Omkom 16 sept. 1878, då den av honom ägda skonaren, som han färdades med på resa till hemstaden, förliste under storm i Bottenhavet. Ogift.

 

Tab. 6.

Karl Johan Chorin (son till Johan Niklas Ch., tab. 5), f. i Gamlakarleby 19 mars 1830. Handlande i Gamlakarleby till 1869, i Lappajärvi 1869-1871, i Karstula 1872-1876 samt åter i Gamlakarleby 1877-1888. Död i Pälkjärvi 24 mars 1901. - G. 1:o i Gamlakarleby 27 nov. 1856 med Katarina Laurentia Lassander, f. i Gamlakarleby 18 mars 1832, där 4 nov. 1857, dotter till hökaren Karl Lassander och Kristina Katarina Öster. 2:o i Gamlakarleby 29 nov. 1859 med Vendla Kristina Öster-Lassander, f. i Torneå 29 dec. 1839, d. i Gamlakarleby 13 april 1888, dotter till sadelmakaren i Torneå Gustaf Adolf Öster och Maria Ulrika Lindberg, samt fosterdotter (från 1846) till handlanden i Gamlakarleby Oskar Lassander och Johanna Maria Boberg.

Barn i 2:a giftet:

Johan Oskar, f. i Gamlakarleby 6 aug. 1860. Flyttade till Helsingfors 1888, varifrån han som mekaniker reste till utlandet, där han avlidit, troligen ogift, enligt uppgift given c. 1908.

Karl Gustav, f. 1862, apotekare, d. 1909. Tab. 7.

Jenny Maria, f. i Gamlakarleby 4 mars 1864 d. i Lappajärvi 1 jan. 1871.

Anna Kristina, f. i Gamlakarleby 6 maj 1868, d. där antagligen 1869.

Axel Bruno, f. i Lappajärvi 8 maj 1870. Konstnär, landskapsmålare. Studerat i Paris och Dresden protegerad av överstinnan Aurora Karamzin. Död i Viborg 22 april 1931. - G. i Helsingfors 27 juli 1891 m. Ida Maria Forström, i hennes 1:a gifte, f. i Nurmijärvi 16 nov. 1869, dotter till jordbrukaren Johan Viktor Forström och Amanda Fredrika Salin; omgift med sin svåger, sjökaptenen Gustaf Adolf Chorin (tab. 11).

Otto Hjalmar, f. i Karstula 9 sept. 1872. Flyttade från Gamlakarleby till Helsingfors 1889, varifrån han som eldare begivit sig utomlands. Död i någon sinnessjukdom i New York, troligen ogift, enligt uppgift given 1908.

Gustav Adolf, f. 1874, sjökapten, d. 1936. Tab. 11.

Ivar Fritiof, f. i Gamlakarleby 28 juli 1876. Agronom. Död 7 febr. 1933, enligt uppgift från 1946, troligen i East Falcon, Venezuela, efterlämnande tvenne döttrar.

 

Tab. 7.

Karl Gustav Chorin (son till Karl Johan Ch., tab. 6), f. i Gamlakarleby 20 juli 1862. Åtnjöt undervisning i Gamlakarleby 4 klassiga lyceum. Tjänstgjorde från 1879 som apotekselev hos apotekaren Nordfors i Uleåborg och därefter hos sin släkting, apotekaren Löfhjelm i Gamlakarleby. Farmaceut 7 juli 1883. Provisor 28 nov. 1890. Konditionerade hos apotekarna Hedlund i Nyslott, Oppman i Kronoborg och G. A. Nymalm i Fredrikshamn. Erhöll privilegium å apoteket i Impilax 17 mars 1891. Apotekare 27 febr. 1892. Sålde apoteket 24 febr. 1896. Ägde Linnusvaara egendom i Pälkjärvi 1896-1899 och Hoskonkoski bruk 1900. Tjänstgjorde som apoteksfilialföreståndare i Soanlax 1901 och i Hyrynsalmi 1902. Konditionerade å apotek i Kajana och Kuopio 1902-1903 samt tjänstgjorde som apoteksfilialföreståndare i Padasjoki 1903-1906. Erhöll privilegium å apoteket i Muhos 11 febr. 1907. Död där 6 april 1909. - G. i Helsingfors 11 juni 1891 med Tuttu Grönholm, f. i Kiikala 2 dec. 1872, d. i Pälkjärvi 19 dec. 1896, dotter till kyrkoherden i Pielisjärvi, prosten Oskar Grönholm och Sophie Marie von Achté.

Barn:

Tommy, f. 1892, övermästare, Tab. 8.

Armi, f. 1893, med. vet. dr. Tab. 10.

Astri, f. i Pälkjärvi 19 dec. 1896, d. där 22 dec. 1902.

 

Tab. 8.

Tommy Chorin (son till Karl Gustav Ch., tab. 7), f. i Impilax 8 maj 1892. Student från Svenska Reallyceum i Åbo 1913. Idkat studier vid Tekniska högskolan i Helsingfors 1913-1914. Sedan 1921 anställd vid Kajaani 0/Y i Kajana. Tjänstgör sedan 1944 som övermästare vid denna firmas cellulosafabrik. FrM. 2, Skk.fm., Mm. 1918, Mm. 39-40. - G. 1:o i Helsingfors 8 nov. 1919 m. Karin Josefina Erikson, f. i Helsinge 28 nov. 1894, d. i Kajana 26 dec. 1932, dotter till possessionaten Viktor Leonard Erikson och Amanda Josefina Eklund. 2:o i Kajana 22 okt. 1935 m. Hellin Lydia Kemppainen, f. i Kajana lfs. 10 dec. 1915, dotter till arbetsledaren Kusti Pekka Kemppainen och Sofia Hedvig Tuhkanen.

Barn:

1. Kai Olof, f. 1922, konstnär. Tab. 9.

2. Astri Kyllikki, f. i Kajana 8 sept. 1944.

 

Tab. 9.

Kai Olof Chorin (son till Tommy Ch., tab. 8), f. i Kajana 9 dec. 1922. Konstnär (målare). Mm. 39-40. - G. 1:o i Kajana 19 nov. 1942 m. Hilkka Tellervo Komulainen, f. i Paltamo 29 okt. 1921, dotter till possessionaten Ville Komulainen och Anna Karppinen. Äktenskapet upplöst 1946. 2:o i Kajana 6 okt. 1946 med Eila Maria Laine, f. i Kajana 28 juli 1923, dotter till timmermannen Toivo Armas Laine och Bertta Maria Juvonen.

Barn:

1. Kari Erik, f. i Kajana 25 sept. 1943, d. där 12 nov. s. å.

 

Tab. 10.

Armi Chorin, sedan Kormi (son till Karl Gustav Ch., tab. 7), f. i Impilax 5 nov. 1893. Student från Svenska Reallyceum i Åbo 1912. Med. vet. cand. i Berlin 1914. Avlagt veterinärexamen i Dresden 18 dec. 1921. Med. vet. dr i Dresden 3 febr. 1922. Kommunalveterinär i Kangasala och Sahalax 1917-1920, i Orimattila sedan 1922. Direktionsmedlem i flere kommunala och andra allmännyttiga, ekonomiska och yrkesföretag. Ordförande i Orimattila hästavelsförening. Publicerat: »Beiträge zur Kenntnis der postembryonalen Entwickelung der Kieferhöhle des Pferdes und ihrer Beziehungen zu dem maxillaren Backzahngebiss» (diss. 1922), jämte andra »Studien über das Backzahngebiss des Pferdes» (1920) samt talrika uppsatser i yrkes- m.fl. tidskrifter. Löjtnant 1918. Vet. kapten 1939. Vet. major 1941. FrK. 4 1918, FrK. 4 1940, FrK. 3 1942, Mm 1918, Mm 39-40, Skk. fm., Tfors Mm., FilpK. Antog 1933 släktnamnet Kormi. - G. i Kangasala 14 juli 1917 m. Ida Sofia Norrman, f. i Kangasala 29 maj 1895, dotter till konduktören och egendomsägaren Karl Vilhelm Norrman-Norrmarkku och Helena Sofia Andersson.

Barn:

Poku Ole, f. i Kangasala 8 aug. 1917. Genomgått Helsingin Kauppaopisto och RUK. Fänrik 1939. Löjtnant 1940. Kapten 1943. Erhöll avsked på egen begäran 1945. Reklamchef, bosatt i Jyväskylä. Sårad vid striderna i Korpiselkä. FrK. 4 1940, FrK. 4 1941, FrK. 3 1943. FrK. 4 m. ekl. 1942, Mm. 39-40. - G. i Tavastehus 27 aug. 1944 m. Sirkka Ingeborg Suomela, f. i Villmanstrand 21 juni 1914, dotter till fältväbeln Oskar Suomela och Saima Viksten.

Veli Rainer, f. i Kangasala 29 juli 1918. Fänrik 1941. Löjtnant 1944. Svårt sårad i striderna vid Maaselkä 1942. Depotföreståndare vid Orimattilan Villatehdas sedan 1944. FrK. 4 1942, Mm. 39-40. - G. 14 maj. 1944 m. Helka Viola Rantanen, studerande, f. i Viborg 14 maj 1920, dotter till fångvakten Anton Feliks Rantanen och Johanna Pitkänen.

Ilmo Einar, f. i Orimattila 18 dec. 1922. Fänrik 1944. Sårad vid striderna i Kuuterselkä 1944. Trävarutekn. stud. FrM. 2.

Sirkka-Liisa, f. i Orimattila 29 april 1924. Student från Lahden Yhteiskoulu 1946.

Otso Thorleif, f. i Orimattila 7 aug. 1931. Skolelev.

 

Tab. 11.

 

Gustav Adolf Chorin (son till Karl Johan Ch., tab. 6), f. i Karstula 14 mars 1874. Sjökapten. Död i Viborg 26 dec. 1936. - G. 1:o i Åbo 14 aug. 1899 m. Erika Helena Österlund, f. i Nagu 18 jan. 1872, dotter till jordbrukaren Henrik Österlund och Helena Charlotta Mattsdotter. Äktenskapet upplöst 1923. 2:o i Åbo 3 mars 1928 m. Sigrid Helena Grönroos, f. i Åbo 6 febr. 1886, dotter till skomakaren Otto Mauritz Grönroos och Maria Amanda Ekblom. Äktenskapet upplöst 1931. 3:o i Viborg 1934 m. sin svägerska Ida Maria Forström, i hennes 2:a gifte, f. i Nurmijärvi 16 nov. 1869, änka efter konstnären Axel Bruno Chorin (tab. 6).

Barn (alla ur 1:a giftet):

Gustaf Valter, f. i Åbo 20 okt. 1901, d. där 29 mars 1907.

Verna Helena, f. i Pargas 8 sept. 1903. - G. i Helsingfors 26 febr. 1928 m. banktjänstemannen Karl Erik Rafael Lindroos, f. i Helsingfors 8 mars 1903. (Tre döttrar.)

Karl Harry, f. i Åbo 19 sept. 1905. Genomgått handelsskola. Kontorist och handelsresande hos handelslaget Valio i Åbo sedan 1934. Radiounderofficer vid sjöförsvaret under krigen 1939-1940 och 1941-1944. - G. i Helsingfors 24 juni 1930 m. Alda Gunilla Hento, f. i Åbo 21 nov. 1912, dotter till maskinisten John Hento (Hamberg) och Alexandra Andersson.

Martha Helena, f. i Åbo 25 sept. 1908. Förestår sitt privata barnhem i Köklax.

Henry Gösta, f. i Åbo 2 mars 1910. Anställd som skrivmaskinstekniker hos Oy Alkoholiliike Ab i Helsingfors.

 
Genos 18(1947), s. 7-13

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1947 års register | Årgångsregister