GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Varia


Nunnan Margareta Pedersdotter Kyla

Y. Kylander

I K. G. Leinbergs arbete »De finska klostrens historia» meddelas, att år 1440 den 28 maj nunnan Margareta Pedersdotter Kyla eller Kyle flyttade från Vadstena kloster till Nådendal. Samtidigt meddelar Leinberg, s. 306, att hennes fader var en lagman på Öland Peder Kyla. Av mina undersökningar i svenska arkiv framgår dock, att på Öland aldrig funnits en lagman Peder Kyla eller Kyle, men väl en lagman Påvel Kyle, vilket även bekräftas av Gustaf Elgenstierna. Den introducerade svenska adelns ättartavlor IV, s. 367. Det framgår, att Påvel Kyle väl var lagman på Öland, men först 1495-1499. I Gabriel Anreps Svenska adelns ättartavlor, s. 538, uppgives även att Påvel Kyle var lagman på Öland år 1496 och levde ännu år 1511. Professor Sven Tunberg har meddelat, att han icke känner till någon lagman Peder Kyla på Öland och i hans utgivna »Svenska medeltidsregester» förekommer icke heller någon lagman på Öland med detta namn. Uppgiften om nunnan Margareta Pedersdotter Kylas fader hos Leinberg kan alltså icke vara riktig. Samtidigt hänvisas till min artikel »Nunna Margareta Kyla» i Helsingin Sanomat av den 7 sept. 1941.


Genos 19(1948), s. 20

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister