GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


III. Herpman.

Rafael Sumelius

I sin 1928 utgivna bok »Herpmanin Pojat» behandlar E. A. AALTIO även sina hjältars föräldrar och syskon, det nyss nämnda paret Göran Herpman-Katarina Reuter och deras övriga barn. Också för dessas vidkommande ge domböckerna ett och annat nytt:

Dottern Maria, d. av ålder i Karlö 7.5.1760 79 år, 7 mån. gammal, omtalas vid Ruovesi o. Keuru urtima ting 13-14.12.1709 (RA nn 28), under det oriktiga namnet Ingeborg, som redan då gift med prästmannen Simon Solinius (Solenius), d. som kyrkoherde i Karlö 14.12.1735, 51-årig. Aaltio sätter giftermålet till »omkr. 1712». Han känner även makarna Solinius' tvenne döttrar, den yngre dottern Maria, d. i lungsot i Karlö 1.9.1781, 64 år gl. (icke modern), gifte sig med Alexander Kranck, d. i Karlö 10.1.1753, 43 år 10 mån. gl. Detta gifte är obekant för BERGHOLM(Kranck, tab. 17).

Utom de tre ryktbara sönerna Gabriel, Johan och Gustaf Herpman fanns i familjen ytterligare en fjärde son Kristoffer, d. på prästgården i Kuorevesi som barn 1691, »afkommen uthi sjudande kettil i kiöket» (Orivesi o. Kuorevesi ting 30.9.1691, nn 8, s. 1625).

Dottern Regina vigdes i Keuru midsommartiden 1706 med dåvarande kapellanen vid Björneborgs regemente Benjamin Sackelius (Sackel), d. som utnämnd kyrkoherde i Hattula 1728 (nn 28, Ruovesi o. Keuru ting 19-20.6.1709, s. 549). Om Sackelius se LAGUS LXII. Samma dombok förtäljer att vid bröllopet på Keuru prästgård uppstod slagsmål mellan brudgummen och kapellanen i församlingen Johan Hortelius, vid det ovanciterade urtima tinget 1709 jämte sin medbrottsling soldathustrun Maria Bengtsdotter för dubbelt hor dömd från livet men benådad. Regina Herpman bodde jämte barn hos sin fader i Keuru 1709 medan mannen var »för tijden stadder i Fäldt». Hon återfinnes i generalregistret under prästgården ännu 1712. Enl. AALTIO flyttade hon från Keuru först efter ofredens slut, förmodligen sedan mannen återvänt från sin långvariga fångenskap. Vid Ruovesi o. Keuru ting 16-18.3.1725 (nn 34, s. 175) redogör Sackelius å sin svärfar Herpmans vägnar för prästgårdens i Keuru tillstånd. Prästgården och Herpmans egendom förstördes 1716, varefter H. blev förd i fångenskap. (Benäget meddelande av minister EINO WÄLIKANGAS). Regina Herpmans senare öden äro obekanta.


Genos 19(1948), s. 63

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister