GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Hollmérus.

Armas Gräsbeck

I »Finländsk släktkalender» av FOLKE LANDGRÉN betecknas som släktens stamfar föraren Petter Hollmérus. Helsinge tingslags domböcker 1726-43 (RA bb 36-52) upplysa oss emellertid om, att hans far var

Petter Holmerus, »den där varit kommen ifrån Sverige» och som från åtm. 1724 var rusthållare och arrendator på Östergården i Domarby i Helsinge. Jämte sin svåger, dåv. tullkontrollören Johan Fritz sålde han 1726 skatterättigheten till Björns i kyrkbyn, augmenthemman under Domarby rusthåll. 15/3 1731 bytte han Labbas i Tavastby, vilket hans hustru bekommit i arv efter sin far, mot Fallbacka rusthåll i Mellungsby. Död i Helsinge och där begraven flera veckor senare 25/10 1735. Efter honom fanns veterligen ingen anhörig (i Finland?) - Gift med Anna Helena Sund, i hennes 1:a gifte, dotter till handlanden i Helsingfors Petter Sund och Anna Helena Bock; (gift 2:o hösten 1736 med f.d. munsterskrivaren Johan Wallander). Anna Helena Sund och hennes andre man beskylldes 1741 av barnen Holmerus' morbror och förmyndare, f.d. kollegan Karl Sund för att ha »förskingrat allan i huset befintlig lösegendom och än till överflöd föryttrat rusthållet Fallbacka i Mellungsby».

Barn:

Magnus, sändes till Stockholm, där han 1742 »i sammetsvävareläran vara skall».

Petter, f. 1727, förare, d. 1780.

Reinhold.

Maria Helena.

Katarina.

Holmerus är ett typiskt prästnamn. Nära till hands ligger därför att konsultera de svenska stiftens herdaminnen. Utgår man då från den traditionsbundenhet, som utmärker namngivningsseden, finner man nästan omedelbart i FANT o. LÅSTBOM, Uppsala stifts herdaminne, en prästfamilj Holmerus, där förnamnen Petter och Magnus äro rikligt företrädda. Kompletterad med några plock ur Uppsala universitets studentmatrikel och ett par notiser, meddelade av Uppsala LA ur Vätö församlings födelse- och vigselbok, ter sig denna familj på följande sätt:

Petrus Holmerus (månntro identisk med Petrus Magni Holmerus, prästvigd 1658, komminister i Länna s.å.), komminister i Blidö 1662, kyrkoherde i Vätö 1679, d. 1705.

Barn:

Magnus, Rosl., student i Uppsala 1681, prästvigd 1686, komminister i Vätö 1694, kyrkoherde där 1706, d. 1709. - Gift i Vätö 27/5 1688 med Maria Dyman, dotter till komministern i Vätö Erik Dynlan. Inga barn födda i Vätö 1688-1709.

Petrus, gift i Vätö 27/5 1688 - samma dag som Magnus - med Margareta Andersdotter.

Nils, prästvigd 1692, komminister i Estuna 1694, vägrade trots löfte att äkta prosten Borstadius' dotter, varför han s. å. skildes från tjänsten och var någon tid suspenderad. Komminister i Vätö 1706. - Gift 1:o med N. N. Melander, dotter till prosten i Odensala P. Melander; 2:o med Margareta Schilling.

? Anders, Rosl., stud. 1691. Collega cl. II:ae i Uppsala 17..., prästvigd till pastorsadjunkt i Vesslanda. Komminister i Häverö 1711, drunknade 7/11 s. å.

Sannolikhetsskäl tala för, att arrendatorn Petter Holmerus tillhörde denna släkt. I dom- och kyrkböckerna för Vätö ligger antagligen svaret förborgat. - Tilläggas må, att Petter Holmerus och Anna Helena Sund icke gift sig i Fredriks och Maria Magdalena församling i Stockholm; i den sistnämnda ingick däremot Anna Helenas syster Katarina Maria Sund 30/3 1718 äktenskap med dåv. tullnären vid Stora sjötullen vid Porkala udd Johan Fritz.


Genos 19(1948), s. 64-65

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister