GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Pieniä löytöjä - Små fynd

S.-E. Å

Släkten Jenderjans ursprung. A. H. VIRKKUNEN betecknar i sin skildring av Uleåborgs stads historia under 1600-talet råd- och handelsmannen Klaes Jenderjan som stadens förmögnaste man under detta tidsskede.[1] Klaes Jenderjan (f. 18.3.1650, d. 18.2.1704) var son till handelsmannen Klaes Jenderjan d. ä., som dök upp i Uleåborg på 1640-talet och redan vid denna tid var fartygsägare och synbarligen en välbärgad man. Man frågar sig varifrån denna uleåborgska kapitalistdynasti, som i tredje generationen endast ägde en fullvuxen manlig medlem, magister Klaes Jenderjan (d. 1702), härstammade? Av släktnamnet att döma förefaller ett utländskt ursprung någorlunda säkert. Ett bröllopskväde från 1760-talets Uleåborg, vilket i originalhandskrift befinner sig i undertecknads ägo, innehåller följande rader om släkten Jenderjans härkomst:

»Thär bodd märcklig Jenderjan,
som från Tyskland kom til stan».

Då Klaes Jenderjans (d. 1704) änka Katarina Henriksdotter avled först 1737 - således 30 år före bröllopskvädets tillkomst - kan man anse traditionen om en härstamning från Tyskland som relativt färsk och säker år 1767, då bröllopsverserna författades av kapellanen i Lumijoki Petrus Lithovius. För traditionens tillförlitlighet talar yttermera det faktum, att författarens farmor hette Jenderjan och var dotter till den äldsta och syster till den mellersta Klaes (jfr Bergholm, s. 813, där Maria Jenderjans föräldrar dock äro oriktiga). Petrus Lithovius blev student redan 1733 och var sålunda född troligen på 1710-talet. Han var således en fullvuxen man, då hans farmors svägerska Katarina Henriksdotter gick ur tiden.

Den möjligheten, att släkten via Tyskland inkommit till Finland är naturligtvis tänkbar. Man har dock svårt att värja sig för känslan, att släktnamnet Jenderjan har en plattysk klang.

 

[1] A. H. VIRKKUNEN, Oulun kaupungin historia I, Oulu 1919, passim. - Jfr även Suomen kulttuurihistoria III, s. 137.


Genos 19(1948), s. 65

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister