GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Woiwalenius - Enwald.

Armas Gräsbeck.

Upplysningar, hämtade ur Kyrkslätt tingslags dombok 21-24 febr. 1726 (RA II 35) och ROSBERG & FLEEGE, Kyrkslätt socken III, s. 183, tvinga oss att till tab. 2 i GUSTAF ENWALDs utredning av släkten (GSÅ XXII, 1938: 156) foga ytterligare två tabeller, 2a och 2b.

 

Tab. 2a.

III. Johannes Woiwalenius (son till Ericus W., tab. 2), f. 1650. Student 1665, regementspastor vid Nylands och Tavastehus läns kavalleriregemente. Död i Karislojo 7.3.1689, 38 år 9 m. 3 v. 4 d. gammal. Gift med Ingeborg Thauvonius, i hennes 1:a gifte, död i Kyrkslätt 1710 i pesten, dotter till kyrkoherden i Karislojo Johan Thauvonius och Elisabet Agricola, (gift 2:o med korpralen Abraham Hermainen, död 1697).

IV. Son:

Elias, rusthållare, död 1710. Tab. 2b.

 

Tab. 2b.

IV. Elias Woiwalenius (son till Johannes W., tab. 2a), rusthållare i Vårnäs i Kyrkslätt 1707. Död där 1710 i pesten. - Gift med Elin Persdotter, i hennes första gifte; (hon blev i januari 1714 kyrktagen som hustru till sin förste mans styvfars bror Israel Hermainen, vilken i Vårnäs i Kyrkslätt 1713 blivit ihjälslagen av fienden. Hon trädde (efter 1726) i nytt gifte med Matts Grå, född i Viborg, vilken 1700 drog ut som trossdräng men råkade i rysk fångenskap, vilken han tillbringade i Astrachan och därifrån han genom Moskva återvände till hemlandet hösten 1722.

V. Son, död 1710 i pesten.

 
Genos 19(1948), s. 86-87

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister