GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Armas Gräsbeck

Kurtén. I bd. I av Släktbok utgiven av Atle Wilskman, betecknas som släkten Kurténs stamfar Hans Andersson på Kurts hemman i Kurtsby i Esbo sn. Tack vare August Ramsays forskningar (Esbo II, Helsingfors 1936, s. 327) kan släktledningen föras tre generationer bakåt:

I. Erik Larsson övertog 1630 Kurtas eller Kurts hemman. Han utsågs till nämndeman.

Son:

II. Hans Eriksson trädde 1656 till hemmanet som skattebonde. Denna ställning mäktade han icke länge försvara, utan nödgades för skatterester frånträda bördsrätten, varpå hemmanet 1688 lades under Esbogård som frälsehemman. På detta kvarsatt han som landbo. Död 1693.

Son:

III. Anders Hansson trädde efter fadern till frälselandsboskapet på hemmanet.

Son:

IV. Hans Andersson, f. 1684. Landbo på Kurts efter fadern. Se Kurtén, tab. 1.


Genos 19(1948), s. 87

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1948 års register | Årgångsregister