GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Kirjastoa kartuttamaan!   Suomen Sukututkimusseuran kirjasto on nyt sijoitettu Säätytaloon ja on jäsenten käytettävänä. Se käsittää noin 4800 numeroa ja on siten jo sangen edustava alallaan. Siitä puuttuu kuitenkin vielä suuri määrä kotimaista kirjallisuutta, etenkin yksityisiä henkilöitä koskevia monografioja, muistelmia, muistojulkaisuja, paikallishistorioita, kalentereita jne. Myös on monissa sarjoissa aukkoja. Ulkomaalainen henkilöhistoriallinen kirjallisuus on vielä varsin vaatimattomasti edustettu. Pyydetään sen vuoksi seuran jäseniä ja suosioita edelleenkin runsailla lahjoilla kirjastoa kartuttamaan. Monen hallussa on etenkin kaksoiskappaleita. Lähettäkää ne Sukututkimusseuralle (osoite Helsinki, Säätytalo).


Genos 2(1931), s. 109

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1931 hakemisto | Vuosikertahakemisto