GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Förära böcker till biblioteket! Genealogiska Samfundets i Finland bibliotek är numera överflyttat till Ständerhuset och står till medlemmarnas förfogande. Det omfattar ca. 4800 nummer och är således redan rätt representativt på sitt område. I biblioteket fattas dock ännu ett stort antal inhemska tryckalster, i synnerhet monografier, memoarer, minnespublikationer, topografica, kalendrar o.s.v. Även finnas luckor i många seriepublikationer. Den utländska personhistoriska litteraturen är ännu mycket anspråkslöst företrädd. Samfundets medlemmar och gynnare bedjas även framdeles ihågkomma biblioteket med rikliga gåvor. Mången har i sin ägo t.ex. dupletter. Sänd dem till Genealogiska Samfundet (adr. Helsingfors, Ständerhuset).


Genos 2(1931), s. 109-110

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1931 års register | Årgångsregister