GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus - Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur

Donner, Kai, Släkten Donner. III. På Gotland. Helsingfors 1931.

Raevuori, Yrjö, Suutaran suku. Satakuntalainen talonpoikaissuku. Tampere 1931.


von Bonsdorff, Carl, Gustav Mauritz Armfelt. Levnadsskildring. II. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXXIII). Helsingfors 1931.

Estlander, Ernst, Friherre Viktor Magnus von Born. Hans person och politiska verksamhet. Skildrade i samband med svensk nationalitetsrörelse och fosterländsk försvarskamp i Finland. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXXI). Helsingfors 1931.

Otava, T. K., Antti Lizelius ja hänen »Suomenkieliset Tietosanomansa». (Eripainos aikakauskirja »Suomen» V jakson 11. osasta). Helsinki 1931. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Anttila, Aarne, Elias Lönnrot. Elämä ja toiminta. I. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 190. osa). Helsinki 1931.

Juvelius, Einar W., Tuomas Pacchaleniuksen valtiopetosjuttu. (Turun Yliopiston Julkaisuja. Sarja B. Osa XIV. - Annales Universitatis Aboensis. Series B. Tom XIV). Turku 1930.

Haltsonen, Sulo, Eero Salmelainen. Elämäkerrallisia piirteitä. (Eripainos »Suomi» V, 11:stä). Helsinki 1931. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hirn, Hans, Gustaf Fredric Stjernvall 1767-1815. En tidsskildring. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXXII). Helsingfors 1931.


Apteekki-kalenteri 1930. Toimittanut S.R. Karikoski. 3:as vuosik. Helsinki 1930.

Carpelan, Tor, Helsingfors Universitets Studentmatrikel 1828-1852. Senare häftet. Utgiven med understöd av Universitetet till 100-års minnet av dess flyttning till Helsingfors. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCIII). Helsingfors 1930.

Elovaara, K.V., Rengon seurakunnan hautausmaan hautakirjoitukset ja muistomerkit vuonna 1931. Hämeenlinna 1931.

Impivaara, Heikki, Raahen ensimmäiset pormestarit. Raahe 1931.

Meinander, K.K., Porträtt i Finland före 1840-talet. Helsingfors 1931. Finska Fornminnesföreningen.

Nordström, Ernst, Suomen taiteilijat, maalarit ja kuvanveistäjät. Finlands konstnärer, målare och bildhuggare. Lisäys. Tillägg 1931. Helsinki 1931. Otava.

Oulun Suomalaisen Tyttökoulun 50-vuotis-juhlajulkaisu. Oulu 1931.

Sandelin, Armas, Katsaus Hangon Suomalaisen Yhteiskoulun toimintaan 1906-1931. (Hangon Suomalainen Yhteiskoulu lukuvuonna 1930-1931). Turku 1931.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran jäsenet ja toimihenkilöt 16.II.1831-16.II.1931. Helsinki 1931. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Suomen Eduskunta. 1930 II vp.-1932. Finlands Riksdag. Helsinki 1931. Otava.

Suomen liikemiehiä. Affärsmän i Finland. I-II & lisäosa, supplement. Hämeenlinna 1930. Kustannusliike Suomen Kauppa ja Teollisuus Oy.

Viitasaaren Yhteiskoulu vv. 1905-1930. Jyväskylä 1930.


Hultin Herman, Helsinge församlings historia. Utarbetad på uppdrag av Svenska Odlingens Vänner i Helsinge. Helsingfors 1930.

Lindeqvist, K.O., Hämeenlinnan kaupungin historia vuosina 1809-75. (Hämeenlinnan kaupungin historia III). Hämeenlinna 1930. Hämeenlinnan kaupunki.

Kerkkonen, Veikko, Janakkalan historia. Hämeenlinna 1931. Janakkalan kunta.

Jokioinen 1631-1931. Juhlajulkaisu. Forssa 1931.

Grotenfelt, N. Karl, Joroinen. I. Muistojulkaisu pitäjän 300-vuotisjuhlaan 19 6/8 31. Warkaus 1931.

Kiteen seurakunta. Muistojulkaisu seurakunnan 300-vuotiseen juhlaan. Sortavala 1931. Kiteen seurakunta.

Liedon historia. Toimittanut Einar V. Juvelius. Kirjoittaneet: A.M. Tallgren, Pentti Renvall, K.I. Karttunen, V. Tiitola, Juhani Rinne, F.H. Posti. Turku 1931. Liedon Historiatoimikunta.

Nordlund, K.I., Blad ur Närpes historia. II. Vasa 1931. Närpes kommun.

Leikkonen, P.G., Saarijärven seurakunnan vaiheita. Jyväskylä 1930.

Vaara, Väinö, Valkealan seurakunnan historia. [I]. Kouvola 1931.


Airas, Kaarlo, Kirkollista elämää ja hengellisiä liikkeitä Tornionjokilaakson alaosilla 1675-1809. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia. - Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar XXIX). Helsinki 1931.

Cederberg, A.R., Anjalan liiton historialliset lähteet. Lähdekriitillinen tutkielma. (Historiallisia Tutkimuksia julkaissut Suomen Historiallinen Seura XIII). Helsinki 1931.

Estlander, Georg, Spårvägs- och Omnibus Aktiebolaget i Helsingfors 1891-1931. Helsingfors 1931.

Engström, Arne, Åbo sjöfartshistoria. Segelsjöfarten 1827-1856. II:1. Åbo 1930. Åbo Tryckeri och Tidnings Aktiebolag.

Finlands Medeltidsurkunder. Samlade och i tryck utgifna af Finlands Statsarkiv genom Reinh. Hausen. VI. 1496-1508. Helsingfors 1930.

Förhandlingar. Ny följd 7. Mars 1930 - Februari 1931. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXIX). Helsingfors 1931.

Historiska och litteraturhistoriska studier 7. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXII). Helsingfors 1931.

Hultin, Arvid, Luettelo Helsingin Yliopiston Kirjaston arkkikirjallisuudesta. II. (Helsingin Yliopiston Kirjaston Julkaisuja XII:2). Katalog över Helsingfors Universitetsbiblioteks samlingar av skillingstryck. II. (Helsingfors Universitetsbiblioteks Skrifter XII:2). Helsinki - Helsingfors 1931.

Ilmonen, S., Amerikan suomalaisten sivistyshistoria. I. Johtavia aatteita, harrastuksia, yhteispyrintöjä ja tapahtumia siirtokansan keskuudessa. Hancock, Michigan 1930.

Juhlajulkaisu Jaakko Gummerukselle ja Martti Ruuthille heidän täyttäessään 60 vuotta. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia XXVIII). Festskrift tillägnad Jaakko Gummerus och Martti Ruuth vid uppnådda 60 år. (Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar XXVIII). Helsinki 1930.

Kotiseutukuvauksia Lounais-Hämeestä. X, XI. Forssa 1931.

Melander, K.R., Sillin eli suurhailin kalastuksesta maassamme 1500-luvulta alkaen ynnä entisaikain kalataloudestamme. (Historiallisia Tutkimuksia julkaissut Suomen Historiallinen Seura XII). Helsinki 1931.

Pakarinen, Simo, Suomalainen kirjallisuus 1927-1929. Aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo. - La litterature finnoise 1927-1929. Catalogue alphabétique et systematique. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 57 osa, 12 lisävihko). Helsinki 1931.

Penttilä, Aarni, Upsalan suomenkielisen (1500-luvulta polveutuvan) evankeliumikirjan fragmentin kielestä. (Vähäisiä kirjelmiä LXXVII. Eripainos Suomi V, 13:sta). Helsinki 1931. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Ruuttu, Maija, Kansantapoja ja -uskomuksia Karjalan Kannaksen itäosissa. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 186 osa. Kansantieteellisiä kuvauksia III). Helsinki 1931.

Salminen, Väinö, Inkerin runonlaulajat ja tietäjät. (Eripainos »Suomen kansan vanhojen runojen» V, 3:sta). Helsinki 1931. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831-1931. [Helsinki 1931]. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Suomenmaa. Maantieteellis-taloudellinen ja historiallinen tietokirja. Toimitus: J.E. Rosenberg, Kaarlo Hildén, Erkki Mikkola, IX, 2, Oulun lääni. Pohjoisosa. Porvoo 1931. Werner Söderström Oy.

Varsinais-Suomen maakirja v:lta 1540. (Suomen vanhimmat maakirjat julkaissut Suomen Historiallinen Seura I). Helsinki 1930.


Aarni. V. 1930. (Kuopion Isänmaallisen Seuran Toimituksia 5). Kuopio 1931.

Acta Academiae Aboensis. Humaniora. VII. Helsingfors 1931. Åbo Akademi.

Finlands Adels Förbunds Årsskrift. IV-V. 1929-30. (Skrifter utgivna av Finlands Adels Förbund N:ris 5 och 6). Helsingfors 1931.

Finsk Tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och politik. T. CX, CXI, häft 1-3. Helsingfors 1931.

Finskt Museum XXXVII. 1930. Helsingfors 1931. Finska Fornminnesföreningen.

Historiallinen Aikakauskirja. Vk. 29, 1931, vih. 1-2.

Historisk Tidskrift för Finland. Årg. 16, 1931, häft 1, 2.

Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistyksen Vuosikirja VI. 1930. Forssa 1930.

Suomen Museo. XXXVII. 1930. Helsinki 1931. Suomen Muinaismuistoyhdistys.

Turun Ylioppilas. II. Helsinki 1931. Turun Yliopiston Ylioppilaskunta.


Almquist, Joh. Ax., Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden med särskild hänsyn till proveniens och säteribildnnng. I, 1-2. (Skrifter utgivna av Svenska Riksarkivet 1). Stockholm 1931.

Ehrengabe dem deutschen Juristentage überreicht vom Verein für Lübeckische Geschichte und Altertumskunde. Lübeck 1931.

Elgenstierna, Gustaf, Den introducerade Svenska Adelns Ättartavlor med tillägg och rättelser. VI. Posse-von Scheven. Stockholm 1931. P. A. Norstedt & Söner.

Familiengeschichtliche Bibliographie. Jahrgang 1930 bearbeitet von Johannes Hohlfeld. (Mitteilungen der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte 43. Heft). Leipzig 1931.

Indebetou, Govert, Bergsskolans i Filipstad elever 1830-1930. Biografisk matrikel. På uppdrag av Bergsskolans direktion utgiven. Stockholm 1931.

Johansson, Th., Anders Ols ättlingar. Genealogiska och biografiska anteckningar. Stockholm 1930.

Kleberg, Johan, Krigskollegii historia. Biografiska anteckningar 1630-1865. (Krigskollegii historia). Stockholm 1930.

Kungl. Utrikesdepartementets kalender 1930. Stockholm 1930.

Med hammare och fackla. III. Årsbok utgiven av Sancte Örjens Gille. Stockholm 1931.

Petersson, A.G., Släkten Lindeberg på Kväggen i Bjurkärn. Genealogiska och biografiska anteckningar. Kristinehamn 1931.

von Redlich, Marcellus Donald A.R., The Sovereignty of Montenegro. Was Montenegro an independent state and king Nicholas a Sovereign? A Reprint from Social Science. [1931].

Seuberlich, Erich, Stammtafeln Deutsch-baltischer Geschlechter. Bd. II. 3. Reihe. (Deutsche Stammtafeln in Listenform herausgegeben von der Zentralstelle für Deutsche Personen- und Familiengeschichte E. V.). Riga 1931.

Steckzén, Birger, Krigskollegii historia. I. 1630-1697. Stockholm 1930.

Thomle, C.S., Norsk Navneret. En fremstilling av de hovedreglet, som gjaelder om personnavne i norsk ret. Utgit av Norsk Slektshistorisk Forening. Oslo 1931.


Genos 2(1931), s. 111-115

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1931 hakemisto | Vuosikertahakemisto