GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Arvosteluja - Recensioner

Personhistorisk Tidskrift har utkommit med h. 1-2 för detta år. Det inledes med en uppsats av H. Södersteen + om ätterna Björnrams genealogi. I motsats till Elgenstierna anföres, såsom rätt sannolikt att den å ätten n:r 300 inympade falska grenen ännu fortlever. Bertil Waldén redogör för några nyligen i Västra Vingåkers kyrka restaurerade adliga gravar, vilka innehålla praktfulla 16 och 1700-tals kistor för medlemmar av ätterna Soop, Bonde, Sparre, Hastfer m.fl. De vid kistorna anbrakta inskriftsplåtarna lämna värdefulla kompletterande genealogiska uppgifter. Efraim Lundmarks studie över bild- och vapensnidaren Jost Schutze i Stockholm på 1600-talet utgör även det ett bidrag till den svenska stormaktstidens begravningskonst. I en längre uppsats skildrar Elias Tiselius, Adam och Hugo Raabs kamp för olika författningsreformer vid riksdagarna i mitten av förra århundradet och Osmo Durchman ristar en minnesruna över kanslirådet H. J. Boström. Såsom vanligt egnas i recensionsavdelningen den i Sverige och Finland senast utkomna historiska och genealogiska litteraturen en ingående granskning.


Genos 2(1931), s. 37

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1931 års register | Årgångsregister