GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Adliga ätten Rosenlindt.

Tor Carpelan

Många äro de adliga ätter, som fortlevat i vårt land utan att hava blivit introducerade på vårt riddarhus. De flesta av dem ha dock aldrig varit naturaliserade i Sverige eller Finland eller, om än adlade i Sverige, varit introducerade på dess riddarhus. Med adliga ätten Rosenlindt inträffar det tämligen sällsynta fallet, att den, ehuru i allan tid efter adlandet 1650 bofast i Finland och introducerad på svenska riddarhuset, fortlevat här till den dag som är, utan att vara immatrikulerad på vårt riddarhus. Den försummade att anmäla sig 1817, då riddarhuset inrättades, och anhöll först 1843 om immatrikulation, men hade då försuttit tiden. En hänvändning till högsta ort medförde icke återställande av fataljerna.

I sitt arbete om frälsesläkter i Finland intill stora ofreden utför Jylly Ramsay denna ätt ända till nuvarande tid. Anrep hade nämligen i sina Ättartavlor upptagit ätten såsom utslocknad. Nu visar J. Ramsay, att den levat till våra dagar och ännu fortbestod på kvinnolinjen, men hon uppger den såsom utdöd på manslinjen.

Emellertid har J. Ramsay misstagit sig häri. Ätten existerar ännu också på manslinjen. Detta sakförhållande har givit mig anledning att här meddela ett fullständigande av J. Ramsays uppgifter, huvudsakligen för de senaste ätteleden.

Såsom älsta kända stamfar för ätten uppger J. Ramsay Johan Bengtsson Roselin, anträffad först som rysk translator i Narva. Han blev sedan translator vid kungl. kansliet i Stockholm, adlades 1650 Rosenlindt och uppges ha blivit mördad av kosacker (1657 under en beskickning till Polen). I Personhistorisk tidskrift 1915 har dock G. Elgenstierna nått ett led längre upp i släkten till Bengt Mattsson »Ryssetolk» (död 1653), också han rysk translator i kungl. kansliet, och genom en annan son farfars far till den berömde målaren Alexander Roslin. Bengt Mattsson var troligen hemma från Kexholms län och av allmogeursprung. Hans broder Jakob Mattsson »fordom ryttare» fick nämligen den 28 mars 1625 brev (ej återfunnet i riksregistraturet) på Järvenpää hemman i Räisälä mot skatt (Kexholms läns dombok 1688 f. 19). Detta Järvenpää hade troligen Johan Bengtsson någon del i och det råkade sedan h.o.h. i händerna på dennes son Karl Rosenlindt (död 1704 i Narva). Han var kapten vid artilleriet och synes i medlet av 1690-talet varit stationerad i Narva; åtminstone gingo hans söner där i skola 1693-95. Han ägde Tuomola (Toiva) i Janakkala. Släkten levde sedan i tre generationer i Karis.

En sonsons son till Karl Rosenlindt var fänriken Jakob Kristoffer Rosenlindt, som var född på Domargård i Karis 1726 och dog på Laurila i Askola kapell 18/1 1803. I gifte med Anna Dorotea Wegener, troligen dotter till sjökaptenen Johan Wegener i ett första gifte, hade han utom andra barn sönerna Jakob Kristoffer (se tab. 1) och Johan Gabriel (se tab. 2).

 

Tab. 1.

Jakob Kristoffer f. på Domargård i Karis 12/1 1776. Sergeant vid Nylandsbrigadens jägarbataljon 29/6 1795. Fänrik 29/5 1796. Adjutant. Avsked 12/6 1801. Kallades även löjtnant. Ägde Jordansböle Laurila i Askola. Död i Fredrikshamn 30/11 1825. - Gift i Borgå 10/11 1801 med Margareta Kristina Wegener, f. 5/4 1781, adoptivdotter till löjtnanten Johan M. Wegener på Hommanäs Barkas i Borgå sn. Hon levde ännu 1840 i Fredrikshamn, men torde snart därefter flyttat till Petersburg.

Barn (födda i Askola):

Margareta Dorotea, f. 14/9 1802. Flyttade till Ryssland 1826.

Karl Jakob, f. 14/10 1804, död 15/4 1805.

Johan Kristoffer, f. 5/7 1806. Underofficer vid 46. jägarregementet. Fänrik 15/11 1831; överförd till Nyslotts jägarreg. 19/10 1833. Underlöjtnant 7/9 1834. Överförd till 6. finska linjebataljonen på Sveaborg 28/10 1835, till 3. linjebataljonen 26/3 1836, till 11 linjebataljonen 31/7 s.å., till Nisovska jägarreg. 8/2 1838. Löjtnant 11/10 1838. Stabskapten 18/9 1839. Riddare av Anneordens 3 kl. med ros 29/2 1840. Avsked med kaptens grad 13/6 1843. J. Ramsay ifrågasätter om ej en i Österbotten levande gren av ätten härstammar från honom; någon sådan familj har jag ej anträffat.

Karl Jakob, f. 11/11 1810. Fänrik vid Nisovska jägarregementet 27/5 1833, underlöjtnant 12/9 1836, löjtnant 28/7 1839, stabskapten 23/5 1845, kapten 13/4 1848. Major vid Muroniska infanterireg. 29/5 1850. Avsked med överstelöjtnants grad 22/7 1854.

Sofia Kristina f. 28/3 1812. Gift 16/2 1827(!) i Fredrikshamn med löjtnanten Vasili Ultsjakoff.

 

Tab. 2.

Johan Gabriel, f. i Karis 8/4 1779. Jordbrukare, sist ägare av Lill-Särkilax i Pärnå. Död där 31/l2 1848. - Gift på Lappnäs i Pärnå 8/11 1812, med Sofia Elisabet Serlachius, f. 23/12, 1783, död i Pärnå 9/3 1858, dotter till stadskassören i Lovisa Gabriel Serlachius och Elisa Regina Malmstedt.

Barn:

Anna Sofia, f. i Askola 30/3 1814, död i Koskis (Tav.) 13/8 1892, ogift.

Johan Reinhold, f. i Askola 25/1 1816, d. omkr. 1820.

Gabriel Otto, f. 30/6 1817. Se tab. 3.

Regina Charlotta, f. i Askola 22/1 1819, död i Helsingfors 8/11 1893. Gift i Pärnå 22/12 1852 med extra landskontoristen Henrik Ferdinand Ahlbom, f. i Ekenäs 19/4 1827, död i Helsingfors 2/3 1907, i hans 1 gifte.

Kristina Karolina, f. i Pärnå 23/2 1821, död i Koskis (Tav.) 17/7 1888. Gift därst. 28/3 1853 med styrmannen, godsägaren Petter Fredrik Appelroth, f. 29/6 1803, död i Koskis 10/3 1878.

Karl Gustav, f. 5/4 1825. Se tab. 6.

 

Tab. 3.

Gabriel Otto (se tab. 2), f. i Askola 30/6 1817. Jordbrukare. Arrendator av Karlmo säteri i Hollola till 1861, sedan av Pålsböle Arvids i Pärnå till 1867, sist från 1870 jordbruksinspektor på Stockfors säteri i Pyttis. Död 5/1 1900 i Pyttis. - Gift med Ulrika Stark, f. i Strömfors 30/12 1822, död i Pyttis 26/12 1899, dotter till rusthållaren Hans Henrik Stark och Helena Klasdotter Skräddars.

Barn:

Matilda, f. i Elimä 6/3 1853, död i Pyttis 30/7 1891, ogift. Hon var fallandesjuk och lam samt tidtals sinnesrubbad.

Otto Ferdinand, f. 25/4 1854. Se tab. 4.

Ida Sofia, f. tvilling i Hollola 15/7 1859, död i Pyttis 24/9 1894. Gift 1885 med bondesonen Viktor Alexandersson Svarfvars, f. i Pyttis 30/6 1860, död där 21/6 1895.

Hilma Ulrika, f. tvilling i Hollola 15/7 1859, död i Pärnå 17/12 1864.

 

Tab. 4.

Otto Ferdinand (se tab. 3), f. i Hollola 25/4 1854. Jordbrukare. Fogde på Foudila rusthåll i Anjala 1887; innehade från 1903 på arrende Klåsarö Bondas i Pyttis. Död där 2/12 1912. - Gift 18/4 1881 på Pörtnora i Pyttis med Emilia Hansdotter, f. 11/1 1853, död 23/5 1930 i Pyttis, dotter till arbetaren Hans Henrik Andersson och Greta Lisa Tomasdotter.

Barn:

Ida Maria, f. i Pyttis 16/5 1881. Gift i Anjala 20/7 1909 med arbetaren Matti Parta, f. 4/3 1881. Bo i Pyttis.

Aina, f. i Pyttis 24/3 1883. Gift 16/9 1904 med arbetaren Juho Taavi Volanen, f. i Itis 25/6 1879. Flyttat 1914 till Amerika.

Otto Waldemar, f. i Pyttis 26/1, död 10/5 1885.

Elin, f. i Pyttis 24/7 1886. Flyttat våren 1911 till Amerika.

Alma, f. i Anjala 12/10 1888. Gift i Pyttis 5/7 1908 med arbetaren Oskar Johannes (Palomaa) Winter, f. i Vittis 4/11 1882, arkebuserad i Lovisa 5/5 1918.

Hilma, f. i Anjala 6/9 1890, död där 7/10 1891.

Otto, f. 25/1 1893. Se tab. 5.

Oskar Armas, f. i Anjala 30/4 1897. Arbetare.

 

Tab. 5.

Otto (se tab. 4), f. i Anjala 25/1 1893. Parcellägare i Pyttis. - Gift 30/12 1922 därst. med Hilda Alisa Dromberg, f. 14/7 1896, dotter till backstugusittaren Karl Wilhelm Dromberg i Klåsarö och Anna Sofia Tomasdotter.

Barn (födda i Pyttis):

Torsti Enok, f. 3/1, död 17/2 1924.

Ahti Otto Ferdinand, f. 17/4 1925.

Helga Anneli, f. 4/8 1927.

Keijo Wilhelm, f. 1l/5 1929.

 

Tab. 6.

Karl Gustav (se tab. 2), f. på Lill-Särkilax i Pärnå 5/4 1825. Underofficer vid finska grenadiärskarpskyttebataljonen, avsked 1848. Extra landskontorist i Åbo 1849. Fältväbel vid Tavastehus indelta skarpskyttebataljon 1855. Tullvaktmästare i Åbo 1856 vid Sortanlax tullbevakning 23/9 1859; extra tullfiskal; avsked 2/5 1864. Skrivare vid inspektörsstyrelsen för finska militären 1866. Död 10/1 1878 i Säminge. - Gift i Åbo 31/7 1849 med Georgina Blechardina Lybeck, f. i Virmo 13/11 1823, död i Helsingfors 4/6 1900, dotter av Wilhelmina Rosenberg och löjtnanten friherre Blechard Johan Lybecker.

Barn:

Karl Wilhelm Blechard, f. 23/8 1849. Se tab. 7.

Anna Georgina Wilhelmina f. i Pärnå 20/11 1850. Gift 24/8 1886 med maskinmästaren vid Tölö sockerbruk Frans Richard Strömberg f. i Helsingfors 4/3 1858, död där 16/3 1928.

Gustav Georg Axel, f. i Åbo 20/10 1852. Sjöman. Död 19/2 1884 i Helsingfors.

Nikolai Alarik, f. i Klemis 7/12 1854, död 13/1 1855 i Elimä, begr. i Pärnå.

Berta Blechardina Adelaide, f. i Åbo 23/9 1856, död 7/3 1861 i Kexholm.

Karolina Maria Sigrid, f. i Pyhäjärvi (Vib.) 9/3 1860, död i Kexholm 7/4 1861.

 

Tab. 7.

Karl Wilhelm Blechard (se tab. 6), f. i Åbo 23/8 1849. Skrivare vid inspektörsstyrelsen för finska militären 1/2 1865; avsked då tjänsten indrogs 31/1 1868. E.o. kontorsskrivare vid Helsingfors tullkammare 29/1 1870. Gränsfiskal i mellersta distriktet av norra riksgränsen 29/1 1875; avsked 8/1 1878. Advokatbiträde. Död 15/1 1907 i Helsingfors. - Gift 1) i Helsingfors 15/1 1871 med Emilia Charlotta Lindgren, f. 2/9 1852 därst., död där 13/11 1883, dotter till timmermannen Fredrik Lindgren och Anna Lovisa Helenius; 2) i Helsingfors 13/7 1890 med Maria Henrietta Ljungqvist, f. i Ekenäs 23/10 1858, död i Helsingfors 12/10 1922, dotter till murarmästaren Lars Ludvig Ljungqvist och hans andra hustru Maria Kristina Blomqvist.

Barn (födda i Helsingfors):

I. Irene Wilhelmina Charlotta, f. 4/4 1871, Genomgått svenska fruntimmersskolan i Helsingfors; dimitterad från fortbildningsläroverket 1891. Ordinarie folkskollärarinna i Helsingfors sedan 1895.

I. Sigrid Elisa, f. 6/3 1879. Gift i Helsingfors 25/12 1898 med spanska vicekonsuln Enrique Pablo Rafael Sánchez-Martinez, f. 25/1 1875 i Torrevieja i Spanien.

 
Genos 2(1931), s. 6-11

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1931 års register | Årgångsregister