GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjallisuuksia - Bokanmälningar

Harras H. Porkka

»Suomen insinöörejä ja arkkitehtejä» vielä kerran.

Arvoisan lehtenne numerossa 4/49 aktuaari Folke Landgrén on arvostellut teosta Suomen Insinöörejä ja Arkkitehtejä 1949. Tässä itse asiassa varsin myönteisessä arvostelussa on eräitä kohtia, joihin teoksen toimittajana katson olevan aihetta hieman kajota.

Kuten teoksen alkulauseesta selvästi ilmenee, on matrikkeliin otettu henkilötiedot vain Suomalaisten Teknikkojen Seuran ja Tekniska Föreningen'in i Finland jäsenistä sekä Teknillisestä korkeakoulusta valmistuneista insinööreistä ja arkkitehdeistä. Polyteknillisestä opistosta valmistuneita ei siis tästä löydä, mikäli he eivät ole edellämainittujen seurojen jäseniä. Tästä kai johtuu, että arvostelija on turhaan hakenut eräitä tuttaviaan teoksesta.

Arvostelija väittää, että toimittaja ei ole käyttänyt hyväkseen Teknillisen korkeakoulun matrikkelia. Mutta todellisuudessa kyselylomakkeet lähetettiin paitsi seurojen jäsenille, kaikille, jotka Teknillisen korkeakoulun vuosikertomusten mukaan olivat suorittaneet loppututkinnon siellä, mikäli heidän olinpaikastaan saatiin selvää. Kaikkien osoitteita ei valitettavasti ponnistuksista huolimatta saatu selville. Monet ovat ulkomailla, jonne yhteydet vielä silloin olivat sangen hitaat ja huonot. Tällöin turvauduttiin Teknillisen korkeakoulun matrikkelissa oleviin varsin suppeisiin tietoihin, koulujen matrikkeleihin yms. Koulujen rehtoreiden, ko. henkilöiden omaisten, tuttavien ja tovereiden kanssa käytiin varsin laajaa kirjeenvaihtoa. Kaikkia arvostelijan mainitsemia hakuteoksia käytettiin ja tutkittiin ja niiden lisäksi vielä monia muita. Vainajista hankittiin tietoja virastojen nimikirjoista, joista ei kuitenkaan ilmennyt vanhempien nimiä ym. sukutietoja. Teknillisissä aikakauslehdissä julkaistiin luetteloja niistä henkilöistä, joiden olinpaikkaa ei muuten saatu selville, ja tätä tietä saatiin monta aukkoa täytetyksi. On syytä muistaa, että suurin osa tähän matrikkeliin kuuluvista henkilöistä on ollut ja on edelleenkin sellaisissa toimissa ja asemissa, ettei heistä ole mainintaa missään yleisessä hakuteoksessa.

Valitettavasti on vielä elossa olevien luetteloon jäänyt joitakin vainajia, mutta tämä johtuu siitä, ettei heidän kuolemastaan ole oltu tietoisia.

Arvostelija tekee muutamista painovirheistä yhtä suuren numeron kuin aikanaan tohtoriväittäjäisissä. Niin valitettavia kuin ne luonnollisesti varsinkin tällaisessa teoksessa ovatkin, pitäisi olla selvää, että yli 700 sivua laajaa teosta on mahdotonta saada aikaan ilman niitä. Monet arvostelijan mainitsemista virheistä eivät olekaan varsinaisia painovirheitä. Esim. kauppaneuvos Sinebrychoffin äidin nimi oli siinä kirjeessä, jonka toimittaja sai vastauksena kyselyynsä, aivan selvästi Tikano, oliko se sitten oikea vai väärä, sitä ei toimittaja voinut tarkistaa (vahinko, ettei arvostelija ilmoittanut oikeata nimeä!). [1] Valtioneuvos Strömbergin isän nimenä on Kansallisessa Elämäkerrastossa (V: 272) Juhana Aadolf. Toimittajalla ei ollut aihetta muuttaa näin arvovaltaisen hakemiston tietoa. »Vagmästare» pro »vågmästare» on sekin selvä painovirhe, joka saattaa johtua myös epäselvästi täytetystä lomakkeesta. Vastauslomakkeet olivat näet monesti kirjoitetut niin epäselvästi, että tärkeimmistä kohdista täytyi puhelimitse tai kirjeellisesti pyytää selvennystä. Että tällöin å helposti muuttui ä:ksi pitäisi olla helposti ymmärrettävissä.

Aatelis-, oppi- ym. arvojen järjestys tuntuu nykyään olevan varsin horjuvaa, joten mitään ehdotonta sääntöä tästä tuskin voidaan antaa.

Lopuksi mainittakoon, että eräät henkilöt eivät suostuneet antamaan mitään tietoja itsestään, vieläpä jyrkästi kielsivät nimeään koko kirjassa mainitsemastakaan!

Ruotsalaisten elämäkertojen sekä muun ruotsalaisen tekstin on tarkastanut eräs TFiF:n jäsen, jonka ruotsinkielen taito on kaiken epäilyn ulkopuolella, joten arvostelijan sanonta »matrikelns svenska språkdräkt är genomgående dålig» tuntuu samanlaiselta liioittelulta kuin monet muutkin hänen huomautuksensa.

Olen edellä kosketellut tärkeimpiä arvostelun huomautuksista. Kuten huomataan, ovat useat niistä aiheettomia eivätkä ainakaan toimituksen syytä, ja toiset (painovirheet) sellaisia, joita tuskin missään teoksessa voidaan välttää. Matrikkelin toimitus tiesi hyvin, että teokseen jäi monia aukkoja, mutta jos kaikki tiedot olisi koetettu saada aivan täydellisiksi, olisi kirjan valmistuminen lykkääntynyt yhä pitemmälle, minä aikana jo hankitut tiedot taaskin olisivat vanhentuneina kaivanneet tarkistusta jne. loppumattomiin. Näin ollen pidettiin tärkeämpänä saada teos julkisuuteen mahdollisimman pian silläkin uhalla, että kaikkien henkilöiden elämäkerrat eivät olleetkaan niin täydelliset kuin olisi ollut suotavaa.

Kirjoituksensa lopussa arvostelija kuitenkin antaa hyvin mairittelevan tunnustuksen teoksesta ja siitä työstä, jota sen toimitukseen on uhrattu. Tämä loppulausunto taittaa itse asiassa kärjen arvostelun alussa esitetyiltä varsin kirpeiltäkin moitteilta, ja pyydänkin saada lausua arvostelijalle siitä parhaat kiitokseni.


[1]   Oikea nimi on Kansallisen elämäkerraston (V: 118) mukaan Tihano (toimituksen huom.).


Genos 21(1950), s. 70-71

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1950 hakemisto | Vuosikertahakemisto