GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Kierckström

Heikki Impiwaara

Genoksen numerossa 1/1951 tri Åke A. Hertzberg on selvittänyt porvoolaisen Kierckström-suvun vaiheita. Taulussa 4 (s. 8) mainitaan että Askolan kappalaisen Johan Kierckström'n puoliso Katarina Porthan olisi syntynyt todennäköisesti Ruotsissa uudenvuoden tienoilla vuonna 1720. Iin historiakirjojen (ks. myös Heikki Impiwaara, G. H. Porthanin sukujuuria, s. 22. Varsinais-Suomen Maakuntakirja 8. Turku 1945) mukaan oli hän syntynyt Iissä 30. jouluk. 1719, missä vanhemmat siis pakomatkallaan silloin oleskelivat. - Yllämainitussa Maakuntakirjan artikkelissa on oikaistava lapsus: pitää olla Katarina eikä Kristina.


Genos 22(1951), s. 44

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1951 hakemisto | Vuosikertahakemisto