GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin sotilaspapit 1638-1687

Yrjö Blomstedt

Tämän aikakauskirjan edellisessä numerossa olen julkaissut Suomen sotilaspapistosta tietoja ajalta 1697-1703. Kun 1600-luvun sotilasmaakirjoista ym. lähteistä olen löytänyt joukon tietoja Uudenmaan ja Hämeen ratsurykmentin papistosta 1630-luvulta lähtien, julkaisen ne edellisen tiedonannon täydennykseksi tässä, kun 1600-luvun koko sotilaspapiston paimenmuiston julkaiseminen ainakin toistaiseksi on siirrettävä myöhempään ajankohtaan. Tiedot vuodelta 1638 sekä Procopaeuksen valtakirjan päivämäärä ovat Militaria-kokoelmasta.

Ko. rykmentissä palvelivat aikajärjestyksessä seuraavat papit:

Johannes Bothvidi, main. 1638.
Johannes Sigfridi, main. 1638.
Gregorius Matthiae, main. 1642-47.
Johannes Matthiae, main. 1642-54; mahdollisesti sama kuin allaoleva Johannes Röökman, joka näin ollen 1648-50 olisi ollut ainoa pappi rykmentissä.
Philippus Marci, main. 1642-47.
Johannes Matthiae Röökman, main. 1648-(56); ks. yllä.
Isak Svenander, main. 1651-53
Abraham Erici, main. 1651-54.
Ericus Nicolai (Isthmenius), main. 1654-66.
Paulus Winter, main. 1655-56.
Israel Erici, main. 1662-70.
Johannes Petri Procopaeus, main. 1667-76 (valtak. 3.8 1667)
Gabriel Melartopaeus, main. 1675-76.
Johan Gåsman, main. 1683-1687 (valtak. 11.12 1683).
Johan Woivalenius, main. 1687, k. 1689.

Kun lähteissä - verifikatiokirjojen sotilasmaakirjoissa - on useita aukkoja, mm. 1657-61, 1671-74 ja 1676-87, on luettelo tietenkin vajanainen. Ruotsin Sota-arkistossa olevista rullista saa varmasti merkittäviäkin täydennyksiä.


Genos 23(1952), s. 63

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1952 hakemisto | Vuosikertahakemisto