GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar
 

Kaarle Vitikkalan jälkeläistö

S.-E. Åström

Kaarle Vitikkala II. Jälkeläiset. Toimittaneet Inkeri Vitikkala, Jouko Vesikansa, Ilmo Heikinheimo ja Mikko Kalliola. Julkaissut Vitikkalan suku ry (notaari Inkeri Vitikkala, Museokatu 29 A, Hki). Vammala 1951. 189 siv.

Kaksi vuotta sitten allekirjoittaneella oli tilaisuus arvostella Aulis Ojan laatima Kaarle Juhananpoika Vitikkalan (1760-1848) elämäkerta sekä selvitys hänen jälkeläisistään (Genos 1949, s. 62-63). Koska viimeksimainittu jälkeläisluettelo on havaittu epätäydelliseksi, sitä on Vitikkalan sukuyhdistyksen toimesta ryhdytty täydentämään. Lisätutkimusten tuloksena on äskettäin ilmestynyt uudistettu painos Kaarle Vitikkalan sukukirjan toisena osana.

Teos käsittää henkilötietoja 4060:stä Kaarle Vitikkalan jälkeläisestä ja tarjoaa suvun jäsenille sekä sukututkijoille arvokkaita tietoja eräästä Kokemäenlaakson suursuvusta. Sen piirissä on yhteenkuuluvaisuudentunne johtanut sukuseuran perustamiseen ja tämän eräs ilmaisumuoto on tämä komea ja asiallinen teos. Sukuseuran muista nykyisistä toimintamuodoista voidaan lisäksi mainita »Vitikkalan viesti» -niminen »sukulehti».

Kaarle Vitikkalan jälkeläistö haaraantui 1800-luvun alussa seitsemään eri haaraan, joiden kantaisinä (äiteinä) olivat hänen lapsensa. Heistä oli kaksi lähtenyt opintielle: toinen kuoli Rauman pormestarina, toinen Kokemäen rovastina. Kaarle Vitikkalan lapset menivät naimisiin 1810-1822 välisenä aikana, siis suunnilleen yhden vuosikymmenen sisällä. Tästä huolimatta opintielle lähteneiden lasten jälkeläisparvi muodostaa ainoastaan murto-osan (3-4 %) koko jälkeläistöstä (4.060 henkeä). Onko tässä eräs todiste biologisista tai sosiologisista syistä johtuvasta alhaisemmasta syntyvyydestä sivistyneistön keskuudessa?


Genos 23(1952), s. 85

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1952 hakemisto | Vuosikertahakemisto