GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirjailmoituksia - Bokanmälningar


En baltisk släkthandbok

Eric von Born

Ernst von Mühlendahl, Die Baltischen Ritterschaften. Übersicht über die in den Matrikeln der Ritterschaften von Livland, Estland, Kurland und Oesel verzeichneten Geschlechter. Herausgegeben im Auftrage des Verbandes der Angehörigen der Baltischen Ritterschaften. C. A. Starke Verlag, Glücksburg/Ostsee 1953.

Det kända förlaget C. A. Starcke i Glücksburg-Ostsee har efter utgivandet av fyra digra släktkalendrar med anknytning till de tidigare Gothaverken utsänt en liten handbok på 150 sidor med uppgifter om de släkter, som under tidernas lopp vunnit anslutning till det baltiska ridderskapet. Verket betingar inbundet ett pris av Dm 9:60 och börjar med en förteckning över de 750 släkter, som räknas till den s.k. baltiska adeln eller genom någon av sina grenar blivit anknuten därtill. De ännu fortlevande släkterna, vilkas antal uppgår till 335 ha fått sina namn kursiverade, och det är endast dessa, som i kortfattade och delvis nästan telegrammässigt avfattade framställningar fått sina öden belysta. Tydligen har det varit en kostnadsfråga, om kalendern skulle få ett större omfång eller stanna vid den nuvarande utformningen. Särskilt värdefulla äro de exakta vapenbeskrivningarna, varav sköldemärkenas utveckling från de första stamvapnen belyses. Därtill komma många värdefulla uppgifter om enstaka medlemmars insatser i historien, varvid det är att märka, att det här även är fråga om eljest såsom rent ryska betraktade släkter, som fått en eller annan utlöpare i Baltikum.

Bland baltiska släkter med upprinnelse i Finland må här nämnas von Simolin, som härstammar från Åbo-borgaren Simola, Alopaeus med sin genom grecicering och latinisering av namnet Kettunen härledda beteckning samt Pistolekors eller von Pistohlkors, som den baltiska namnvariationen lyder. Flera i Finland blomstrande släkter bära baltiska namn såsom von Koskull, von Weymarn och von Tunzelmann för att här blott nämna några exempel. Ryktbara landsmän ha någon gång haft baltiska mödrar såsom fallet varit med bröderna Arvid, Eero och Armas Järnefelt, vilkas mor tillhörde släkten Clodt von Jürgensburg, upptagen i den Starckeska kalendern. Känt är ju även, att Iida Aalbergs man tillhörde den baltiska ätten von Uexkull med avläggare även väster om Bottenhavet. Det baltiska inslaget har icke varit obetydligt norr om Finska viken, och det lilla kalenderverket förtjänar därför, hur kortfattat det än må te sig i experternas ögon, att icke saknas hos släktforskarna i vårt land.


Genos 24(1953), s. 117

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1953 års register | Årgångsregister