GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Tallinnalainen kirkonkirja vv. 1704-1710 Ilmajoen kirkonarkistossa

Harry Walli

Ilmajoen seurakunnan kirkonarkistossa on seurakunnan rippikirjojen sarjaan kuuluva nide, jonka selkäotsikkona on »Kirkonkirja 1732-1740». Kirjassa onkin ilmajokelaisten ripilläkäynnit merkittyinä mainitulta ajalta, mutta nämät eivät ala kirjan alusta, vaan niteessä on merkintöjä, jotka eivät kohdistu Ilmajoen seurakunnan asukkaisiin. Kirja on huomattavasti vanhempi kuin mitä selkäotsikko osoittaa, sillä painetussa tekstissä on ripilläkäyntisarakkeiden otsikkona olevat vuosiluvut ilmajokelaisten kohdalla korjattu siten, että vuosiluku 1704 on muutettu vuosiluvuksi 1734, vuosiluku 1705 vuosiluvuksi 1735 j.n.e. aina vuoteen 1709, josta on tehty 1739. Eteen on lisätty vuodet 1732 ja 1733 sekä loppuun vuosi 1740. Kirjan ensimmäinen merkintä koskee kreivi Adam Carl de la Gardien ja hänen vaimonsa ripilläkäyntejä vuosina 1704-1705 ja hänet mainitaan arvonimillä »Gen. Guverneuren, Öfversten». Elgenstiernan mukaan oli Adam Carl de la Gardie mainittuun aikaan Tallinnan kuvernööri. Useat muutkin merkinnät viittaavat tallinnalaisiin; niteessä on näinollen merkintöjä ripilläkäynneistä Tallinnassa.

Mainitut merkinnät jakaantuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa mainitaan ehtoollisella käyntejä vuosilta 1704-1708. Toisessa osassa mainitaan ensimmäistä kertaa ehtoolliselle laskettuja nuorukaisia ja neitoja sekä myös luterilaiseen uskoon kääntyneitä vuosilta 1704-1710. Viimeksimainitut ovat usein hyvin antoisia ja niissä mainitaan monessa tapauksessa myös asianomaisen ikä, hänen isänsä tai muu omaisensa.

Nide on ilmeisesti joutunut Ilmajoelle kirkkoherra Andreas Mennanderin mukana. Mennander oli nimittäin toiminut Tallinnan tuomiokirkkoseurakunnan apulaisena v:sta 1694 ja värvätyn eestiläisen jalkaväkirykmentin pastorina sekä Vigalan kirkkoherrana v:sta 1706 kunnes hän v. 1710 pakeni Ruotsiin; Ilmajoen kirkkoherraksi hänet nimitettiin v. 1724. Mennander oli ilmeisesti tällöin ryhtynyt merkitsemään uuden seurakuntansa jäsenet mukanaan tuomaansa kirkonkirjaan, johon vain muutamiin alkulehtiin siihen mennessä oli tehty merkintöjä.

Seuraavassa muutamia suomennettuja poimintoja jälkimmäisestä osastosta, jotka siis tarkoittavat ensimmäistä ehtoollisella käyntiä:

1704 6/6: eversti de la Gardien kreivittären hovipoika Carl Gustaf von Klicken, 15 vuotias;
1705 11/5: rykmentinvääpeli Carl Gustaf Nybergin poika, suutarin oppipoika, 15 vuotias;
1706 11/5: luutnantti Frejn tytär Anna Maria Frej, 15 vuotias;
1706 18/3: Narvan linnanvouti Matthias Arend-vainajan pojat, Anders Arend, 17 vuotias ja Mathias Arend, 15 vuotias;
1706 25/3: kappalainen Samuel Nordberg-vainajan tytär Elisabeta; 15 vuotias;
1706 18/5: kapteeninrouva Sonnenbergin tytär Anna Sofia, 15 vuotias;
1706 14/7: porvari Jacob Lindin tytär Anna Gertruta Lind, 14 vuotias;
1706 14/7: majuri Kirchensteinin tytär Eleonora, 15 vuotias;
1706 1/10: konstaapeli Enevald ja hänen tytärpuolensa Maria Lisa Pihl, 15 vuotias;
1707 20/9: kauppias Jacob Wernen veli Johan Werne, 17 vuotias;
1708 12/1: kapteeni Boijn poika Fabian Boij;
1708 6/3: katoolisesta uskosta kääntynyt Morten Schultz;
1709 3/1: kenraali Maidellin hovipojat Constantin Sveiber, 15 vuotias ja Johannes Essen, 16 vuotias;
1710 2/1: kenraalikuvernöörin toinen poika kreivi Nils Stromberg, 15 vuotias - vanhin poika on nyt kuollut;
1710 3/4: Mr. Mickel Haakin tytär Anna Christina, 16 vuotias;
1710 4/5: kapteeni Fockin sisar Elisabeta Charlotta Fock;
1710 28/6: tykistökapteeni Sonnenbergin poika Carl Mårten, 15 vuotias;
1710 3/7: kenraalikuvernööri ja kunink. neuvos, kreivi Strombergin ainoa tytär Anna Catharina, 14 vuotias;
1710 28/8: (viimeinen päivä, jolta on merkintöjä): konstaapeli Fabritius'en tytär Greta, 16 vuotias.


Genos 24(1953), s. 56-57

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1953 hakemisto | Vuosikertahakemisto