GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Fredrikshamns-kadetter

G. Raustiala

Förteckning i åldersföljd över ännu levande gamla Fredrikshamns-kadetter, vilka som officerare blivit utdimitterade från kadettkåren.

Matr. nr. 1005 Hugo Elias Backmansson överstelöjtnant, konstmålare f. 17.4.1860, intagen 1874, utdimitterad 1881; 1195 Rolf Maximilian Carpelan friherre, kapten f. 11.3.1864, 1879, 1886; 1267 Paul Martin Wetzer general av infanteriet, vicehäradshövding f. 7.8.1868, 1882, 1889; 1260 Johan Alfred Rehnberg stabsryttmästare, revisor f. 26.1.1870, 1882, 1890; 1389 Gustaf Adil Fridolf Bäckman överstelöjtnant, bankdirektör f. 5.10.1870, 1890, 1893; 1318 Wolmar Nyberg löjtnant, bankdirektör f. 6.12.1870, 1885, 1893; 1329 Torsten Alarik Kurtén överste, konsul f. 20.2.1871, 1886, 1892; 1369 Bruno Fredrik Jalander generalmajor f. 28.8.1872, 1889, 1895; 1346 Knut Birger Fogelhom major, ekonom f. 29.12.1872, 1887, 1894; 1434 Sanfrid Edvard Mikander överste, kassör f. 14.9.1873, 1893, 1896; 1436 Hugo Karsten överste, fil.licentiat, docent f. 16.1.1875, 1893, 1897; 1380 Magnus Wilhelm Fogelholm kapten, försäkringsinspektör f. 25.1.1875;1889, 1897; 1425 Nikolai Tötterman överste, affärsman f. 2.10.1875, 1893, 1897; 1395 Karl Gunnar Eugen Kraft kapten, ingenjör, jordbrukare f. 5.5.1876, 1890, 1897; 1371 Carl Johan Alexis Enckell underlöjtnant, diplomingenjör, minister f. 7.6.1876, 1889, 1896; 1372 Arvid Konrad Appelgren generalmajor, affärsman f. 30.6.1876, 1889, 1896; 1433 Alexander Fredrik Procopé; överste, affärsman f. 18.8.1876, 1892, 1899; 1408 Erik Gottfried von Schantz diplomingenjör, verkställande direktör f. 25.8.1877, 1891, 1898; 1428 Bruno Verner Alarik Appelqvist ryttmästare, bankdirektör f. 1.1.1878, 1892, 1899; 1393 Oscar Paul Enckell generallöjtnant, verkställande direktör f. 2.3.1878, 1890, 1897; 1443 Torsten Väinö Valdemar Spåre överstelöjtnant, direktör f. 21.4.1878, 1893, 1902; 1555 Viljo Johan Reinhold Forssell överste f. 24.7.1878, 1899, 1902; 1450 Albert Alexander Hamberg kapten f. 3.11.1873, 1893, 1902; 1442 Maximilian Hugo Adolf Spåre överste, f.d. polismästare f. 21.12.1879, 1893, 1900; 1454 Nils Teodor Waldén kornett, bankdirektör f. 11.7.1880, 1894, 1901; 1468 Carl Emil Voss-Schrader överste, vicehäradshövding f. 9.10.1890 1895, 1902; 1476 Karl Johan Mikael Collan överste, f.d. landshövding, godsägare f. 22.7.1881, 1895, 1902; 1483 Carl Gustaf Robert von Kraemer överste, revisor f. 7.6.1882, 1895, 1902. - 28 st.


Genos 24(1953), s. 60

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1953 års register | Årgångsregister