GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Sukututkimusaineiston valokuvaaminen

Kuten tunnettua on Amerikan Yhdysvalloissa, Salt Lake Cityn kaupungissa sijaitsevan Genealogical Societyn toimesta arkistovalokuvattu kaikki Suomen kirkonarkistot, tuomiokirjat, henkikirjat y.m. lähinnä sukututkimukselle arvokkaat asiakirjat alusta suunnilleen vuoteen 1860 asti. Kaikkiaan on täten filmille ikuistettu n. 23 miljoonaa sivua.

Täydellinen filmikopio on maksutta luovutettu Suomen Valtionarkistolle. Valtion myöntämien määrärahojen varaan jätettynä olisi kyseinen työ varmaankin suorittamatta ja sen päättyminen epämääräiseen tulevaisuuteen siirretty. Totalitaarisen sodan varjossa elävän nykypolven lienee helppo käsittää, mikä suunnaton merkitys on sillä, että huomattava osa maamme arvokkainta arkistomateriaalia on turvattu jälkipolville.

Suoritetun työn merkitys ei kuitenkaan rajoitu yksinomaan asiakirjojemme turvaamiseen. Valtionarkiston filmiä luonnollisestikaan ei voida luovuttaa tutkijoiden käyttöön, koska se silloin kuluisi kulumistaan. Tarkoitus on kuitenkin vastaisuudessa teettää talletusfilmistä toinenkin kopio, jota tutkijat voivat Valtionarkistossa käyttää erikoisten lukulaitteiden avulla. Tällainen tutkimusmenetelmä on suuresta merkityksestä nimenomaan meidän maassamme, jossa kukin seurakunta säilyttää omat kirkonkirjansa. Jo nyt saattaa yksityinen tutkija Valtionarkiston luvalla tilata tarvitsemastansa filmistä oman kopionsa.

Täten koituu lahjoitus kaikille Suomen tutkijoille eduksi. Luonnolliselta tuntuu siksi, että tutkijat suorittavat lahjoittajalle vastapalveluksen. Genealogical Societyn mielenkiinnon kohteena tietenkään ei ole yksinomaan alkumateriaali. Siksi on toivottavaa, että maamme tutkijat luovuttavat valokuvattaviksi töittensä tulokset, olkoonpa nämä valmiita sukutauluja ja esivanhempain tauluja taikkapa vain muistiinpanoja. Siitä hyötyisi ilmeisesti kotimainenkin tutkimustyö. Mikäli jokunen tutkija määrätyistä syistä haluaa pitää materiaalinsa toistaiseksi salaisena, esimerkiksi kolmekymmentä vuotta, voidaan se kuvata erikoisille filmeille, jotka katsotaan suljetuksi talletukseksi.

Materiaalin vastaanottaa sekä palauttaa heti kuvaamisen tapahduttua OY Rekolid AB, Kasarminkatu 15 B, Helsinki.


Genos 24(1953), s. 89

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1953 hakemisto | Vuosikertahakemisto