GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd


Branden på Selkis översteboställe

Arne Ekman

Mouhijärvi dödas bok upptar 11.2.1758 följande dödsfall i samband med den ödesdigra branden:

Klock. 12 midd. avled överst. o. riddaren av kongl.majest. Svärdsord. högvälb. herr Hans Henr. v. Dellvig vilken Salige Herrn i långan tid var passionerad av svår bröstvärk o. sängliggande. Vid den beklaglige branden natten mot 10/2 upbrände caract. bygn. i Selkis, blev sagde herre skadder att det tillskyndade honom döden. Begr. i den nyb. grav. på k.gården

Om natten kl. 10 ā 12 omkommo i ovannämnda vådelden förbrända 5 st. barn: Mamsell Appelstubbe 12, do. Lena Greta Finne 15, Maja Soph. Finne 3 1/2, Hans Erik Gustav Finne så när 9, Anders Jakob Finne 6.

En utförlig beskrivning av olyckan finns hos Liisa Poppius - Yrjö Raevuori, Finnen suku ss. 122-129. - Hans Henrik von Dellvig tillhörde en baltisk ätt och hade 1749 tillträtt befattningen som överste vid Björneborgs Infanteriregemente. De vid branden innebrända barnen Finne (enl. a.a.): Lena Greta f. 1745, Anders Jakob f. 1752, Hans Henrik f. 1754 och Maria Sofia f. 1755 voro föräldralösa barn till korpralen Erik Finne: överste von Dellvig var deras farmors bror. Mamsell Gertrud Maria Appelstubbe var dotter till tullinspektor Appelstubbe och överste von Dellvigs systers dotterdotter.


Genos 24(1953), s. 91

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1953 års register | Årgångsregister