GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Holländer - Finhem

Arne Ekman

Uti Inrikes Tidningar No. 82 av den 21.10.1773 meddelas, att kaptenen vid Åbo läns regemente Peter Holländer, som av H.K.M. blivit benådad med adelskap, har fått nådigt tillstånd att hädanefter kalla sig Finhem. Detta rättas emellertid i tidningarnas No. 88: -- »emedan det ej skett, utan han endast fått Nådigt tillstånd, att kalla sig Finhem, ty varder sådant härmed behörigen rättat».

Peter Holländer-Finhem, som möjligen tillhörde släkten Holländer från Syvälax på Hirvensalo ö av St. Marie socken, tjänstgjorde (Kaarlo Wirilander, Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1718-1810) vid Åbo läns infanteriregemente som sergeant vid livkompaniet 1747-52, som fältväbel 1752-58, som fänrik vid Letala kompani 1758-64, vid premiärmajorens kompani 1764, som löjtnant vid Bjärnå kompani s.å., vid Letala kompani 1764-73 och vid Nousis kompani 1773-75. - Fältväbels karaktär 12.1.1750, stabsfänrik 30.10.1752, stabslöjtnant 8.3.1764, stabskapten 11.7.1773, avsked 30.6.1775. - I äktenskap med Anna Nigrell hade han bl.a. sonen

Erik Johan Finhem f. i Koskis Å.l. 23.8.1758 d. i Raumo 19.6.1817. Denne tjänade även vid Åbo läns infanteriregemente som fänrik vid Letala kompani och vid Nykyrko kompani 1783-87, hade förstnämnda år löjtnants karaktär; avsked med kaptens rang 29.6.1787. G. i Nykyrko 8.10.1778 med Hedvig Juliana von Wachenfelt från Torlax f. 15.9.1750 d. i Vittisbofjärd 27.12.1821. - En dotter Kristina Lovisa f. på Torlax i Nykyrko 27.9.1784 d. i Björneborgs landsförsamling 29.4.1864 var (enl. GSÅ III-IV ss. 32-33) g. i Raumo 24.3.1804 med kaptenen vid Åbo läns regementes rusthållsbataljon Adam Gustav Weissman von Weissenstein f. i Loimijoki 8.11.1767, d. i Koski Å.l. 17.3.1833.


Genos 25(1954), s. 26

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1954 års register | Årgångsregister