GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Källor | Artikelns slut ]

Nyländer. En liten Borgå-släkt

Sven-Erik Åström

Under forskningar i Uleåborgssläkten Nylanders historia har jag flera gånger stött på namnet Nyländer. I Borgå, där Johan Nylander från Uleåborg i mitten av 1700-talet satt som stiftsherde över östra Finland, påträffade jag en småborgarsläkt med namnet Nyländer. Dess rötter går tillbaka till 1600-talets slut. Släktens medlemmar blev Borgå trogna i hundra år. I slutet av 1700-talet flyttar dock sönerna till formannen Johan Nyländer (tab. 4) bort från staden. Deras exempel följdes ett halvt sekel senare av en brorssonsson, Erik Verner (tab. 6), som emigrerade till Amerika. Hans släktgren fortlever möjligen därstädes. Också bröderna Otto Vilhelm och Gustaf Fredrik (tab. 8) kan tänkas ha ättlingar. Deras spår har jag tyvärr trots ivriga efterforskningar tappat.

Namnet Nyländer visar förövrigt en utpräglad ostfinsk utbredning (Viborg, Kexholm, Sääminge, Kristina, Puumala o.s.v.), trots att en skomakare Johan Nyländer förekommer så västligt som i Åbo (1712). Namnformen Nyländer (Nylender) omväxlar med Nylander i dessa östliga socknar. Något samröre med Borgåborgarna torde t.ex. Savolaksbönderna med namnet ej ha. I Borgå socken förekommer på 1700-talet soldater med samma namn, också i Pukkila och Mörskom påträffas det. En Revalssläkt Nieländer (Nyländer, Nylander, Neuländer) i G. Adelheims Revaler Ahnentafeln III (Reval 1933) visar namnets förekomst söder om finska viken. Borgå-släkten använder namnet åtminstone på 1690-talet. En äldre variant är Nylänning, belagd redan 1684. [1]

Tab. 1.

I. Henrik (Thomasson Kerner?) nämns som borgare i Borgå 1652-1677. Vid hans namn i mantalslängden 1677: »dödh». - Gift sannolikt 1651 med Maria Nilsdotter [2], som ännu levde 1684, dotter till Nils Markusson.

II. Barn:

Arvid Henriksson Nyländer, skräddare. Tab. 2.

Nils Henriksson Nyländer (Nylänning, Nylänninger, Nylander, Nylender). Klockare i Borgå redan 1687. Inlämnade 10/9 1706 sitt testamente (dat. 12/7 s.å.), där han säger sig ha inga bröstarvingar, varför hans hustru skulle ärva honom före hans syskon. D. senast 1708 (hustrun omgift redan 3/4 1709). - Gift 1:o (före 1691) med Elin, levde 1694, död före 1703 (troligen hennes 2. gifte), 2:o (redan 1697) med Maria Fabritia, dotter till guldsmeden, rådmannen i Borgå Johan Fabritius, i hennes 1:a gifte; hon omg. (2:o) före 3/4 1709 med klockaren Lars Starck och (3:o) med Jochum Hagert eller Hägert.

Katarina, levde 1723.

Tab. 2.

II. Arvid Henriksson Nyländer (Nylender), son till Henrik (Thomasson?), tab. 1. Var 1684 i skräddarlära i Viborg. Bosatt hos sin svärfar i Borgå 1693. Skräddare i Borgå. Ägde efter Stora ofreden gården n:o 57 i Södra kvarteret. Levde ännu 1729, då han var äldste i skräddarämbetet. - Gift före 1693 med Elin Eriksdotter, dotter till borgaren i Borgå Erik Porlom och hans första hustru.

III. Barn:

Erik. Skräddare i Borgå, nämns efter Stora ofreden. Köpte 21/9 1722 tomten n:o 75 i Södra kvarteret, där han på 1720-talet uppsatte 1 stuga, 1 badstuga, 1 fähus, 1 lada och 1 sjöboda. Bisittare i skräddarämbetet 1729-35, ålderman 1735. Avsade sig 17/1 1738 åldermansskapet på grund av konflikter med övriga mästare. Nämns ännu som äldste i ämbetet 14/1 1740; 10/7 s.å. konstateras att han avlidit. D. i Borgå 1740 och begr. utanför stora kyrkdörren. - Gift (redan 1726) med Johanna Kortman, levde 1744. Genom testamente av 5/4 1739 tillföll arvet efter Erik Nyländer änkan. Äktenskapet var nämligen barnlöst.

Nils, skräddare, d. i Borgå 1740. Tab. 3.

Tab. 3.

III. Nils Arvidsson Nyländer, son till Arvid Henriksson Nyländer, tab. 2. Skräddare i Borgå, ungbror i skräddarämbetet 1729. Ägde gård i Södra kvarteret, där han efter flykten byggde en badstuga och en lada.

kuva 1

Skräddareämbetets i Borgå skrålåda (1723). Foto Finlands Nationalmuseum.

Vald 3/3 1738 till bisittare i skräddarämbetet. Råkade 1739 i gräl med sin brors efterträdare i åldermanskapet, skräddare Boxström, som han beskyllde för att ej vara denna post värdig. 10/7 1740 uppges, han vara illa sjuk och 2/12 säges han vara avliden, då ny bisittare i ämbetet utses. D. i Borgå 1740. - Gift med Anna Wijrman, f. 1697, d. i Borgå 28/5 1780, dotter till snickare Bengt Wijrman. Hon processade med sin svägerska 1741, de förliktes mot att Johanna Kortman överlämnade två åkrar och 168 d. kmt., Anna efterlät en skuld på 80 d. kmt samt avstod från del i deras svärfaders kvarlåtenskap.

IV. Barn:

Helena, f. 1729, d. i Borgå 15/1 1795. Gift i Borgå 3/3 1761 med borgaren Thomas Löfström, d. i Borgå 1/5 1772 (gift 1:o med Maria Lundborg, d. i Borgå 17/1 1759).

Maria, f. 1733, d. i Borgå 20/10 1788. Gift i Borgå 6/10 1752 med skräddaren därstädes Johan Just, f. 1728, d. i Borgå 5/10 1768.

Erik, f. 1735. Besökte Borgå pedagogi. Inskriven i Borgå gymnasium 3/3 1753. Student i Åbo (nyl.) 1759. Informator i Ekenäs 1761. Konsistoriivicenotarie i Borgå 1767. Rektor för pedagogin därstädes 1770, tillika domkyrkosyssloman 1790, avsked 1803. Får ett mycket gott betyg för sin verksamhet av domprosten Alopaeus (kons. prot. 8/9 1802). Ägde gården n:o 28 i andra kvarteret, bebyggd med ett tvåvåningshus. I Walleniuska brevsamlingen (RA) finns 18 st. brev från Erik Nyländer. D. i Borgå 18/1 1805. - Gift i Borgå 9/10 1781 med Ulrika Bonde, f. 1740, d. i Borgå 15/4 1804, dotter till klensmeden Karl Bonde och Kristina Ekman.

Johan, f. 1737, borgare och forman, d. i Borgå 17/4 1804. Tab. 4.

Tab. 4.

IV. Johan Nyländer, son till Nils Nyländer, tab. 3. F. 1737. Borgare och forman i Borgå. Ägde gården n:o 43 i fjärde kvarteret, vars åbyggnad 1804 betecknas som förfallen. Till gården hörde en riebyggnad. D. i Borgå 17/4 1804. - Gift i Borgå 26/10 1763 med Katarina Vackström, f. 1740, d. i Borgå 12/5 1822, dotter till båtsmannen Johan Vackström och hans 1. hustru Elisabet Eriksdotter.

V. Barn (födda i Borgå):

Erik, f. 2/10 1763, stadsfogde, d. i Borgå 22/4 1821. Tab. 5.

Helena, f. 16/9 1766, d. i Borgå 22/9 1766.

Maria, f. 24/11 1767, d. (antagligen) i Borgå 21/7 1768.

Johan, f. 23/12 1770, lasarettssyssloman, d. i Heinola 5/1 1816. Tab. 8.

Gustaf, f. 20/8 1773, handlande, d. i Heinola 30/7 1804. Tab. 10.

Katarina, f. 17/8 1776, d. i Borgå 21/12 1816. Gift i Borgå 5/5 1814 med sjömannen Johan Kullberg, f. 3/11 1782.

Lovisa, f. 31/7 1779, d. i Borgå 21/9 1853. Gift i Borgå 24/10 1805 med borgaren Matts Mattsson Åländer, f. 22/4 1779, d. i Borgå 12/8 1813.

Tab. 5.

V. Erik Nyländer, son till Johan Nyländer, tab. 4. F. i Borgå 2/10 1763. Skomakarmästare. Fiskeribokhållare (1804). Stadsfogde och ekonomiekommissarie (redan 1814). Ägde gården n:o 30-31 i fjärde kvarteret. D. i Borgå 22/4 1821. - Gift i Borgå 1/3 1796 med Anna Kristina Veckman, f. i Borgå 9/5 1768, d. i Borgå 16/12 1825, dotter till sämskmakaren Karl Veckman och Anna Katarina Hornborg.

VI. Barn (födda i Borgå):

Erik Johan, f. 30/4 1797, stadsfogde, d. i Borgå 20/11 1845. Tab. 6.

Maria Katarina, f. 30/6 1799, d. i Borgå 24/5 1829. Gift i Borgå 25/10 1827 med bokhållaren Henrik Magnus Forsteen, f. i Borgå 17/8 1800, d. i Borgå socken 13/8 1849. Han omg. (2:o) med Ulrika Sofia Örn, f. 7/9 1814 och (3:o) i Borgå socken 7/11 1847 med pigan Johanna Krats, f. 30/3 1821.

Sofia Vilhelmina, f. 27/5 1803, d. i Borgå 5/5 1823.

Tab. 6.

VI. Erik Johan Nyländer, son till Erik Nyländer, tab. 5. F. i Borgå 30/4 1797. Besökte Borgå pedagogi. Vistades i Lovisa 1815-16. Stadsfogde i Borgå efter fadern. Ägde gården n:o 30-31 i fjärde kvarteret (gamla stadsplanen), gården n:o 2 i 38 kvarteret (nya stadsplanen). Bötfälld av rådsturätten 1836 för okvädingsord, dömd 1841 till böter för dödsvållande. Visade däremot berömligt förhållande vid branden 1837, vilket föranledde uttryck för nådigt välbehag i skrivelse från statssekretariatet. Skildras som en ståtlig man, erhöll enligt traditionen silverdosa vid kejsarbesök i Borgå. D. i Borgå 20/11 1845. - Gift 1:o i Borgå 27/6 1823 med Hedvig Johansdotter Wallgrén, f. 1797, d. i Borgå 17/7 1824, fosterdotter till »kapten Wrangels änka Fredrika Erhardt». 2:o i Borgå 17/3 1825 med Maria Karolina Rosenström, f. i St. Petersburg 6/6 1806, d. i Borgå 17/10 1872, dotter till svarvarmästaren Samuel Rosenström och hans 2. hustru Anna Kristina Dahlberg.

VII. Barn (födda i Borgå):

2. Erik Valentin, f. 9/3 1826. Besökte Borgå gymnasium. Student (nyl.) 14/12 1846. Avlade mindre kameralexamen juni 1848. Förestod Öhmans bokhandel i Helsingfors juni 1848-1/5 1849, från sistnämnda dag Kellgren & Tikkanens bokhandel i Borgå. Privilegium å egen bokhandel i Borgå 17/6 1851, i Åbo 8/10 1853. D. i Borgå 18/11 1859. Ogift.

2. Thekla Karolina, f. 23/9 1828, d. 1870-71. Gift i Borgå 21/9 1865 med arrendatorn Adolf Lindholm (i hans 2. gifte), f. i Hattula, 11/6 1812 d. i Liljendal 11/7 1889.

2. Maria Alexandra, f. 2/2 1831, d. i Borgå 9/4 1902. Gift i Borgå 14/2 1854 med handlanden Johan Leonard Simolin, f. i Vichtis 27/9 1826, d. i Borgå 15/7 1881.

2. Sofia Axelina, f. 5/4 1836, d. i Borgå 25/3 1860, ogift.

2. Erik Verner, f. 30/8 1838, sjöman. Tab. 7.

2. Lovisa Teofilia, f. 9/4 1845, d. i Mäntsälä 25/11 1887. Gift i Borgå 7/6 1873 med arrendatorn Anders Petter (Per Anders) Forssman, f. i Forsmark, Sverige 29/6 1831, d. i Sverige 1915, 2:o i Mäntsälä med drängen Johan Alfred Andelin, f. 27/7 1862 i Mäntsälä, troligen död.

Tab. 7.

VII. Erik Verner Nylender, son till Erik Johan Nyländer, tab. 6. F. i Borgå 30/8 1838. Tog 1855 betyg till Helsingfors, men finns ej i kyrkböckerna där. Sjöman. Emigrerade till Förenta staterna. Deltog i nordamerikanska inbördeskriget. Senare farmare i Walkerton, Indiana. Använde synbarligen namnet George Warner. Torde ha dött 1897. Gift 1:o med änkan efter en god vän (norrman), som stupade i kriget, 2:o med N.N., levde ännu 1906.

VIII. Barn:

1. Alex C. Kallade sig Alex C. Warner. Farmare och värdshusvärd i Walkerton, Indiana (Breezy Point). Levde 1906 och var då ogift.

1. Capitola, gift med farmaren Dan. Koontz i Walkerton, Indiana.

2. Dotter, gift med Charles Sheatsley. Levde 1906 i Niles, Michigan (104 Grant St.).

2. Dotter, gift med Edward Wintermeyer. Bodde 1906 i Chicago (1127 Wrightwood Avenue).

Tab. 8.

V. Johan Nyländer, son till Johan Nyländer, tab. 4. F. i Borgå 23/12 1770. Besökte Borgå pedagogi. Inskriven vid Borgå gymnasium 5/4 1784, dimitterat 17/6 1788. Bokhållare i Heinola hos sin svåger handlanden Dammert. Erhöll traktörrättigheter därstädes 1803. Antagen till handlande i Heinola 7/11 1804. Lasarettssyssloman. Bodde å tomten n:o 16. D. i Heinola 5/1 1816. - Gift med Margareta Katarina Dammert, f. i Åbo 25/11 1771, d. i Heinola 18/4 1808, dotter till handlanden Anders Dammert och Katarina Simolin.

VI. Barn (födda i Heinola):

Karl Johan Ulrik, f. 29/7 1798, länsman, d. i Kristina 26/1 1827. Tab. 9.

Katarina Lovisa, f. 4/8 1799, d. i Heinola 8/12 1838. Gift i Heinola 12/12 1824 med lasarettssysslomannen, kollegiiregistratorn, sedermera kommunalrådet Jakob Fredrik Grenman, f. i Pernå 25/7 1793, d. 7/9 1878 i St. Michels socken, i hans 1. gifte (omgift i Heinola 24/12 1841 med Johanna Svinhufvud, f. 8/3 1819, d. 31/10 1895 i St. Michel).

Otto Vilhelm, f. 16/5 1801. Vicelänsman i Sysmä. Uppbördsskrivare i Savolaks övredels härad 16/3 1820 (till St. Michel 1821). Länsman i Kristina 14/3 1827, avsked på egen begäran 14/7 1831. I sin avskedsansökan (28/6 nämnda år) skriver han: »Fader och Moderlös sedan uti mina barna år samt utan all förmögenhet, har jag ej kunnat ernå allmänna kunskaper utan blifwit af barmhertige Menniskjor i så måtto underwist och handledd, att jag redan i Tio år förän Länsmans tjensten här mig erböds, bestridt alla å ett FogdeContoir förefallande göromål; Men denna långwariga, oafbrutne och med min fallenhet öfwerensstämmande sysselsättning under den bästa fattnings ålldern, har lika som fråntagit mig förmåga och lust att bestrida alt hwad ålägges en Länsman, af hvilken orsak jag ofta med innerligaste smärta funnit mig ej hafwa gått den skonsamma godhet till mötes, hwarmed Eders Höga Nåde täckt omfatta mig. - Under öfwerwägande af alt detta, wore min ödmjukaste anhållan att, blifwa befriad ifrån Länsmans Tjensten och att Eders Höga Nåde gunstbenäget wille utse för mig en befattning hwarest jag kunde wara anwändbar och hwartill nu wid uppförandet af Residence Staden uti St. Michel också torde gifwas flere tillfällen.» [3] Kom från St. Michel till Kristina utan betyg, kommunicerade ej i Kristina. Förekommer efter 1831 ej i Kristina eller St. Michels stads- eller landsförsamling. Dyker 1835 upp i Jorois som biträde på kronofogdekontoret hos kronofogden Sanmark på Forsgård. Upptagen ännu 1840 i mantalslängden, men är aldrig införd i flyttningslängder eller kommunionbok! Vidare öden okända.

Gustaf Fredrik, f. 7/1 1806. Vistades i Borgå 1811-15. Flyttade sedan tillbaka till Heinola. Flyttade till Åbo 22/5 1821. Bodbetjänt. Flyttade okt. 1823 till Lovisa, men återkom 9/4 1827. Bötfälldes flera gånger för fylleri. 1830 såldes hans tillhörigheter för borgenärs räkning på auktion. Flyttade 15/7 1839 till St. Petersburg, men har ej påträffats där. Kallas vid avflyttningen f.d. handelsbokhållare.

Tab. 9.

VI. Carl Johan Ulrik Nyländer, son till Johan Nyländer, tab. 8. F. i Heinola 29/7 1798. Landskanslist vid länsstyrelsen i Kymmenegårds län 1818, länsman i Kristina 1821. Bosatt där från 1818 till sin död. D. i Kristina 26/1 1827. - Gift i Kristina 15/9 1822 med Kristina Sofia Hoffren, f. i Kristina 23/10 1796, d. i Kristina 1/10 1823, dotter till sergeanten Fredrik Herman Hoffren och Kristina Hjelmman.

VII. Barn:

Otto, f. 1823, d. i Kristina 27/10 1823 (2 månader gammal).

Tab. 10.

V. Gustaf Nyländer, son till Johan Nyländer, tab. 4. F. i Borgå 20/8 1773. Handelsbokhållare i Lovisa. Efter mer än 15 års tjänst vid handel antagen till kramhandlande i Heinola 18/5 1802. D. (drunknade) i Heinola 30/7 1804. - Hans trolovade fästekvinna var Lovisa Ulrika Dammert, f. i Åbo 24/12 1778, d. i St. Michel 10/1 1854, dotter till handlanden Anders Dammert och Katarina Simolin. Erhöll traktörrättigheter i Heinola 12/3 1813. Ombesörjde kosthållningen vid lasarettet i Heinola i början av 1820-talet.

VI. Barn:

Gustava Amalia, f. i Heinola 1805, d. St. Michel 1/5 1871. Gift i Heinola 11/7 1841 med kanslivaktmästaren, sedermera slottsfogden Karl Magnus Forsman, f. i Borgå 17/7 1815, d. i St. Michel 31/5 1868. Födde 25/5 1832 tvillingar, vilkas far uppgavs vara kontoristen Sundberg (barnen avledo som små).

kuva 2

Skräddareämbetets i Borgå sigill. Foto Finlands Nationalmuseum.

Källor:

Historie- och kommunionböcker för följande församlingar: Borgå, Liljendal, Åbo, Jorois, Mäntsälä, Kristina, Heinola, St. Michel, Askola.

Mantalslängder för Borgå stad och Jorois socken (RA).

Borgå stads domböcker (RA) 1684; 15/3 1697; 16/9 1699; 3/4 1709; 2/5 1710; 4/9, 28/8 1723; 31/3 1740; 8/7, 11/7 1741.

Skräddarämbetets i Borgå protokollsbok 1729-1825 (Borgå museum).

Borgå stads bouppteckningar (Magistratsarkivet).

Tomtlängder för Borgå (Magistratsarkivet).

Winterska samlingen (RA).

Tjänstemannamatriklar (Civilstatens änke- och pupillkassas arkiv).

Tjänsteförteckningar (RA).

Ekonomiedepartementets akter SD 563/69 1824, 210/167 1851, 871/171 1851, 586/168 1853 (RA).

Landskansliets SD 1800/529; 1802/155; 1804/1049; 1813/319; 1827/188; 1831/563; 1838/289 jämte resolutioner Kymmenegårds, sederm. St. Michels länsstyrelse arkiv, LA, St. Michel.

Auktions protokoll för Åbo 1830, LA, Åbo.

M. Akiander, Herdaminne för fordna Viborgs och nuvarande Borgå stift (1868-69).

A. Brenner, Två dokument som belysa Borgå stads återuppståndelse efter förödelsen i början av 1700-talet. Hist. och litteraturhist. stud. 17 (1942).

T. Carpelan, Helsingfors universitets studentmatrikel 1828-1852 (1930).

A. R. Cederberg - V. Ojala, Heinolan kaupungin historia (1948).

Genealogica 1921.

Genos 1951, 1955.

T. Hartman, Borgå stads historia I-III (1906).

A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640-1868 (1911).

V. Lagus, Åbo akademis studentmatrikel II (1905).

K. G. Leinberg, Handlingar rörande finska skolväsendets historia II (1887).

Ristiina 1649-1949 (1949).

Sukukirja I, utg. av A. Bergholm (1901).


Noter

[1]   Jag är tack skyldig dr Åke Hertzberg och dr Henrik Borgström för värdefulla upplysningar om släktens äldre led. Fru Annika Savonius och fröken Sorge Forsman har bidragit med intressanta uppgifter om Erik Verner Nyländer. Landsarkivarie Y. S. Koskimies har vänligen försökt spåra Otto Vilhelm Nyländer i landsarkivet i Tavastehus, där länsstyrelsens i Kymmenegård-St. Michels län äldre handlingar förvaras.

[2]   Av en formulering i Borgå DB 1684 att döma, är det möjligt att Henrik Thomasson Kerner varit Maria Nilsdotters 2. man och styvfar till bröderna Arvid och Nils Henrikssöner Nyländer.

[3]   Landskansliets SD 563/1831 (kartong D 85 a/III).


Genos 27(1956), s. 97-105

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Källor ]

Systematisk förteckning | 1956 års register | Årgångsregister