GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Vielä Henrik Fredrikinpoika Carsteniuksesta

J. Vallinkoski

Genoksen numerossa 113 (1958) Arvi Ilmoniemi on kiinnittänyt huomiota Karsten-suvun tähänastisissa selvityksissä olleeseen sekaannukseen, kun on merkitty kaksi henkilöä samaksi: vanhempi Henrik Carsten, kuollut luultavasti 1614 tai 1615 sekä Henrik Fredrikinpoika, Helsingin pormestari 1631-34, eli vielä 1650-luvulla. Ilmoniemi mainitsee lisäksi, että viralliset asiakirjat vaikenevat yleensä Henrik Fredrikinpojan sukunimestä, eikä asianomainen liene tunnustanut Carsten-sukunimeä omakseen. Henrik Fredrikinpojan kuolinvuotta ei myöskään selvästi mainita. Ilmoniemen tietojen mukaan hän on elänyt vielä 1654, mutta oli vainajana ilmeisesti jo elokuussa 1658.

Vähäisen lisätiedon antavat eräässä Turun väitöskirjassa olleet omisteet, dedikaatiot, jotka yleensäkin sisältävät ensiarvoisen tärkeitä henkilötietoja, joita Lagus ei ole käyttänyt läheskään tyhjentävästi hyväkseen.

Samuel Claudii Brenneruksen Eskil Petraeuksen johdolla julkaistuksi aijotussa väitöskirjassa, joka on painettu ilmeisesti syyskuussa 1657 ja jonka tarkastuspäiväksi on merkitty marraskuu, on dedikaatiot mm. Henricus Frederici Carsteniukselle, entiselle Helsingin pormestarille ja kauppiaalle, Porvoon khra Henricus H(enrici) Carsteniukselle, ylioppilas Ulricus Henrici Carsteniukselle sekä khra Claudius Martini Brennerukselle. Väitöskirjaa ei Petraeuksen kuoleman (26.9.) johdosta liene koskaan tarkastettu. On huomattava, että Petraeus toimi preeseksenä vielä piispaksi tultuaankin.

Tämä siis osoittaa, että Henrik Fredrikinpoika on todella tunnettu Carsteniuksen nimellä ja on ollut elossa vielä syksyllä 1657. Koska respondentin isä, Taivassalon rovasti Claudius Martini Brennerus esiintyy tässä kuten eräässä toisessakin väitöskirjassa (G. Alanus n:o 16, 1647) yhdessä Carsteniuksen kanssa, on ehkä jokin sukulaisuussuhde heidän keskensä, vaikka sitä ei tunneta.


Genos 29(1958), s. 81-82

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1958 hakemisto | Vuosikertahakemisto