GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

+  Arvid Lind

O. D.

I Helsingfors avled den 14 sept. d. å. direktören Arvid Leonard Lind, en intresserad genealog. Den avlidne, som var född i Heinola 19/7 1871, har gjort sig känd genom en ståtlig, rikt illustrerad monografi »Släkter Lind och Lindh i Finland», som utkom 1923. Arbetet, som är frukten av ett mångårigt, mödosamt samlararbete i ett stort antal arkiv i landet, är utfört med stor omsorg och pietet för ämnet. Författaren har icke, såsom även titeln anför, inskränkt sig till att behandla blott den äldsta, huvudsläkten, vilken han själv tillhörde, utan har han medtagit utredningar om andra släkter med samma namn samt samlat uppgifter över talrika personer med namnet Lind, som förekomma i olika delar av landet. Därmed har han gjort forskningen en stor tjänst.

Arvid Lind har även ekonomiskt understött Genealogiska Samfundets i Finland arbete. Så har han bekostat kopieringen av Asikkala församlings äldsta historiebok (till 1750). Under åren 1924-1932 var Lind en av samfundets revisorer. Intresserad av dess verksamhet besökte han ofta samfundets möten.

En vänsäll, god människa har med Lind gått bort.


Genos 3(1932), s. 151

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1932 års register | Årgångsregister