GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimuseuralle saapunut kirjallisuus - Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur

Uudempaa kotimaista kirjallisuutta - Nyare inhemsk litteratur

v. Bonsdorff, Carl, Gustav Mauritz Armfelt. Levnadsbeskrivning. III (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXXXI), Helsingfors 1932.

Jauhiainen, Siiri, Papinemännän muistelmia. Helsinki 1931. Suomen Merimieslähetysseura.

Hanemann, Max, Aksel Lille. En levnadsteckning (Skrifter utgivna av Svenska Folkpartiets Centralstyrelse), Helsingfors 1931.

Strömborg, Signe, Anders Svedberg. En folkets man, Wasa 1932.

Huldén, Alfred, Ur Anders Svedbergs skrifter och tal med data ur hans levnad, Jakobstad 1932. Munsala Hembygdsförening.

Svinhufvud Juhlajulkaisu 15.12.1931. (Itsenäinen Suomi N:o 12, 1931), Helsinki 1931.

Wrede, K. A., Mathilda Wrede. Personliga hågkomster, Helsingfors 1931. Finska Missionssällskapet.

Wrede, K. A., Mathilda Wrede. Personallisia muistelmia, Helsinki 1932. Suomen Lähetysseura.

von Wright, Viktor Julius, Käsityöläisveteraanin muistelmia. Toimittanut V. Pinomaa, Helsinki 1931. Jakaja: K. F. Puromiehen Kirjapaino O.-Y.


Hyvönen, E. A., Matrikkeli käsittävä Valtion Rautateiden Liikenneosaston alemman virkailijakunnan sekä alokkaat, Vaasa 1931.

Landgrén, Folke, Nyländska avdelningens matrikel 1869-1900 (Nyland, Samlingar utgivna av Nylands nation IX), Helsingfors 1932, Söderström & C:o Ab.

Otavan kansanopisto 1892-1932. Toimittanut Antti Leinonen, Mikkeli 1932.

Nya Svenska Läroverket i Helsingfors 1882-1932. Minnesskrift. Redaktionskommitté: Mathias Wasenius, Kurt Antell, John Björnberg, Gustaf Cedercreutz, Ragnar Dahlberg, Erik Lagus, Helsingfors 1932.

När vi voro skolpojkar. Minnen och pojkstreck. Av forna elever vid Svenska lyceum i Wiborg. Till rector emeritus G. Wald. Wahlroos på hans 75-årsdag den 27 juni 1931, Wiborg 1931.

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu 1882-1932. Juhlajulkaisu. - Brahestads Borgare- och Handelsskola 1882-1932. Festpublikation. Julkaisun toimituskunta - Redaktionskommitén: John Grundström, Heikki Impivaara, Arno Hohenthal, Niilo Jussila, Akseli Kinnunen, Albert Lindgren, Leino Molander, Heikki Nordström, Bertil Sovio, Nic. von Weymarn, Lauri Saariaho, Helsinki 1932.


Ekenäs stad och bygd. Natur- och kulturskildringar utgivna av Jonatan Reuter under medverkan av H. Hausen, Emmy Hultman, Ernst Häyrén, Carolus Sjöstedt, Einar Stjernvall, Alfons Takolander, V. E. V. Wessman, John Österholm, m.fl. H. I-II, Ekenäs 1931. Ekenäs Tryckeri Aktiebolag.

[Bäckman, Knut Adolf], Jalasjärven Kappeli entisinä ja nykyisinä aikoina. Ruotsista suomennettu, [3:s painos], Seinäjoki 1932.

Hongell, Eino, Kalajoki osuustoimintapitäjänä. (Eripainos Suomen Osuustoimintalehden touko-kesäkuun vihkosta 1932), Helsinki 1932. Pellervo-Seura.

Kallio, V. J., Kiikalan vaiheita, Helsinki 1932. Kiikalan seurakunta.

Kahra, Taavi, Kuopion kaupungin taloushallinnon historia 1877-1928 I, Kuopio 1932.

Från Lappträsk-bygden 1932. Till minnet av professor G. G. Rosenqvist. Redaktion: G. Storgårds, G. O. Rosenqvist och Osc. V. Johansson, Helsingfors 1932. Hembygdsföreningen i Lappträsk.

Pyhäjärven [V.l.] seurakunnan 300-vuotisjuhlajulkaisu (Käkisalmen Sanomain kuukausiliite N:o 8-9; Elo- ja syyskuulla v. 1932), Käkisalmi 1932.

Helomaa, Juho, Muistelmia Rauman kaupungin muinaisista ja nykyisistä oloista. 2:n korjattu painos, Rauma 1931. Jakaja: Nordbergin kirjakauppa, Rauma.

Sortavalan kaupungin historia. Julkaissut U. Karttunen, Sortavala 1932. Sortavalan kaupunki.

Saarela, A. K., Sortavalan maa- ja kaupunkiseurakunnan historia. Pitäjänkertomus, Sortavala 1932.

Aaltonen, E., Tammelan kunnan historia II. Kunnalliselämää valtuuston aikakaudella 1909-1922. Julkaissut Lounais-Hämeen Kotiseutu- ja Museoyhdistys, Forssa 1931.

Voionmaa, Väinö, Tampereen kaupungin historia III. Tampereen historia itämaisesta sodasta suurlakon aikoihin. 2:nen tarkistettu ja lisätty painos. Tampere 1932. Tampereen kaupunki.

Hirsjärvi, Tarmo, Ulvilan seurakunta, Forssa 1932.

Kallio, V. J., Uskelan kirkollisia vaiheita, [Salo] 1932. Uskelan seurakunta.


Festskrift utgiven till Åbo Nations 25-års jubileum (på omslaget: Åbo Nation 1906-1931), Helsingfors 1931.

Ilmonen, S., Amerikan suomalaisten sivistyshistoria. Johtavia aatteita, harrastuksia, yhteispyrintöjä ja tapahtumia siirtokansan keskuudessa. II, Hancock, Mich., 1931.

Laurila, J. K., Tampereen Puhelinlaitos v. 1882-1931. Ylöstalo, Viljo, Tiedonvälityksen historiaa, Tampere 1932.

Helsingin kirkkomusiikkiopisto 1882-1932. Toimittanut Armas Maasalo, Helsinki 1932.

Historiska och Litteraturhistoriska studier 8 (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXXIX). Redaktion: Emil Hasselblatt, Eirik Hornborg, C. A. Nordman, Helsingfors 1932.

Levón, Kaarlo, Tarinoita vanhasta merikaupungista, Oulu 1931. Osakeyhtiö Liitto.

Maunula, Jalm., Piirteitä Suomen tehdashistoriasta. Ensimmäiset puuhiomot, selluloosa- ja paperitehtaat, Hämeenlinna 1931. Suomen Paperi- ja Puutavaralehti.

Silfversten, Carl J., Finlandssvenskarna i Amerika. Deras materiella och andliga strävanden, Duluth, Minn. 1931.


Finlandia 1930. Vuosikirja. Matkailutoimisto Finlandian julkaisema. Toimituskunta: Alex. F. Lindberg, E. Hellevaara, I. Uschakoff, R. Öller, Helsinki 1931.

Finsk Tidskrift, T. CXIII, h. 1-3, 1932.

Helsingin kaupungin kunnalliskalenteri 9. 1932. Helsingin kaupungin Tilastotoimiston julkaisema, Helsinki 1932.

Historisk Tidskrift för Finland, årg. 17, 1932, h. 2-3.

Kotiseutu. Suomen kotiseutututkimuksen äänenkannattaja. 1932. Eteläsuomalaisen osakunnan erikoisnumero, Helsinki 1932.

Mietintö, jonka on valmistanut 1928 vuoden kirkolliskokouksen asettama kirkkolakikomitea, Sortavala 1932.

Suomen kirkon elämää. Julkaissut Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto. III. Toimituskunta: Lennart Gulin, Lauri Halla, A. W. Kuusisto, Aleksi Lehtonen, Eino Sormunen ja J. H. Tunkelo, Sortavala 1931.

Suomen Kirkon Vuosikirja IV 1/5 1929-1/5 1930, V 1/5 1930-1/5 1931. Piispainkokoukselta toimeksi saaneena laatinut Sakari Loimaranta, Sortavala 1931.

Suomen Matkailijayhdistyksen Vuosikirja 1932. Taka-Lappi ja Petsamo, Helsinki 1932.

Svenska Litteratursällskapets i Finland Förhandlingar. Ny följd 8. Mars 1931 - Februari 1932 (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXXVIII), Helsingfors 1932.

Svenskt kyrkoliv i Finland. Årsbok för de svenska församlingarna 1932. X. årg. Redaktör: G. O. Rosenqvist. Helsingfors 1931. Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland.


Genos 3(1932), s. 153-155

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1932 hakemisto | Vuosikertahakemisto