GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Kyrkoarkiven i Stockholm

I Årsberättelsen 1931 för Stockholms stads arkivnämnd och stadsarkiv, s. 22, publiceras uppgifter över för vilka tider olika handlingar för de skilda församlingarna i Stockholm deponerats i arkivet. Vi taga oss friheten ur tablån avtrycka nedannämnda serier jämte åratal, emedan de även för den personhistoriska forskningen i Finland äro av största vikt.

För övrigt hänvisas till notisen i »Genos» 1931, s. 110, varav märkes, att numera flera nya församlingar deponerat sina äldre handlingar i stadsarkivet.

tablån


Genos 3(1932), s. 76-77

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1932 års register | Årgångsregister