GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Kekonius

Hugo Lagström

Enligt Bergholms Sukukirja, s. 703, tab. 5, hade mantalskommissarien i Björneborg Lars Abraham Kekonius i sitt första gifte en son Gabriel, f. 16.12.1777, vars senare öden äro okända. Färgaren och handlanden i Björneborg Johan Kekonius hade enligt samma källa, tabb. 16 och 21, en son Gabriel, f. 14.10.1768, som blev glasmästare i Torsnäs och sedan restauratör i Björneborg.

Enligt Björneborgs stads kommunionböcker bodde mantalskommissariens son Gabriel, f. i Björneborg 16.12.1777, hemma ännu 1789-94; sedan flyttade han bort utan uppgiven tid eller ort. Handlanden Johan Kekonius son Gabriel, f. i Björneborg 14.10.1768, flyttade till Åbo 1785.

År 1799 kom glasbrukslärlingen Gabriel Kekonius, f. 1777, med betyg från Urdiala av den 21.3.1799, till Torsnäs glasbruk i Björneborgs lf. Då han inskrives i kommunionboken 1795-1802, får han sig tilldelat födelsedatumet 16.12.1777, oaktat att i flyttningsbetyget star blott året 1777. Prästen har sålunda ansett, att han är mantalskommissariens son och icke handlandens.

Då glasbruksmästaren Gabriel Kekonius flyttar på 1820-talet som restauratör till Björneborg, sker ett misstag med hans födelsedatum. Vid inskrivandet i kommunionboken 1824-28, ser prästen på fel rad och förser honom med födelsedatumet 6.3.1779, som i själva verket tillhör hans piga Maria Mattsdotter. Däremot har han ej det av Sukukirja angivna födelsedatumet 14.10.1768.


Genos 30(1959), s. 80

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1959 års register | Årgångsregister