GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Henkilöhistoriallista aineistoa HYK:oon

Eero Kojonen

Pohjalaisen Valtuuskunnan toimeksiannosta on Helsingin yliopiston kirjastoon äskettäin siirretty Pohjalaiselle Osakunnalle kuulunutta arvokasta sukututkimusaineistoa. Kirjastossa jo olevan osakunnan arkistoaineksen yhteyteen on nyt liitetty mm. 1800-luvun ylioppilaiden omakätisiä ansioluetteloita, yhteensä useita kymmeniä, ehkä satakuntakin. Niinikään on joukossa 1800-luvun jälkipuoliskolla läsnäolleiden pohjalaisylioppilaiden luettelot, ylioppilaita koskeva laaja kortistoluettelo sekä pienehkö valokuva-albumi. Viimeksimainittu lienee varsin arvokas.

Materiaali on kerätty viime vuosisadan lopulla, jolloin Pohjalaisen Osakunnan historiatyö pantiin alulle.


Genos 32(1961), s. 28

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1961 hakemisto | Vuosikertahakemisto