GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Hakkinen

Yrjö Blomstedt

Suomen Sukututkimusseuran äskettäisessä kuukausikokouksessa piti asessori Harry V. Walli esitelmän Löflund-suvusta, joka osoittautui polveutuvan Hakkinen-nimisestä turkulaisesta porvarista. Samassa yhteydessä tuli mainituksi, että Turun tuomiokirkon vahtimestareina tai suntioina oli tavallisesti Hakkinen-nimisiä miehiä. Itse asiassa Hakkinen tässä yhteydessä kuitenkin on »ammattinimitys», sillä esimerkiksi vuonna 1660 (Consistorii Ecclesiastici Aboensis Protokoller, 402) otettiin kirkon käskynviejä (»utridare») Erik »för en Hackinen» Bertil-vainajan sijalle koevuodeksi. Kun »hakkinen» toisaalta on naakan vanha suomenkielinen nimitys, tuntuisi luontevalta, että kysymyksessä on tavallaan kuvaileva termi: »hakkinen» kirkonpalvelijana on unilukkari, joka naakan tavoin »nokkii» nukkuvia seurakuntalaisia hereille.

Tällöin myös Uudessa Sukukirjassa (II, 328) siteerattu maininta Kiskossa asuneen Georgius (Georgii ?) Lepuksen lesken Valpuri Eerikintyttären kohdalla kuolleittenluettelossa tarkoittaisikin kukaties sitä, että hänen (ainoa?) miehensä Georgius Lepus olisi ollut Kiskon suntiona.


Genos 33(1962), s. 103

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1962 hakemisto | Vuosikertahakemisto