GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Murarmästaren Johann Nicolaus Heimbürger (1713-90) i Hamburg och hans efterkommande

Dipl.ing. MICHAEL VON TIMROTH, Virkby

Föreliggande släktutredning grundar sig huvudsakligen på av olika släktingar erhållna uppgifter, som i sin tur dels basera sig på minnesanteckningar, dels på studium av originaldokument såsom kyrkböcker, dopattester m.m. och det har inte för förf. varit möjligt att kontrollera alla data personligen, ej heller har det tyvärr varit möjligt att få alla data kompletta. Förf. önskar på denna plats uttrycka sitt tack till alla dem, som beredvilligt lämnat större och mindre bidrag och är även tacksam för kompletterande och korrigerande uppgifter, som evt. kunna publiceras senare.

Först några ord om namnet Heimbürger. Det är ett särskilt i Thüringen icke ovanligt yrkesnamn och har varit benämningen på en kombinerad byskrivare, byäldste och länsherrens förtroendeman i byn. Ett till betydelsen närstående namn är Schulz. I »Gelertenkalender MDCCL» har förf. påträffat följande notis om en teolog Daniel Heimburger som var född 1606 i Quedlinburg: »Hans förfäder hade ca. 200 år i en fortsättning innehaft Schultheiss- eller Heimbürgerämbetet i Gräfen-Tonna och kallades därför Heimbürger fastän de egentligen hette Marhold ... » Skildringen torde vara typisk för namnets uppkomst och visar dessutom, att det utan urskillning skrives ibland med u, ibland med ü. Även Heimbürge, utan slut-r förekommer. För ordningens skull må här konstateras, att något samband mellan nyssnämnda släkt Marhold-Heimbürger och den släkt, som är föremål för föreliggande avhandling, icke har konstaterats.

 

Tab. 1.

I. Johann Nicolaus Heimbürger, f. enl. släktanteckningar i Schwarzburg-Sondershausen 9.10.1713.[1] Murargesäll i Hamburg 1740, bosatt vid Steinstrasse bakom värdshuset Svarta Örnen. Erhöll murarmästarerättigheter och inskrevs i murarmästareskrået 18.5.1751, vilket år han säges vara bosatt i en kåk vid Beckenbreidergang. D. trol. i Hamburg (möjligen i S:t Petersburg) 2.5.1790. - Gift 1) i Hamburg (Jac.) 20.11.1740 med Dorothea Mesing; 2) i Hamburg (Jac.) (förelyst. 25.7.) 1751 med Hanna Anna Sperling, dotter till Hans Heinrich Sperling som var bosatt »auf der langen Mühren»; 3) i Hamburg (S:t Mich.) 23.5.1774 med Dorothea Elisabeth Kampfer, f. 26.9.1740, d. 1824, dotter till kirurgen, sed. ölbryggaren Robert Nicolaus Kampfer (f. 15.2.1715, d. i Bergedorf 6.7.1776) och Johanna Dorothea Neander (f. i Oranienburg, Mark Brandenburg, 1719, d. i Hamburg 28.5.1780).

II. B a r n[2] (födda i Hamburg):

1. Nicolaus Carl, f. 6.4.1742. Murarmästare i Hamburg. - Gift 1781 med sin styvmors syster Anna Catharina Kampfer, d. 24.1.1822, dotter till ölbryggaren Robert Nicolaus Kampfer och Johanna Dorothea Neander. Uppgifter om ev. barn saknas.

2. Hanna Maria f. 1.5.1760 isotaallot2.gif (928 bytes) Senare öden okända.
2. Margarete Elisabet hf. 24.4.1763.
2. Peter Heinrich, f. 9.4.1765.
2. Johann Dietrich f. 14.7.1766.

3. Johann Nicolaus f. 23.7.1774, köpman och dispaschör, d. 1823. Tab. 2.

3. Georg Dietrich f. 20.9.1775, d. 5.7.1785.

3. Elisabeth Johanna Maria f. 9.4.1777, d. 20.12.1784.

3. Philipp Peter f. 1.4.1781, hedersborgare, godsägare, d. 1847. Tab. 18.

 

Tab. 2.

II. Johann Nicolaus Heimbürger (son till Johann Nicolaus, tab. 1), f. i Hamburg 23.7.1774. Kom rätt tidigt till S:t Petersburg, där han var anställd hos sin morbroder Nicolaus David Kamper vid dennes skeppsmäklarefirma[3] först som speditör, sedermera som delägare. Dispaschör i S:t Petersburg efter morbrodern, vars firma han sedermera helt övertog. Köpman av 1. gillet. D. i Petersburg 5.1.1823 (enl. Necropolis Peterburgensis 23.12.1843 gl.st., dvs. 5.1.1844). - Gift i Hamburg (Jac.) 23.8.1803 med Marie Magdalene Timm, f. i Hamburg 30.9.1779, d. i S:t Petersburg 20.8.1846, dotter till Heinrich Andreas Timm och Catharina Maria Holst.

III. B a r n:

Nicolaus, f. i Petersburg 9.9.1804, skeppsmäklare och dispaschör, d. 1863. Tab. 3.

Marie, f. 6.1.1806, d. 13.4.1837. Ogift.

Elisabeth, f. 6.6.1807, d. i Lausanne 24.7.1873. Gift med köpmannen i Lyon François Boissonet. De ägde bl.a. en gård i Florens och villan Hochfeldern vid Achern nära Baden-Baden.

- Son:

Louis Boissonet. Ingenjör, d. ung, omkom vid en bergsbestigning i Schweiz.

Robert, f. i S:t Petersburg 18.5.1809, student i Dorpat 1828, jur.kand. 1833. Anställd vid finansministeriet, kollegiiassessor. Skötte sedermera baron Stieglitz' bankirfirma i S:t Petersburg. Grundade Heimbürgerstiftelsen vid universitetet i Dorpat. D. i S:t Petersburg 30.5.1860. Ogift.

Carl, f. 13.10.1810. Genomg. bergsakademien i Freiberg. Bergsingenjör, verksam bl.a. i Mexico, där han ägde silvergruvor i Vera Cruz. D. i Mexico 18.5.1855, ogift, och enligt uppgift mördad av sin kompanjon.

Alexander, f. 20.3.1812, ingenjör, d. 1873. Tab. 17.

Emilie, f. i Heringsdorf 5.3.1814. Ogift.

Nathalie, f. 16.12.1815. Vidare uppgifter saknas.

Bertha, f. 2.6.1817, d. i Florens 19.1.1879. Ogift.

Wilhelm Ludvig, f. 9.9.1818, d. 14.1.1820.

 

Tab. 3.

III. Nicolaus Heimbürger (son till Johann Nicolaus, tab. 2), f. i S:t Petersburg 9.9.1804. Skeppsmäklare och dispaschör i S:t Petersburg, där han ärvde faderns firma. Ansökte 1833 om medborgarrättigheter i storfurstendömet Finland, vilka beviljades honom 5.11.1833, varefter han var formellt mantalsskriven i Villmanstrand. D. i S:t Petersburg 24.5.1863. - Gift 1) 21.1.1833 med sin kusin Wilhelmine Heimbürger, f. 26.6.1814, d. 18.3.1845, dotter till hedersborgaren Philip Peter Heimbürger (tab. 18) i hans 2. gifte med Christina Sophia Sommer; 2) med den föregåendes syster Fanny Heimbürger, f. 21.8.1824, d. i Helsingfors 17.12.1915.

IV. B a r n:

1. Wilhelm, f. 17.11.1833, d. 18.2.1838.

1. Anna, f. 26.7.1837, d. i S:t Petersburg 17.6.1863. Gift med sin och sina syskons informator, sedan rektorn för ett gymnasium i S:t Petersburg Carl May, f. 29.10.1830, d. 24.4.1895.

- Barn:

Anna Wilhelmine May, f. 29.6.1863 i S:t Petersburg, d. där 18.8.1922. Gift med senatorn Peter Karl Kempe.

- Barn:

Anna.

Olga.

Sophie Marie. Äger hotell-pensionat i Hamburg. Gift med N. N. Gilg.

1. Carl, f. 26.9.1839, dispaschör, d. 1902. Tab. 4.

1. Ludwig, f. 7.12.1840, rentier, d. 1900. Tab. 5.

1. Constantin, f. 11.12.1842, godsägare, d. 1915. Tab. 6.

1. Georg Wilhelm, f. 19.3.1845, d. 5.5.1869, begr. på Stjernsund.

2. Fanny, f. 20.4.1848, d. i Helsingfors 16.5.1926. Ogift.

2. Nikolai Johann, f. 5.4.1854, godsägare, d. 1925. Tab. 12.

2. Luise, f. 28.1.1857, d. 8.4.1880. Ogift.

2. Nadeschda, f. 15.9.1850, d. 20.8.1857.

 

Tab. 4.

IV. Carl Heimbürger (son till Nicolaus, tab. 3), f. 26.9.1839. Skeppsmäklare och dispaschör i S:t Petersburg, ärvde faderns firma. D. i S:t Petersburg 5.4.1902. - Gift 1) med sin kusin och småkusin Wera Nathalia Elisabeth Heimbürger, f. 29.8.1847, d. 22.8.1873, dotter till fabrikören, ingenjören Alexander Heimbürger (tab. 17) och Wera Heimbürger (tab. 18); 2) med den föregåendes syster Louise Magdalene Heimbürger, f. i Katharinenhof 12.9.1852, d. i Helsingfors 6.6.1925.

V. B a r n:

1. Wilhelmine Nathalie, f. 11.5.1868, d. i Meran-Gries i Tyrolen 11.3.1871.

 

Tab. 5.

IV. Ludwig Heimbürger (son till Nicolaus, tab. 3), f. 7.12.1840. Godsägare i Ryssland, flyttade redan i början av 1860-talet till England, där han levde på sina räntor. D. i Scarborough, Yorkshire, 1900. - Gift i Barton Pidsea, Holderness, Yorkshire, i slutet av år 1864 med Sarah Anne Clapham, f. 12.9.1840.

V. B a r n:

Bertha Elisabeth Natalie Sallie Imogene, f. i Scarborough 13.8.1865, d. där 8.11.1892. Gift i Scarborough (Holy Trinity Church) 1886 med pastor Francis Clifton Cursham.

- Barn:

Nataly, f. i Scarborough 23.6.1889, lever som änka därstädes. Gift med Cecil Harland. - Barnlösa.

 

Tab. 6.

IV. Constantin Heimbürger (son till Nicolaus, tab. 3), f. i S:t Petersburg 11.12.1842. Godsägare, ägde från slutet av 1860-talet godset Pohutinzi i Podolien, samt senare godset Suida i närheten av S:t Petersburg. D. i Petrograd 20.1.1915. - Gift med Antonie Helene Elisabeth Daniels, f. i Jersbek i Holstein 16.9.1849, d. på Suida 21.6.1889, dotter till arrendatorn Johann Georg Daniels och Mathilde Henriette Sieverts.

V. B a r n:

Matilde, f. på Pohutinzi 22.6.1870, d. i München 1914. Gift med förvaltaren på Suida Hermann Lange (i hans 1. gifte), f. 21.1.1869, d. i Ryssland 1925.

- Barn:

Helene Lange. Gift med Anton Lindeburg. Bosatta i Ryssland, har icke avhörts sedan revolutionen 1917. - De lär ha tvenne söner i livet.

Anna Lange, f. 1.5.1900, lever i Stuttgart. Gift med doktor Piho i Estland; frånskilda. - Barn:

Virve Piho. Gift med Vilho Söts. Bosatta i Mexico.

Herman Lange, försvunnen under inbördesstriderna i Södra Ryssland 1918.

Niklas, f. på Pohutinzi 7.8.1872, skeppsmäklare, d. 1942. Tab. 7.

Carl Johann, f. på Pohutinzi 28.6.1874, affärsman, d. 1952. Tab. 9.

Robert, f. på Pohutinzi 10.2.1876, med. lic. Tab. 10.

Bertha, f. i S:t Petersburg 5.9.1877, d. i Libau 19.9.1926. Gift 23.9.1899 med jordbrukaren, sedermera bokhållaren Eduard Kramer, f. i Igafer vid Dorpat 4.6.1873, d. i Göttingen 12.6.1951.

- Barn:

Hans Kramer, f. 1900, d. 1909.

Ursula Erika Kramer, f. 9.2.1901. Gift med ingenjören Richard Segitz, f. 15.2.1902. Bosatta i Krefeld. Två barn.

Barbara Kramer, f. i Schlüsselburg 14.1.1910. Sjuksyster vid flyktinglägret Friedland Leine vid Göttingen.

Gudrun Sophie Kramer, f. 30.9.1917. Gift 1) med löjtnanten Ernst Fähser, f. i Königsberg 8.10.1912, stupade i Oldenburg 16.4.1945; 2) med personalchefen Herman Ernst-Otto Schleifenbaum (i hans 2. gifte), f. 16.4.1919. Bosatta i Geisweid vid Siegen.

Anna, f. på Suida 31.5.1881. Lever i Helsingfors. - Gift med sin svåger, godsförvaltaren Herman Lange (i hans 2. gifte), f. 21.1.1869, d. i Ryssland 1925.

- Barn:

Erich Lange, f. på Suida stationssamhälle 1.1.1920, löjtnant i aktiv tjänst. d. (stupade i Suojärvi) 21.7.1944, begr. i Helsingfors.

Johann, f. 17.6.1879, d. ung.

Hedwig, d. ung.

Georg, f. på Suida 18.10.1887. Fil. doktor (kemist) vid Universitetet i Göttingen. Stupade i Rumänien 25.10.1916. Ogift.

Margarete f. på Suida 15.12.1888. Genomg. lärarinneseminariet i Leipzig 1909. Modersmålslärarinna vid De reformerta församlingarnas skola i S:t Petersburg 1909-15. - Gift i S:t Petersburg 21.5.1915 med diplomingenjören Georg Karl Ludvig von Timroth, f. i Helsingfors 5.8.1887, d. där 14.4.1961 (se tab. 20).

- Barn:

Michael Heinrich von Timroth, f. i S:t Petersburg 13.6.1916. Dipl. ingenjör. Anställd vid Lojo Kalkverk A.B. Gift i Helsingfors 15.2.1942 med Käthe Mauritzdotter Gripenberg, f. i Helsingfors 22.11.1922. - Barn:

Karin Elisabeth von Timroth, f. 17.8.1944. Helsingfors.

Alexander Otto von Timroth, f. 1.9.1945. Helsingfors.

Marie Louise von Timroth, f. 19.3.1948. Helsingfors.

Margarethe Charlotte von Timroth, f. 30.4.1959. Virkby.

Irene Dorothea von Timroth, f. i Helsingfors 29.9.1927. Agronom, agroforstkandidat.

 

Tab. 7.

V. Niklas Heimbürger (son till Constantin, tab. 6), f. på Pohutinzi i Pedolien 7.8.1872. Övertog 1902 farbroderns skeppsmäklarfirma i S:t Petersburg, varifrån firmans verksamhet på grund av de rådande blockadförhållandena flyttades till Archangelsk 1915. Efter revolutionen 1917 upphörde rörelsen i Ryssland, men den återupplivades i Helsingfors på 1920-talet. År 1929 överflyttade Niklas Heimbürger sin verksamhet till Riga, där firman sedan 1945 definitivt upphörde som följd av kriget. D. i Riga 1.12.1942. - Gift med friherrinnan Julie Susanne Gabriele von Diercknick-Holmfeldt, f. i Karlsruhe 7.7.1871, lever i Köpenhamn.

VI. B a r n:

Carl Constantin, f. i S:t Petersburg 10.1.1899. Student i Petersburg. Genomg. Kongl. Lantbrukshøjskole i Danmark 1924, Bachelor of Science in Forestry vid universitetet i Toronto, Kanada, 1928, Doctor of Philosophy, Cornell University, U.S.A. 1933. Anställd vid Dominion Forest Service i Kanada 1934-46, biolog vid Departement of Lands and Forests från 1946. Ledamot av Royal Canadian Society. Publ. flera vetenskapl. arbeten. - Gift 1947 med professorn, Doctor of Philosophy Margaret Louise Landes, f. 13.10.1905. Bosatta i Toronto.

Margot, f. i S:t Petersburg 4.12.1901. Tandläkare i Calgary, Alberta, Kanada.

Nikolaus, f. i Zarskoje Selo 29.1.1907, Bachelor of Commercial Science. Tab. 8.

 

Tab. 8.

VI. Nikolaus Heimbürger (son till Niklas, tab. 7), f. i Zarskoje Selo 29.1.1907. Bachelor of Science in Commerce från Northwestern University, Evanston, III., U.S.A. Anställd vid faderns rederi- och skeppsmäklarefirma i Riga, delägare till 1942, innehavare till 1945. Skeppsmäklare och kontorist i Köpenhamn. - Gift 1) med Renate Jehnert, f. i Riga 5.12.1908, d. i Köpenhamn 31.8.1951; 2) i Köpenhamn 20.9.1952 med lärarinnan i huslig ekonomi Ruth Elisabeth Margareta Schalin, f. i Helsingfors 19.12.1919, dotter till dipl.ingenjören Sigmund Rafael Schalin i hans 1. gifte med Rosa Margareta Emilia Heimbürger (tab. 21).

VII. Barn:

1. Peter Philipp, f. 3.5.1937. Maskiningenjör, bosatt i Köpenhamn.

1. Merete, f. 2.2.1939. Gift 1958 med affärsmannen Nils Bormanis, f. i Riga 26.4.1935. Bosatta i New Haven, Conn., U.S.A.

1. Helene Renate, f. i Riga 20.3.1943.

2. Elisabeth, f. i Frederiksberg 1.7.1953.

2. Stina Margareta, f. i Gentofte 6.5.1955.

2. Hanne Birgitte, f. i Gentofte 7.4.1957.

 

Tab. 9.

V. Carl Johann Heimbürger (son till Constantin, tab. 6) f. på Pohutinzi 28.6.1874. Affärsman i S:t Petersburg, flyttade 1918 till Finland, och var bosatt i Terijoki. Sedermera affärsman i Danzig, varifrån han under 2. världskriget flyttade till Boltenhagen i Tyskland. D. i Boltenhagen 11.1.1952. - Gift med Kätchen Marianne Scheuber, f. i Riga 4.10.1875, lever i Erfurt.

VI. B a r n:

Konstantin Augustus Karl Eduard, f. i Riga 2.6.1903. Kontorist i Danzig, efter 1946 i Krefeld, Tyskland, d. i Krefeld 4.8.1961. - Gift med Frieda Anna Elisa Therese Zorn, f. i Danzig-Langfuhr 24.1.1904. - Barnlösa.

Antonie Emma, f. i S:t Petersburg 4.1.1907, lever som änka i Hamburg. - Gift med jordbrukaren Kurt Linnemann, f. i Oldenburg 16.12.1908, d. i Schwerin 28.4.1945. - Barnlösa.

Elsa Elisabeth, f. i S:t Petersburg 29.6.1913. Kontorist i Erfurt.

Liselott Kätchen, f. i S:t Petersburg 23.10.1917. Med. tekn. assistent i Erfurt.

- Son:

Gerd Heimbürger, f. i Erfurt 19.1.1955.

 

Tab. 10.

V. Robert Heimbürger (son till Constantin, tab. 6), f. på Pohutinzi i Podolien 10.2.1876. Med.lic. Praktiserande gynekolog i S:t Petersburg, deltog som militärläkare i rysk-japanska kriget och i 2:a världskriget. Efter revolutionen bosatt i Finland. - Gift med Anna Fredriks, f. i S:t Petersburg 26.11.1878, d. i Helsingfors 23.12.1947, dotter till statsrådet Ivan Fredriks.

VI. B a r n:

Boris, f. i S:t Petersburg 7.5.1907, dipl.ing. Tab. 11.

Konstantin, f. i S:t Petersburg 7.6.1911, ekon. kand. Tab. 11 a.

 

Tab. 11.

VI. Boris Heimbürger (son till Robert, tab. 10), f. i S:t Petersburg 7.5.1907. Student från Helsingfors Alexandersgymnasium 1927. Genomgått Tekniska Läroverkets i Helsingfors årskurser I och II åren 1927-29. Fortsatt studierna i Canada. Bachelor of Applied Science från University of Toronto 1932. Assistent vid Universitetets i Toronto elektrotekn. laboratorium 1932-33, ingenjör vid försvarsmaktens elektriska laboratorium i Helsingfors 1933-36, hos Fenno-Radio Ab. 1936-37, eo. ingenjör vid Post- och Telegrafstyrelsen 1937, chef för svagströmsavd. vid Oy Strömberg Ab 1937-38, vid Nordiska Elektriska Ab 1938-40, produktionschef vid Radio E. Hellberg 1940-41, radioingenjör vid luftstridskrafternas stab 1944, försäljn. ing. vid Oy Mercantile Ab:s maskinavdelning samt chef för boktryckerimask.avd. 1947-52, direktör i ingenjörsbyrån Te-Ra sedan 1944. I försvarsmaktens tjänst sedan 1955, ingenjör av första klassen i generalstaben, industri-ingenjör vid industribyrån, sedan 4.4.1960. Ing. löjtnant 1942, ing. kapten 1955, ing. major 1960.

Sedan 1943 nästan årliga tjänste- och studieresor till utlandet. Godkänd till eo. translator i finska, svenska, tyska, engelska och ryska vid magistraten i Helsingfors och avgett vederbörlig translatorförsäkran 29.12.1943. Skrifter: »Viisikielinen Radiosanasto», (Otava 1948), skrivit den ryskspråkiga delen av »Tekniikan Sanasto» (Otava 1950), »Akkuhuollon käsikirja» (Otava 1951), dessutom ett antal översättningsarbeten. - Gift 1) i Canada 1931 med Sylvia Raemaa, f. i Viborg 17.10.1907, d. i Helsingfors 24.12.1943, dotter till affärsmannen Karl Lars Arthur Raemaa (tidigare Remander) och hans hustru, folkskollärarinnan Hilma Alida Naukkarinen. 2) i Helsingfors 1944 med Sirkka Matilda Roine, f. i Tammerfors 21.10.1918, dotter till trafikidkaren Jaakko Roine och hans hustru Olga Matilda Selin.

VII. B a r n:

1. Doris, f. i Toronto 1.5.1932. Student från Kulosaaren yhteiskoulu i Helsingfors 1951. Ekonom från Kauppakorkeakoulu i Helsingfors 1954. Anställd vid Wärtsilä-koncernen AB, Arabia.

2. Harri Johannes, f. 14.8.1945 i Helsingfors.

2. Marianne, f. 19.10.1946 i Helsingfors

2. Rea Brita f. 25.7.1949.

2. Anneli f. 14.9.1956.

 

Tab. 11a.

VI. Konstantin Verne (tidigare Heimbürger) (son till Robert, tab. 10), f. i S:t Petersburg 7.6.1911. Student från Grankulla samskola 1929. Studerat vid Helsingfors univ. 1929-31, vid Svenska Handelshögskolan 1931-33. Anställd vid polisens passbyrå i Helsingfors 1933-34, korrespondent hos Troili ab. 1934-35, kontorschef hos Rautatuonti oy. Suomilux 1935-36, chef för exportavd. hos W. Rosenlew & C:o, Björneborgs mekaniska verkstad 1936-38, bokföringschef och tf. inköpschef hos The Insulite C:o of Finland 1938-43, prokurist från 1940, försäljningschef vid Enso-Gutzeit ab:s huvudkontor 1943-49, prokurist från 1945, bitr. direktör i Scanboard i Stockholm 1949-54, disponent för Zachariassen & C:o, Heinola fanerfabrik från 1954. Numera åter vid Scanboard i Stockholm. Fänrik FrK4, FrMed 2. - Gift 1) med Ester Nikander, i hennes 2. gifte, f. 11.1.1898, frånskilda; 2) med Astrid Elna Lönnfors, f. 13.4.1914.

VII. B a r n:

2. Robert Mikael f. i Helsingfors 20.2.1948.

 

Tab. 12.

IV. Nikolai Johann Heimbürger (son till Nikolaus, tab. 3), f. 5.4.1954. Arrenderade Pölve gods i närheten av Dorpat. Överflyttade till Finland. Ägde Bodom gård i Esbo från 1881, D. i Esbo 5.9.1925. - Gift 1879 med Therese von Jessen, f. 10.5.1851, d. i Esbo 16.8.1922, dotter till Hans Peter Boje von Jessen och N. N. Bergsthalen.

V. B a r n:

Hans Nikolai Ludvig, f. på Pölve 12.3.1880, kommunalråd, d. 1939. Tab. 13.

Magdalene, f. på Pölve 3.7.1881. Genomg. 8 kl. i Privata svenska flickskolan i Helsingfors 1899. D. i Åbo 22.1.1938. - Gift i Esbo 10.10.1908 med justitieborgmästaren i Åbo Carl Ludvig Jönsson (i hans 1. gifte), f. i Åbo 21.10.1875, - Barn:

Gertrud Louise, f. i Åbo 1.1.1910, dipl.ekonom. - Gift 1939 med domkapitelsnotarien i Åbo, kamreraren Harald Olof Pehrsson, f. i Sagu 5.9. 1899.

Carl-Johan Jönsson, f. i Åbo 9.6.1916, student, d. i följd av i kriget ådragen sjukdom 12.2.1941. Ogift.

Jenny, f. i Esbo 30.6.1883, Genomg. 6 kl. i Privata svenska flickskolan i Helsingfors 1900. D. i Helsingfors 25.2.1933. - Gift i Esbo 1907 med försäkringsdirektören Karl Oskar Ifström (i hans 1. gifte), f. i Björneborg 21.8.1878, d. i Helsingfors 9.6.1959.

- Barn:

Mary Dorothea Ifström, f. 4.8.1908. Gift 1) 1934 med överstelöjtnanten Osvald Runar Alarik Mether (i hans 1. gifte), f. i Åbo 13.12.1907; frånskilda 1952; 2) 1955 med överstelöjtnanten ia. Vilho Torniainen (i hans 2. gifte) f. i Kristina 4.6.1897, d. i Riihimäki 13.12.1955. - Barn:

Georg Runar Mether.

Lars Osvald Mether.

Sven Johan Ifström, f. 16.7.1914, trädgårdstekniker, överträdgårdsmästare på Gullranda, d. i Nådendal 2.9.1951. - Gift med Kerttu Kuokkanen, f. i Impilaks 25.9.1916. - Barn:

Harry Henrik Oskar Ifström f. i Kuopio 27.7.1943.

Heidi Theresa Ifström, f. i Åbo 21.8.1947.

Gertrud, f. 1884, d. 27.3.1889.

Fanny Olga Alexandra, f. i Esbo 19.5.1885. Genomg. 6 kl. i Privata svenska flickskolan i Helsingfors 1900. D. i Esbo 12.9.1935. - Gift i Esbo 1914 med vicehäradshövdingen Edvard Valerian Eriksson, f. i S:t Petersburg 19.2.1885, d. i Esbo 30.7.1945.

- Barn:

Lars Edvard Eriksson, f. i Tammerfors 16.4.1915, kapten i.a. - Gift 1) 15.1.1940 i Helsingfors med Christina Fabritius; f. 25.8.1918; frånskilda; 2) 1.9.1956 i Helsingfors med Joan Creesy, f. i Boston, Mass., USA 27.6.1923. - Barn:

1. Lars Christian Eriksson, f. i H:fors 6.9.1940.

1. Carl-Johan Peter Eriksson, f. i H:fors 22.9.1944.

1. Lars Patrick Eriksson, f. i H:fors 3.5.1947.

2. Andrew Eriksson, f. i H:fors 20.3.1958.

2. Jennifer Eriksson, f. i H:fors 23.7.1959.

Nils Edvard Eriksson, f. i Tammerfors 3.8.1916, ingenjör. - Gift i Jomala 21.10.1945 med Annikki Marttila, f. i Willmanstrand 2.4.1926. - Barn:

Ulla Kristina Eriksson, f. på Åland 9.4.1946.

Britta Helena Elisabeth Eriksson, f. på Åland 20.8.1947.

Synnöve Alexandra Eriksson, f. i Helsingfors 3.6.1950.

Dagmar Eriksson, f. i Tammerfors 8.5.1923. Gift med Erik Eriksson, f. i Ströms, Sverige, 9.2.1917.

Eric Alexander Amandus, f. i Esbo 16.6.1888, överste, d. 1954. Tab. 16.

 

Tab. 13.

V. Hans Nicolai Ludvig Heimbürger (son till Nikolai Johann, tab. 12), f. i Pölve i Livland 12.3.1880. Student (nyl.) från Nya svenska läroverket i Helsingfors 16.5.1900. Agronom från Mustiala lantbruksinstitut 14.10.1903. Förvaltare på Kurjala gård i Koskis T.l. 1903-06, på Bodom gård i Esbo 1906-11, ägde Bodom gård från 1911. Kommunala uppdrag i Esbo. Kommunalråd 1925. D. i Esbo 3.8.1939. - Gift i Degerby 9.8.1908 med mejerilärarinnan Ester Elin Lagerström, f. i Degerby 3.2.1882, dotter till godsägaren Carl Gustaf Lagerström och Carolina Wilhelmina Österberg.

VI. B a r n (födda i Esbo):

Margareta f. 31.3.1909. Genomg. 8 kl. i Grankulla samskola 1929, samt handarbetsseminariet i Helsingfors. D. i Esbo 9.6.1942. Ogift.

Tor Olof, f. tvill. 27.5.1911, agrolog, godsägare. Tab. 14.

Hans Åke, f. tvill. 27.5.1911, agrolog, godsägare. Tab. 15.

Ester Ingalill, f. 21.5.1915. Genomg. 6 kl. i Grankulla samskola 1932 samt Högvalla husmodersskola. Bosatt på Bodom gård i Esbo.

 

Tab. 14.

VI. Tor Olof Heimbürger (son till Hans Nicolai Ludwig, tab. 13), f. tvill. i Esbo 27.5.1911. Genomg. 7 kl. i Grankulla samskola 1928 samt Högre svenska lantbruksläroverket i Åbo; agrolog. Äger del i Bodom gård sedan 1939. Fänrik, löjtnant FrK4. - Gift 1943 med Carin Henriksson f. i Helsingfors 16.1.1911, dotter till kamreraren Johan Adolf Henriksson och Sigrid Maria Pettersson.

VII. B a r n (födda i Esbo):

Torbjörn, f. 17.7.1944.

Marianne, f. tvill. 3.8.1945.

Gunilla f. tvill. 3.8.1945.

Henrik f. 26.1.1948.

Ann-Mari, f. 12.4.1950.

 

Tab. 15.

VI. Hans Åke Heimbürger (son till Hans Nicolai Ludvig, tab. 13), f. i Esbo tvill. 27.5.1911. Genomg. 6 kl. i Grankulla svenska samskola 1928, samt högre svenska lantbruksläroverket i Åbo; agrolog. Äger del i Bodom gård i Esbo sedan 1939. Fänrik, löjtnant. FrK4 2 ggr. - Gift 1942 med Greta Elin Maria Fagerström, f. i Snappertuna 11.2.1911, dotter till jordbrukaren Ernst Fagerström och Elin Perklén.

VII. B a r n (födda i Esbo):

Gunnar f. 5.3.1943.

Clara f. 8.3.1947.

Camilla f. 29.10.1954.

 

Tab. 16.

V. Erik Alexander Amandus Heimbürger (son till Nikolai Johann, tab. 12), f. i Esbo 16.6.1888. Student (nyl.) från Nya svenska läroverket i Helsingfors 1909. Studerade juridik vid Helsingfors universitet 1908-09, elektroteknik vid Tekniska högskolan i Helsingfors 1909-12 samt i Karlsruhe 1913-14. Ingick i Kgl. preussiska jägarbataljon nr 27 1915, hilfsgruppenführer 2.9.1915, gruppenführer 10.1.1916, chef för bataljonens radiodetalj 1917-18. Premierlöjtnant i Finlands armé 11.2.1918 och kompanichef vid 5. jägarreg., chef för högkvarterets radiostationer 6.4.1918. Kapten 3.5.1918. Chef för förbindelseavd. vid generalstaben och kommendör för förbindelsetrupperna 5.6.1918. Major 25.2.1920. Inspektör av förbindelsetrupperna 22.3.1920. Äldre stabsofficer vid Tekniska truppernas stab 14.6.1921, tf. stabschef 1926-27. Chef för avdelta fälttelegrafkompaniet 31.10.1927 för Avdelta förbindelsekomp. 25.9.1930. Chef för pioniär- och förbindelseavd. vid Armékårsstaben 1.7.1933. Överstelöjtnant 6.12.1933. Förbindelsekommendör vid Armékåren efter mobilisationen okt. 1939. Förbindelsekommendör vid II Armékårens stab under kriget 1939-40. Överste 1941. Chef för Huvudkvarterets förbindelseavd. II (krigsekonomistabens förbindelsematerielanskaffningsavd.) 1941-44. Avsked ur aktiv tjänst 2.12.1944. FrK 3, R. FVR 1, Mm. 1918, Mm. 1939-40. D. i Helsingfors 1.2.1954. - Gift 1924 med Aune Emilia Rekola, f. 22.9.1902, dotter till affärsmannen Onni Viljam Rekola och Maria Elisabeth Forssell.

VI. B a r n:

Veikko Erik Waldemar, f. i Esbo 14.7.1925, d. i Helsingfors 24.4.1943.

 

Tab. 17.

III. Alexander Heimbürger (son till Johann Nikolaus, tab. 2), f. 20.3.1812. Ingenjör. Grundade efter specialstudier en ljus- och tvålfabrik i närheten av S:t Petersburg. D. i Heidelberg 8.5.1873. - Gift 28.2.1845 med sin kusin Wera Heimbürger f. 17.3.1821, d. i Blasewitz 1903, dotter till hedersborgaren Philipp Peter Heimbürger i hans 2. gifte med Christina Sophia Sommer (se tab. 18).

IV. B a r n:

Johann Peter Alexander f. 13.12.1845. Disponent för den av fadern grundade tvål- och ljusfabriken. Amatörnaturvetare och artist (målare), vars teckningar och akvareller till en del bevarats inom släkten. D. i Petersburg 1.11.1915. Ogift.

Wera Natalia Elisabeth, f. 29.8.1847, d. 22.8.1873. Gift 1867 med sin kusin och småkusin skeppsmäklaren och dispaschören Carl Heimbürger (i hans 1. gifte), f. 26.9.1839, d. i S:t Petersburg 5.4.1902 (se tab. 4).

Louise Magdalene, f. i Katharinenhof 12.9.1852, d. i Helsingfors 6.6.1925. Gift med sin svåger, kusin och småkusin skeppsmäklaren och dispaschören Carl Heimbürger (i hans 2. gifte), f. 26.9.1839, d. i S:t Petersburg 5.4.1902 (se tab. 4).

Carl Woldemar, f. 30.4.1854, Ingenjör D. i Greifswald 15.4.1929. Ogift.

Wilhelm, f. 14.6.1856, d. 26.10.1861.

Luise, f. 31.8.1857, d. i Blasewitz 1900. Ogift.

Emilie Malvine, f. 20.2.1859, d. 20.1.1861.

Alexander Johann, f. 15.2.1862. Fil.doktor (kemist). Rentier. D. i Dresden 27.7.1908. - Gift med Käthe Zahrt, f. 1875. Barnlösa.

Martha Johanna f. 12.9.1864, d. i Blasewitz 3.5.1903. Ogift.

 

Tab. 18.

II. Philipp Peter Heimbürger (son till Johann Nicolaus, tab. 1), f. i Hamburg 1.4.1781. Överflyttade till sin morbroder Nicolaus David Kamper i S:t Petersburg. Expeditör vid tullen i S:t Petersburg. Brukspatron, delägare i en sockerfabrik. Handlande av 1. gillet, ärftlig hedersborgare. Ägde en stadsgård i Petersburg vid X linjen, sålde den 1828 och överflyttade till Finland och bosatte sig i Hattula. Då hans 3. fru redan före deras äktenskap åtagit sig att betala kaptenen friherre Per Fredrik Stierncreutz skuld till Växel-, Låne och Depositionsbanken, och därigenom erhållit hälften av Lepas eller Stjernsund säteri i Tyrvändö medelst förbindelsebrev av den 24.4.1826 med förpantningsrätt, och då hon dessutom medelst köpebrev av den 8.8.1826 köpt 1/8 del av samma säteri av fru Anna Charlotta Castelius och medelst köpebrev av den 24.6.1828 ävenledes 1/8 del av säteriet av kaptenen Carl Teetgren, köpte Heimbürger medelst köpebrev av den 2.3.1835 av Carl Teetgren de sista åttondedelarna av Stjernsund. År 1842 föreslog en del adliga godsägare i Tavastehusnejden, att han skulle upphöjas i adligt stånd, men han ansökte själv s.å. om tillstånd, att under frälsemannarätt äga och besitta Stjernsunds allodialsäteri, vilket beviljades av H. M. Kejsaren den 14.4.1846. Ur ansökningen och dess bilagor framgår, att Heimbürger från år 1830 personligen skött förvaltningen av godset och att det alldeles förfallna säteriet hade snabbt blivit en mönstergård. Dessutom hade han verksamt bidragit till lindring av svåra nödår genom direkta uppoffringar. Han ägde även Vessunda i Hattula 1840-47. D. på Stjernsund i Tyrvändö 15.3.1847, begr. på den under hans tid iståndsatta privata begravningsplatsen invid gården. - Gift 1) i Hamburg 22.8.1806 med sin brors svägerska Anna Timm, dotter till Heinrich Andreas Timm och Catharina Maria Holst; 2) med Christina Sophia Sommer, f. i Pyttis 15.10.1793, d. i S:t Petersburg 28.7.1828, dotter till tulluppsyningsmannen, titulärrådet, kaptenen Anton Martin Sommers i hans 2. gifte med Helena Christina Hasper; 3) 1830 med den föregåendes syster Maria Antonetta Sommer (i 2:a av hennes 3. giften), f. i Pyttis 19.3.1802, d. på Stjernsund 16.1.1871, änka sedan 1826 efter titulärrådet Peter Rosenthal och omgift 12.2.1850 med förvaltaren, sedermera ägaren av Stjernsund Carl Fredrik Packalén, d. 26.2.1889.

III. B a r n:

1. Amalia. Gift med handelsmannen av 1. gillet i S:t Petersburg Alexander Cantzler.

1. Eduard, f. 15.2.1809, godsägare, d. 1867. Tab. 19.

2. Wilhelmine, f. 26.6.1814, d. 18.3.1845. Gift med mäklaren och dispaschören Nicolaus Heimbürger (i hans 1. gifte), f. i S:t Petersburg 9.9.1804, d. där 24.5.1863. (Se tab. 3).

2. Sophie, f. 14.9.1816, d. i Heidelberg 1886. Ogift.

2. Wera, f. 17.3.1821, d. i Blasewitz 1903. Gift 1845 med ingenjören Alexander Heimbürger, f. 20.3.1812, d. i Heidelberg 8.5.1873 (se tab. 17).

2. Ludvig Fredrik, f. 17.6.1822, statsråd, d. 1902. Tab. 20.

2. Fanny, f. 21.4.1824, d. i Helsingfors 17.12.1915. Gift med sin svåger mäklaren och dispaschören Nicolaus Heimbürger (i hans 2. gifte), f. i S:t Petersburg 9.9.1804, d. där 24.5.1863 (se tab. 3).

2. Herman Philipp, f. och d. i S:t Petersburg 7.11.1825.

3. Helene Antoinette, f. på Stjernsund 1.9.1830, d. där 10.3.1832.

3. Pehr, f. på Stjernsund 20.5.1832. Civilingenjör. Ingenjörsbiträde av 3 kl. vid Lappila station i 5. distriktet av S:t Petersburg-Riihimäki järnvägsbygge 1868. Ägde ett ölbryggeri. D. i Tammerfors 16.2.1879. Ogift.

3. Axel, f. på Stjernsund 10.10.1833, civilingenjör, d. 1870. Tab. 22.

3. Reinhold, f. på Stjernsund 12.3.1835, d. där 12.7.1836.

 

Tab. 19.

III. Eduard Heimbürger (son till Philipp Peter, tab. 18), f. 15.2.1809. Biträdde fadern vid Stjernsunds och Vessundas skötsel till dennes död 1847. Ägde Ahlajärvi i Kalvola från 1848 (sålt 1869). D. i Kalvoja 22.12.1867, begr. på Stjernsund. - Gift 1853 med Eulalia Amalia Bremer, f. i Snappertuna 28.12.1832, d. i Tammerfors 13.9.1903, dotter till brukspatronen, handelsmannen i Ekenäs, sjökaptenen Hans Henrik Bremer och Marita Henrika Lütkens.

IV. B a r n:

Gabriele Amalia, f. i Kalvola 7.11.1854, d. i Tammerfors i febr. 1920. Gift i Tammerfors 22.6.1876 med verkst. direktören Henrik Solin, f. i Tammerfors 19.6.1848, d. där 8.7.1902.[4]

 

Tab. 20.

III. Ludvig Fredrik Heimbürger (son till Philipp Peter, tab. 18), f. i S:t Petersburg 17.6.1822. Student (tav.) från Helsingfors lyceum 22.6.1840. Studerade medicin i Dorpat 1842-46. Större kameralex. i Helsingfors 1849. Eo. kopist vid senatens ekonomidep. 14.5.1850, tf. kopist för ryska språket 11.11.1850, ordinarie kopist 19.6.1852. Extra censor vid Censurkommittén 1853, handhade från 1854 censuren av de flesta svenska tidningarna och tidskrifterna i Helsingfors, åren 1854-63 även de finska. Bokhållare vid Generalguvernörskansliets tidningsexpedition 31.3.1855, expeditionschefsadjoint vid tidningsexpeditionen 16.9.1857, vid II expeditionen 26.7.1860. Ledamot av Censurkommittén 14.1.1859, överombudsman i pressöverstyrelsen 14.12.1865, ordförande i pressöverstyrelsen 6.5.1878, åter överombudsman 8.10.1888, avsked 17.11.1900, beviljades pension på extra stat 27.6.1901. Startade i början av år 1860 en renskrivningsbyrå, som sedermera utvidgades till översättningsbyrå. Ägde efter sin syster stadsgården Bulevarden 15 i Helsingfors. Hovråd 16.4.1865, kansliråd 29.4.1870, statsråd 24.4.1881, verkl. statsråd 26.4.1894. RRy St 3 1860, St 2 1869, A2 1874, VI 3 1886, R.PrKrO 4, Erh. brilj. ring 1876. D. i Helsingfors 28.1.1902. - Gift i Helsingfors 29.2.1850 med Rosalia Margareta Wilhelmina Fredrika Geitel, f. i Sysmä 3.1.1823, d. i Helsingfors 2.1.1888, dotter till kaptenen Adolf Fredrik Geitel och Fredrika Wegelius.

IV. B a r n (födda i Helsingfors):

Wera, f. 25.5.1851, d. i S:t Petersburg 11.9.1914. Gift i Helsingfors 17.10.1878 med generallöjtnanten Carl August Richard von Timroth, f. i S:t Petersburg 3.1.1834, d. i Warschau 18.4.1895.

- Barn:

Georg Karl Ludvig von Timroth, f. i Helsingfors 5.8.1887, dipl. ingenjör. - Gift i S:t Petersburg 21.5.1915 med lärarinnan Margarete Heimbürger, f. på Suida 15.12.1888. Se tab. 7.

Natalia Rosa Fredrika von Timroth f. i Helsingfors 14.10.1802.

Helene Friederike, f. 30.11.1852, d. 16.10.1855.

Theodor Nikolai, f. 22.9.1854, d. 20.10.1855.

Walter Fredrik, f. 29.11.1856, justitierådman, d. 1920. Tab. 21.

Maria Friederike, f. 11.8.1858, d. 13.8.1860.

Gertrud Maria, f. 16.7.1860, d. 14.12.1862.

Elisabeth, f. 25.6.1862, d. 13.1.1863.

Rudolph, f. 28.11.1863, d. 20.2.1864.

Roland, f. 26.12.1864. Student (nyl.) från Lyceum i Åbo 20.10.1885. Emigrerade till Nya Zeeland, affärsman i staden Christchurch. D. i Wellington, Nya Zeeland 17.1.1916. Ogift.

 

Tab. 21.

IV. Walter Fredrik Heimbürger (son till Ludvig Fredrik, tab. 20), f. i Helsingfors 29.11.1856. Student (nyl.) från Normallyceet i Helsingfors 26.5.1874. Allm. rättsexamen 26.5.1880. Vicehäradshövding 20.12.1882. Notarie vid järnvägsstyrelsen 1886-87, justitierådman vid Helsingfors stads rådstuvurätt 1888, äldre justitierådman 1897. Kommunala uppdrag i Helsingfors. Deltog i ldd (borgareståndet) 1904-05, 1905-06. Verkst. direktör i Granit ab. - 1909. D. i Helsingfors 3.2.1920. - Gift i Helsingfors 9.1.1890 med Emilia Matilda Norrmén, f. i Helsingfors 25.12.1861, d. där 24.7.1944, dotter till senatorn, geheimerådet Oscar Norrmén och Selma Emilia Stjernvall.

V. Barn:

Rosa Margareta Emilia, f. i Helsingfors 21.7.1894. Student (nyl.) från Privata svenska flickskolan i Helsingfors 1912. Genomg. Ebeneserseminariet 1916. Tf. barnträdgårdslärarinna vid Ebeneser-seminariet 1916-18. Viceordf. i Helsingfors KFUK 1936. D. i Helsingfors 1.3.1952. - Gift i Helsingfors 1919 med dipl.ingenjören Sigmund Rafael Schalin (i hans 1. gifte), f. i Nykarleby 17.9.1892.[5]

 

Tab. 22.

III. Axel Heimbürger (son till Philipp Peter, tab. 18), f. på Stjernsund i Tyrvändö 10.10.1833. Student (tav.) 1.10.1851. Civilingenjör, studerade bl.a. i Belgien. Ingenjör vid byggandet av Gävle-Dala järnväg i Sverige. Anlade ett sågverk i Saarela i Hattula sn. men gjorde konkurs 1866. Syssloman vid länssjukhuset i Tavastehus 25.1.1870. D. i Tavastehus 18.8.1870. - Gift i Gävle 26.5.1859 med Alida Lovisa Eckhoff, f. i Gävle 17.11.1839, d. i Stockholm 3.5.1921, dotter till grosshandlaren i Gävle, vicekonsuln Hans Christoffer Wilhelm Eckhoff och Louise Garberg.

IV. B a r n:

Alida Maria Louise Sofie, f. på Ihamäki i Hattula 11.7.1860. Dim. från Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1880. Lärarinna vid Åhlinska skolan i Stockholm 1880-1883. Genomg. Ersta diakonissanstalts sjuksköterskeskola 1887, diakonissa 1887. Översköterska vid Ersta sjukhus 1889, husmor vid diakonissanstalten 1901, pensionerad 1931. D. i Stockholm 25.9.1934. Ogift.

Hjalmar, f. i Tavastehus 14.12.1868, civilingenjör, d. 1929. Tab. 23.

 

Tab. 23.

IV. Hjalmar Heimbürger (son till Axel, tab. 22), f. i Tavastehus 14.12.1868. Student från Beskowska skolan i Stockholm 1888. Civilingeniör från Tekniska Högskolans i Stockholm avd. för kemisk teknologi 1891. Verkmästare vid Ab Eneroth & Co. i Göteborg 1891-97, fabrikschef 1897-1904, verkst. direktör för Ab Tabacos i Stockholm 1904-15, för Ab. Henriksbergs fabriker 1915-20, avdelningschef för kemisk industri i Statens industrikommission 1918-19, t.f. teknisk byråchef vid handelsdepartementet 1920-28, teknisk föredragande vid departementet 1923-28, föredragande vid Rikskommissionen för ekonomisk försvarsberedskap 1928-29. Utfört flere statliga utredningar rörande olika industrier i Sverige. Ledamot av styrelsen för Svenska industristandardiseringskommissionen 1922-28, av styrelsen i Ab. Vin- och Spritcentralen 1923-28. D. i Stockholm 26.2.1929. - Gift i Stockholm 14.2.1894 med Elin Mathilda Charlotta Hildebrand, f. i Stockholm 22.7.1868, d. i Stockholm 18.3.1950, dotter till en av de aderton i Svenska Akademin, riksantikvarien, fil.dr Hans Olof Hildebrand och Elin Maria Charlotta Martin.

V. B a r n:

Karin, f. i Örgryte 28.12.1894. Dim. från Högre lärarinneseminariet i Stockholm 1916. Ämneslärarinna i Åhlinska skolan 1917-39. Inskriven vid Lunds universitet (göteb.) 1927. Teol. fil. examen 1928, teol. kand. 1937. Ämneslärarinna i Vasastadens kommunala flickskola 1.7.1939, skolans rektor 1.7.1941, pensionerad 1959.

Hans Axel, f. i Göteborg 6.8.1896, ekonomidirektör. Tab. 24.

Gunnar Vilhelm, f. i Göteborg 19.9.1897. Student från Norra realläroverket i Stockholm 1917. Arkitekt från Tekniska Högskolan i Stockholm 1925. Assistent vid Högskolans avd. för arkitektur 1923-26, 1928-29, 1. assistent 1929-46, t.f. professor i byggnadsteknik 1939-46. Lektor i byggnadsteknik vid Högre tekniska läroverket i Stockholm från 1947. Huvudredaktör för »Byggmästaren» sedan 1943. Ordf. i Tekniska Högskolans Studentkår 1922. Studieresor till U.S.A. 1927 och 1936. - Gift 27.6.1928 med Colombe Bosch, f. i Holland, U.S.A., 26.8.1901, dotter till industriidkaren Nicodemus Bosch och Emma Cherest.

 

Tab. 24.

V. Hans Axel Heimbürger (son till Hjalmar, tab. 23), f. i Lerum, Älvsborgs län, 6.8.1896. Student från Norra latinläroverket i Stockholm 1915. Fil. kand. från Stockholms Högskola 1919. Eo. notarie i telegrafstyrelsen 1921, notarie 1930, sekreterare 1932, byråchef 1941, ekonomidirektör 1960. Ledamot av 1934 års telefontaxekommitté, av 1944 och 1950 års telefonkommitté samt sekreterare hos sakkunniga för översyn av telegrafverkets organisation 1940. - Gift i Stockholm 10.12.1921 med Greta Geronia Hedström, f. i Stockholm 27.12.1896, d. där 3.6.1960, dotter till tandläkaren Gustav Hedström och Bertha Sundelius.

VI. B a r n:

Gunilla Geronia Elin, f. i Stockholm 24.9.1924. Student från Bromma högre allmänna läroverk 1944. Ingenjör från Stockholms tekniska institut (avd. för kemi) 1948. Anställd vid Karolinska institutets biokemiska avdelning.

Hans Peter Eric, f. 13.3.1927, arkitekt. Tab. 25.

Nils Hjalmar, f. 8.12.1932. Student från Kungsholmens högre allmänna läroverk 1952. Dimitterad från Schartaus handelsinstitut i Stockholm 1956. Tjänsteman i Stockholm. - Gift i Svärdsjö 15.4.1960 med Maj-Britt Elisabeth Haglund, f. 14.5.1939, dotter till jordbrukaren Bror Enar Haglund och Elsa Elisabeth Wikman.

 

Tab. 25.

VI. Hans Peter Eric Heimbürger (son till Hans Axel, tab. 24), f. i Stockholm 13.3.1927. Student från Bromma högre allmänna läroverk 1945. Arkitekt från Tekniska Högskolan i Stockholm 1951. - Gift i Stockholm 11.7.1952 med Saga Sundell, f. i Helsingfors 26.9.1926, dotter till Sven Sundell och Maria Lindfors.

VII. Barn:

Hans Mikael, f. i Karlstad 13.9.1954.

Olof Peter Erik, f. i Stockholm 16.5.1957.

 

[1] Huruvida härmed avses själva staden Sondershausen eller i största allmänhet det lilla thüringska furstendömet är inte klarlagt.

[2] Då Johann Nicolaus H. hade barn ännu i 3. äktenskapet vid relativt hög ålder, ligger den misstanken nära, att en förväxling av något slag föreligger betr. något datum. Hans födelsedatum är emellertid uppgivet av hans svåger Nicolaus David Kamper, som synes varit intresserad av genealogi. Han torde knappast ha varit okunnig om en så nära släktings födelsedatum. Första äktenskapet vid 27 års ålder 1740 passar också väl in i bilden.

[3] Nicolaus David Kamp(f)er hade 1788 startat en skeppsmäklarefirma i S:t Petersburg, där han 2.5.1804 blev den första innehavaren av den då inrättade dispaschörssysslan. Han var gift med Marie Sophie von Winnen, men äktenskapet var synbarligen barnlöst, då systersönerna inträdde i rörelsen, som sedan skulle bilda den ekonomiska ryggraden för släkten Heimbürger i fem generationer tills firman upphörde till följd av revolutionen i Ryssland 1917. Därefter fortsattes rörelsen ännu i Riga, tills företaget slogs i spillror av andra världskriget.

[4] Betr. efterkommande hänvisas till P.ER. GADD, Släktkalender (I) (1949).

[5] Betr. barn och barnbarn hänvisas till P.ER. GADD, Släktkalender III (1960).

 
Genos 33(1962), s. 31-50

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1962 års register | Årgångsregister