GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Källhänvisningar | Artikelns slut ]

Släkten Elers i Loimijoki

Kamreraren Arne Ekman, Helsingfors

Den här utredda militärsläkten Elers synes ha inkommit till vårt land med Johan och Claudius Elers, vilka vardera deltagit i norska fälttåget och efter freden 1721 återfinnas placerade på Åboläns infanteriregemente. Vid regementets Loimijoki kompani gjorde medlemmar av släkten därefter karriär utan att dock i regel nå utöver underofficersgraderna.

Ur släkten utgick en del prästmän, av vilka här dock upptagits endast de, vilka tjänstgjort i Loimijoki; de övriga återfinnas hos O. I. Colliander i Suomen kirkon paimenmuisto. Andra medlemmar av släkten har sjunkit i allmogeskiktet. Dessas tabeller och efterkommande har av utrymmesskäl här utelämnats, då det blott varit avsikt, att ge en bild av släktens stomme och struktur.

Släkten fortlever än. En del av dess medlemmar använder namnformen Ervi.


Tabell 1

I. Johan Elers, f. i Ingermanland 1689. [1] I militärtjänst 1707, fången vid Viborg 1710, rymde. Samma år underofficer vid Åboläns infanteriregemente. Deltog i norska fälttåget som regementsadjutant (åtm. redan 1714) vid Nylands infanteriregemente. Transporterad 20 juni 1719 [2] till löjtnant vid överstelöjtnantens (Vemo) kompani av Åboläns infanteriregemente, fältväbels indelning vid Letala kompani 1723, fänriks indelning vid Loimijoki kompani 1727, löjtnant vid Bjärnå kompani (Finby) 1734, avsked 1749. Död i Bjärnå i november 1749. - Gift med Kristina Schröder, f. 1688. Bodde som änka hos fältväbeln Henrik Giermelin på Hattula Tuomola i Loimijoki, senare hos sin svärson Laevonius i Hirvikoski. Död i Loimijoki 20 juli 1763.

II. Barn:

Klas Johan, f. 11 juni 1712, sergeant, död 1783. Tabell 2.

Maria, f. 29 juni 1718, [3] död i Loimijoki 25 mars 1791. - Gift i Loimijoki 1745 [3] med sacellanen Henrik Laevonius, f. 27 mars 1711, [3] död i Loimijoki 30 juli 1767.

? Gustav, f. 6 nov. 1722, [3] fältväbel, död 1799. Tabell 9.

N. N., f. i Loimijoki 5 okt. 1726. [4]


Tabell 2

II. Klas Johan Elers (son till Johan Elers, tab. 1), f. 11 juni 1712. Furir vid Åboläns infanteriregemente Loimijoki kompani 1731, förare 1741, sergeant 1752, avsked 1763. Bosatt på Seppälä. Död i Loimijoki 6 jan. 1783. - Gift i Loimijoki 13 okt. 1745 med Maria Elisabet Ekman, f. 31 dec. 1722 [5] död i Loimijoki 11 juli 1799, dotter till lantmätaren Daniel Ekman och Maria Mörn.

III. Barn (f. i Loimijoki):

Daniel Johan, f. 30 okt. 1746, sockneadjunkt, död 1797. Tabell 3.

Karl Wilhelm, f. 5 okt. 1748, fänrik, död 1805. Tabell 5.

Maria Kristina, f. 12 aug. 1750, husjungfru på Hongola gård i Urdiala 1772-78, död på Åland 14 sept. 1819, begr. i Lemland 22 sept. - Gift i Loimijoki 6 apr. 1779 med trumpetaren vid Livdragonregementet Peter Johan Hierpe, f. 22 juni 1748, död på Åland 12 sept. 1819, begr. i Lemland 22 sept.

Greta Katarina, f. 24 dec. 1751, död i Loimijoki 26 jan. 1798. - Gift i Loimijoki 15 febr. 1787 med furiren Karl Lundgren i hans 2. gifte (gift 1:o i Loimijoki 13 mars 1781 med bondedottern Brita Johansdotter från Pappis, död 12 juli 1786 och 3:o i Loimijoki 24 okt. 1798 med Kristina Lovisa Schauman).

Ulrika, f. 16 maj 1754. - Gift i Loimijoki 8 okt. 1776 med guldsmedsgesällen, uppsyningsmannen på Seppälä Abraham Fonteen, f. 14 nov. 1748.

Johanna Fredrika, f. 26 sept. 1755, hushållerska på prästgården. - Gift i Loimijoki 6 apr. 1790 med hautboisten vid Livdragonregementet Johan Ulrik Jahn. Bosatta i Lundå.

Gustaf Adolf, f. 28 okt. 1756, förmodligen död späd.

Fredrik Adrian, f. 19 dec. 1757, expeditionsfogde, död 1811. Tabell 6.

Elisabet, f. 13 mars 1759. - Gift i Loimijoki 16 mars med trumslagaren Jakob Grönqvist i Loimijoki Eura.

Klas, f. 30 juni 1760, lantmätare, död 1810. Tabell 7.

Henrik, f. 30 sept. 1761, sockneadjunkt, död 1797. Tabell 8.

Alexander, f. 5 sept. 1764. Inskriven i katedralskolan i Åbo 1776, död som elev 1778. [6]


Tabell 3

III. Daniel Johan Elers (son till Klas Johan Elers, tab. 2), f. i Loimijoki 30 okt. 1746. Student från katedralskolan i Åbo 1769. Prästvigd i Åbo och kyrkoherdeadjunkt i Loimijoki 1772. [7] Bosatt på Seppälä Undre gården. Död i Loimijoki 20 nov. 1797. - Gift i Loimijoki 20 nov. 1797 med Eva Ulrika Tenlenia, f. i Loimijoki 13 nov. 1759, död där 28 apr. 1809, dotter till komministern Gabriel Tenlenius och Kristina Elgfooth.

IV. Barn (f. i Loimijoki):

Johan Fredrik, f. 30 sept. 1778, sekreterare, död 1812. Tabell 4.

Daniel, f. 5 juli 1789, död i Loimijoki 8 sept. s.å.

Eva Gustava, f. 22 okt. 1781, död i Loimijoki 23 maj 1809.

Karl Daniel, f. 29 mars 1784. Elev vid katedralskolan i Åbo 1794-1803. Kammarskrivare vid Kammarkollegium i Stockholm. Död i Loimijoki 10 juli 1839. Ogift. [8]

Maria Fredrika, f. 3 dec. 1786, död i Loimijoki 26 maj 1793.

Johanna Kristina, f. 4 okt. 1789, död i Loimijoki 9 okt. s.å.

Gustav Wilhelm, f. 17 okt. 1790, försvinner.

Margareta Elisabet, f. 1 apr. 1793, död i Loimijoki 7 sept. 1807.

Klas Henrik, f. 10 mars 1795, död i Loimijoki 11 juni 1795.

Efraim, f. 16 apr. 1796, död i Loimijoki 18 juni 1799.


Tabell 4

IV. Johan Fredrik Elers (son till Johan Elers, tab. 3), f. i Loimijoki 30 sept. 1778. Student från katedralskolan i Åbo 1800. Informator på ryska sidan 1803. [9] Rusthållare på Seppälä, kallas även sekreterare och civiladvokat. Död (dränkte sig) i Loimijoki 29 maj 1812. - Gift i Loimijoki 9 apr. 1807 med Valborg Thomasdotter, f. i Alastaro 1785, död i Loimijoki 9 okt. 1834, dotter till kyrkvärden Thomas Yrjälä (Yrjölä).

V. Barn:

Karl Johan, f. i Loimijoki 29 aug. 1811. Nämnd som elev vid katedralskolan i Åbo, tabellen för åren 1824-30.


Tabell 5

III. Karl Wilhelm Elers (son till Klas Johan Elers, tab. 2), f. i Loimijoki 5 okt. 1748. Elev vid katedralskolan i Åbo 1761-63. Förare vid Åboläns infanteriregemente Loimijoki kompani 1773, sergeant 1782, fänrik 1790. Bosatt på Kojonperä Sullo. Död i Loimijoki 9 okt. 1805. - Gift i Loimijoki 30 mars 1796 med Katarina Andersdotter på Kojonperä Stor-Uotila, f. i Loimijoki 12 nov. 1757, död där 4 dec. 1840, änka efter bonden Henrik Michelsson, död 30 nov. 1794.

IV. Barn (f. i Loimijoki):

Klas Wilhelm, f. 10 apr. 1797, bonde på Kojonperä Stor-Uotila. - Gift i Loimijoki 18 okt. 1814 med Katarina Johansdotter, f. i Loimijoki 31 dec. 1790, död i Loimijoki 14 juli 1843, dotter till rusthållaren på Kuningais Naula Johan Michelsson och Katarina Mattsdotter. - Flere barn.

Johanna Karolina, f. 15 febr. 1800. - Gift i Loimijoki 4 juli 1820 med rusthållaren på Kolkis Sipilä i Pöytis Gustav Johan Saurén i hans 2. gifte, f. i Pöytis 25 febr. 1786 (gift 1:o med Lisa Mattsdotter, död i Pöytis 30 sept. 1816, rusthållaredotter från Kaulanperä Sarilainen).


Tabell 6

III. Fredrik Adrian Elers (son till Klas Johan Elers, tab. 2), f. i Loimijoki 19 dec. 1757. Expeditionsfogde i Urdiala, kronolänsman. Död i Urjala 27 aug. 1811. - Gift 1:o i Urdiala 28 juni 1785 med Barbara Elisabet Kylander, död i Urdiala 28 okt. 1792, 2:o i Urdiala 12 juni 1793 med Katarina Reilin, f. 3 dec. 1770, död i Urjala 17 juni 1835, dotter till kyrkoherden Henrik Reilin och hans hustru i 3. giftet Susanna Katarina Ruuth.

IV. Barn (f. i Urdiala):

1. Maria Helena, f. 28 aug. 1787. - Gift i Urdiala 22 maj 1808 med kronolänsmannen i Pemar Henrik Johan Löfvenmark, f. 1787, död i Pemar 16 febr. 1819.

1. Elisabet Sofia, död i Urdiala 26 aug. 1793, 5 år 4 mån. gl.

1. Ulrika Kristina, f. 11 aug. 1791, död i Urdiala 26 aug. 1793.

1. Ulrika, f. 5 okt. 1792, död i Urdiala 22 apr. 1794.

2. Katarina Elisabet, f. 15 apr. 1794, död i Urdiala 13 apr. 1818.

2. Fredrik, f. 4 dec. 1795. Student 1817, prästvigd och kapellansadjunkt i Kangasala 1820, kyrkoherdeadjunkt i Sääksmäki 1821, interimspredikant i Urdiala 1823, kyrkoherdeadjunkt i Tammela 1824 och i Vittis 1827. Kapellan i St. Mårtens 1829. Pastoralexamen 1832, kyrkoherde i Loppis 1835, prost 1842. Död i Loppis 13 aug. 1852. - Gift i Sääksmäki 28 juni 1825 med Ulrika Lovisa Maexmontan, f. i Sääksmäki 7 maj 1803, död i Loppis 7 augusti (juli?) 1852, dotter till kapellanen Alexander Maexmontan och Ulrika Sofia Svinhufvud.

2. Johanna, f. 14 jan. 1798. - Gift i Urdiala 6 okt. 1814 med kapellanen i Lappo Benjamin Lilljestrand, f. 16 jan. 1781, död 14 dec. 1857. [10]

2. Gustav, f. 3 febr. 1800, predikant i Eura kapell, död 27 apr. 1868. [11]

2. Ulrika, f. 9 apr. 1801. - Gift i Urdiala 19 jan. 1819 med kronolänsmannen Karl Henrik Mannström.

2. Johan, f. 26 juni 1802. Student 1821, fil.mag. och apologist i Björneborgs skola 1824, konrektor 1831. Sinnessvag, död på Själö hospital i Nagu.

2. Adrian, f. 26 aug. 1804, kapellan i Kumo, död 24 juli 1880. [11]

2. Henrik, f. 7 aug. 1806. Student 1823. Betyg till rättegångsväsendet 1826, vicehäradshövding 1834. Död 23 dec. 1852. - Gift i Urdiala 19 jan. 1835 med Maria Fredrika Wilhelmina Enckell, f. 12 febr. 1809, död 10 nov. 1869, dotter till kaptenen Anders Wilhelm Enckell och hans hustru i 1. giftet Karolina Fredrika Haake. - Son Emil Etelred, f. i Urdiala 26 sept. 1835, jordbrukare i Urdiala, död där 8 aug. 1877. [12]

2. Alexander, f. 9 mars 1808, död i Urdiala 20 aug. s.å.


Tabell 7

III. Klas Elers (son till Klas Johan Elers, tab. 2), f. i Loimijoki 30 juni 1760. Student från katedralskolan i Åbo 1781. Kommissionslantmätare i Finland 1796, avgick 1806. Bosatt på Haitula Knuutila i Loimijoki, död där 17 juni 1810. - Gift i Loimijoki 28 maj 1795 med Kristina Agata Brander, f. i Loimijoki 14 dec. 1768, död där 9 juni 1845, dotter till häradsskrivaren Joakim Daniel Brander och Maria Kristina Gadd.

IV. Barn (f. i Loimijoki):

Klas Henrik, f. 17 mars 1796. Bonde på Haitula Knuutila. - Gift i Loimijoki 2 apr. 1833 med Eva Lisa Johansdotter från Vesikoski Hannu. - Flere barn.

Maria Sofia, f. 25 juli 1798, död i Loimijoki 14 aug. 1799.

Karl Gustav, f. 12 febr. 1800. Bonde på Mäenpää Haveri i Alastaro socken. - Gift i Loimijoki 17 jan. 1832 med Jeanette Emilie Morin, f. i Alastaro 30 okt. 1815, dotter till kronolänsmannen Henrik Johan Morin och Agata Kristina Rosenqvist. - Flere barn.

Maria Ulrika, f. 4 jan. 1802. - Gift i Loimijoki 3 febr. 1846 med torparen Matts Jakobsson Nummela i hans 2. gifte.

Eva Agata Sofia, f. 2 febr. 1802.

Amalia Albertina, f. 18 apr. 1805.

Klara Regnata Wilhelmina, f. 2 juni 1807.

Karolina, f. 1808, död i Loimijoki 8 mars 1809.

Axel Wilhelm, f. tvill. 25 mars 1810.

Lovisa Fredrika, f. tvill. 25 mars 1810, död i Loimijoki 19 apr. 1811.


Tabell 8

III. Henrik Elers (son till Klas Johan Elers, tab. 2), f. i Loimijoki 30 sept. 1761. Student från katedralskolan i Åbo 1783. Prästvigd i Åbo och kyrkoherdeadjunkt i Loimijoki 1791. [13] Död i Loimijoki 21 dec. 1797. - Gift i Loimijoki 30 sept. 1794 med Anna Renata Carenius i hennes 1. gifte, f. i Vittis 2 okt. 1758, död i Loimijoki 29 sept. 1839, dotter till kapellanen i Vittis Jakob Carenius och Katarina Kristina Tackou (gift 2:o i Loimijoki 16 apr. 1801 med kapellanen Johan Ahlstedt i hans 2. gifte, f. 27 dec. 1741, död i Loimijoki 12 febr. 1804.) [14]

IV. Barn (f. i Loimijoki):

Henrik, f. 27 mars 1795. [15] Elev vid katedralskolan i Åbo 1806-08 och 1810-11.

Nils, f. 15 maj 1797. Student från katedralskolan i Åbo 1818, prästvigd i Åbo och kyrkoherdeadjunkt i Töfsala 1822, t.f. kyrkoherde i Tenala 1826, kapellan i Sjundeå 1827, t.f. domkyrkoekonom i Åbo 1831, ordinarie 1832, vicepastor 1836. Död ogift i Åbo 2 maj 1868. [16]


Tabell 9

? II. Gustav Elers (son till Johan Elers, tab. 1), f. 6 nov. 1722. [17] Rustmästare vid Åboläns infanteriregemente Loimijoki kompani 1749, furir 1752. Deltog som förare (1758) i pommerska kriget, insjuknad och fången 1760. Sergeant vid Loimijoki kompani 1763, fältväbel 1767, avsked 1773. Bosatt på Kojonperä Sullo, Karhula Hulmi, Hattula Tuomola och Ilola Ketara. Död i Loimijoki 4 apr. 1799. - Gift 1:o med Maria Elisabet Sylvia, f. 1726, död i Loimijoki 30 nov. 1794, [18] 2:o i Loimijoki 21 juni 1796 med hushållerskan Valborg Bertilsdotter.

III. Barn (f. i Loimijoki):

1. Gustav, f. 19 okt. 1750, död 30 okt. s.å.

1. Henrik Johan, f. 29 nov. 1751, fältväbel, död 1802. Tabell 10.

1. Gustav, f. 25 okt. 1754, död 19 apr. 1758.

1. Helena, f. 6 febr. 1758, död 18 febr. s.å.

1. Karl, f. 3 febr. 1759, död 3 mars 1763.

1. Maria Kristina, f. 28 juni 1765, död i Pöytis 25 sept. 1823. - Gift i Loimijoki 24 febr. 1785 med uppbördsskrivaren rusthållaren på Kolkis i Pöytis Petter Johan Saurén, f. i Pöytis 26 maj 1752, död där 1 nov. 1812.

2. Margareta Katarina, f. 11 juli 1796, död 18 sept. 1797.

2. Gustav Wilhelm, f. 21 aug. 1797.


Tabell 10

III. Henrik Johan Elers (son till Gustav Elers, tab. 9), f. i Loimijoki 29 nov. 1751. Elev vid katedralskolan i Åbo 1764-68. Sergeant vid Åboläns infanteriregemente Loimijoki kompani 1773, fältväbel 1782, bataljonsadjutant. [19] Bosatt på Hattula Tuomola. Dödfunnen i Loimijoki 8 apr. 1802. - Gift i Pöytis 19 apr. 1770 med Fredrika Maria Nigrell, f. i Halikko 2 okt. 1751, dotter till fältväbeln Johan Ernest Nigrell och Hebla Magdalena Öhman.

IV. Barn (f. i Loimijoki):

Kristina, f. 20 maj 1770, död i Nummis 14 okt. 1843. [20] - Gift i Loimijoki 13 febr. 1802 med korpralen Karl Johan Lundgren.

Gustav Johan, f. 1772, död 17 jan. 1778.

Karl Wilhelm, f. 6 maj 1774, död 16 jan. 1775.

Karl Wilhelm, f. 9 febr. 1776, furir vid Åboläns infanteriregemente Loimijoki kompani 1789, avsked 1802. Bosatt på Hattula Seppälä.

Frans Ferdinand, f. tvill. 27 aug. 1779, död 3 nov. 1782.

Johanna Fredrika, f. tvill. 27 aug. 1779, död 9 juli 1781.

Gustav Fredrik, f. 11 mars 1782, död 7 juni 1799.

Johanna Karolina, f. 26 jan. 1785, död i Nummis 15 okt. 1843. [20] Gift i Nummis 7 juni 1813 med löjtnanten Fabian Jakob Brunow, f. i Karislojo 25 febr. 1786, död i Nummis 24 dec. 1870. [19]

Gustav Ferdinand, f. 3 apr. 1787.

Johan Ernest, f. 9 juni 1788, död 7 jan. 1789.

Gustav Reinhold, f. tvill. 24 nov. 1790, död 11 jan. 1791.

Ernest Johan, f. tvill. 24 nov. 1790, död 11 jan. 1791.

Ulrika Albertina, f. 21 apr. 1795, död 30 juli s.å.


Förutom ovan utredda släkt fanns i Loimijoki ytterligare följande bärare av släktnamnet Elers, vars sammanhang med släkten synes uppenbar. Försök att utreda den gemensamma härstamningen har här icke gjorts. Värt att observera är, att Johan Elers (tab. 1) och Claudius Elers här nedan samtidigt inkommit till landet och varit placerade på samma regemente såsom och dess enheter: först kompanierna i Vemo-Letala-Nykyrko och senare Loimijoki kompani.

Claudius Elers, f. 1703. [21] Deltog i norska fälttåget som furir vid Nylands infanteriregemente, transporterad 8 juli 1719 till Nykyrko kompani av Åboläns infanteriregemente, [22] rustmästare vid Loimijoki kompani 1724, förare 1729, sergeant 1741. Bosatt på Karhula. Död i Loimijoki 26 maj 1748. - Gift i Letala 25 febr. 1726 med Anna Forstén, f. i Letala 11 sept. 1709, dotter till befallningsmannen på Sorola Matthias Forstén (Forsstein) och Elisabet Simolenia.

Barn (f. i Loimijoki):

Margareta Elisabet, f. 24 sept. 1727.

Maria Kristina, f. 14 dec. 1729, begr. i Åbo 1 mars 1793. - Gift med lasarettsinspektören i Åbo Gabriel Anders Collmén i hans 1. gifte, f. 17 mars 1730 (gift 2:o i Åbo slottsförsamling 19 dec. 1794 med Johanna Charlotta Hacks, f. i Töfsala 22 juli 1746, död i Åbo 21 juli 1828). [23]

Klas, f. 17 febr. 1733, död 22 apr. s.å.

Klas Johan, f. 30 sept. 1734. I lära hos guldsmedsmästaren Daniel Hall i Åbo 1751, gesäll 1756, arbetade i Viborg. Mästare och broder i det utländska skrået i St. Petersburg 1759, ålderman 1762. [24] Ledamot av svenska kyrkokonventet i St. Petersburg. Död där 23 aug. 1794. - Gift i St. Petersburg 20 febr. 1767 med Margareta Elisabet Katschka, som fortsatte verksamheten efter mannens död. - Flere barn bl.a. dottern Anna Katarina f. 11 dec. 1772 och gift i St. Petersburg 7 dec. 1794 med Michael Wieh härstammande från Brandenburg och tillhörande St. Petri församling.

Gustav, f. 25 dec. 1736. Möjligen den år 1736 födda perukmakaren i Nystad Gustav Elers, död 14 aug. 1780 och gift i Nystad 18 maj 1775 med Maria Kainu.

Katarina, f. 23 mars 1739.

Helena, f. 21 aug. 1741.

Ulrika, f. 25 jan. 1744.

Anna Sofia, f. 18 juni 1746.


KÄLLHÄNVISNINGAR:

[1]   Adam Lewenhaupt, Karl XII:s officerare,

[2]   Generalmönsterrulla 1719 (Klemettis kopia i RA),

[3]   enligt Loimijoki kommunionbok,

[4]   namnet saknas i dopboken, möjligen Margareta Hedvig gift 31 mars 1755 med Hattula bonden Johan Eriksson,

[5]   kommunionboken 1758-63, dödsålder 77 år; Wilskman uppger i Släktbok II, 760 felaktigt att hennes föräldrar vigdes först 1734, de hade dock flere barn födda på 1720-talet,

[6]   Emil Jalava, Liber scholae aboensis pag. 390,

[7]   GSÅ XXXIII-XXXIV pag 53,

[8]   Vilh. Lagus, Åbo akademis »å nyo upprättade» matrikel,

[9]   dito,

[10]   O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I sp. 1037,

[11]   Colliander a.a. II sp. 979-981,

[12]   Colliander a.a. II sp. 1002,

[13]   GSÅ XXXIII-XXXIV pag. 68,

[14]   Colliander a.a. II sp. 52,

[15]   Jalava a.a. pag. 527, ej i Loimijoki dopbok,

[16]   Colliander a.a. II sp. 982,

[17]   kommunionbok 1792-97, men åldern enl. dödas bok 1799 78 år,

[18]   enl. kommunionboken, återfinns ej i dödas bok,

[19]   Tor Carpelan, Ättartavlor II pag. 164,

[20]   GSÅ XVI, pag. 197,

[21]   i kommunionboken 1732-41 pag. 291, här nämns hans mor Margareta Hugut,

[22]   Generalmönsterrulla 1719 (Klemettis kopia i RA),

[23]   GSÅ XXVIII, pag. 53,

[24]   L. Bäcksbacka, St. Petersburgs juvelerare, guld- och silversmeder 1714-1870.


Genos 33(1962), s. 83-91

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Källhänvisningar ]

Systematisk förteckning | 1962 års register | Årgångsregister