GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

1808-09 döda krigsmän

Kamrer Arne Ekman, Helsingfors

Beståndet av de krigsmän, som 1808 uppbådats mot den i landet inträngande fienden, kan till namn och nummer tämligen väl fastställas med stöd av den inom regementena handhavda rullföringen. Enligt de rullor, som finnas i Militaria-samlingen i RA (Helsingfors), hade generalmönstring med regementena verkställts åren 1804-06, med Österbottens infanteri redan 1802, varför personbeståndet intill inmönstringen 1808 hunnit undergå rätt betydande ändringar. Under åren mellan generamönstringarna antecknades kasserade eller döda krigsmän som avförda och nya approberades och intogs i dessas ställe. Dylika approbations- och kassationsrullor finns i regel ännu för 1807; de saknas för Savolax infanteri liksom för Nylands jägare efter generalmönstringarna 1804. För Vasa infanteri finns rekryteringsrulla 1808. Och som ett verkligt unikum en inmönstringsrulla för premiärmajorens kompani av Åboläns infanteri gjord i Helsinge kyrkoby den 16 febr. 1808 - alltså få dagar innan regementet stod vid gränsen i Artsjö och skottlossningen begynte.

Om de inmönstrade sålunda med stor sannolikhet kan tänkas kända och namngivna, när striderna flammade upp, är möjligheterna att namnge de i striderna fallna eller offren för fältsjukan alldeles obetydliga. Vi vet blott något sådant som att den vid Kalix omkring den 1 april 1809 bortkapitulerade styrkan bestod av ca 2.000 man i gevär och ungefär lika många sjuka, eller att den sista återstoden, hemförlovad i Umeå den 8 oktober, utgjordes av 760 man. Men om den fruktansvärda avgången förtäljer inga rullor i RA. Och efter freden fanns inga den svenska tidens regementen mer att redovisa för.

Då jag - liksom säkert mången annan i vårt land - sökt utforska sådana krigsmäns öden, vilka ej vidare återvände till hemorten, har jag tagit mig till att rådfråga församlingarnas böcker över döda och begravna i avskrift i RA för att kunna konstatera, i vilken mån för de i kriget bortkomna redovisas i kyrkobokföringen. Resultatet blev överhövan magert och motsvarade på intet vis förväntningarna. Det oaktat ställs det här i all sin anspråkslöshet till för denna sak intresserades förfogande.

Björneborg. Stupade: löjtnant A. E. Jordan »uti fält» dec. 1808 49 år gl. och Härpö sold. Johan Storm 10.8.1808 27 år 3 mån. 26 dg.; döda i St. Petersburg: korpr. Is. Bergström dec. 1808 29 år 4 mån., soldaterna Isak Birling dec. 1808 50 år 9 mån. och Matts Bernlund dec. 1808 37 år 3 mån.; döda å sjukhus 1809: Rosnäs Johan Glad, svårt blesserad jan. 54 år 6 mån., Härpö Gustav Ståhl febr. 28 år 10 mån., Härpö Isak Holm 48 år, underoff. Karl Fr. Vesterlund febr. 28 år 11 mån. 13 dg., Rosnäs trumslag. Gabriel Grym febr. 30 år, musiker Gustav Grönfors nov. 1808 i Ijo 28 år; döda i fältsjuka: fagottist Gabriel Berlund febr. 1809 28 år 2 mån. 20 dg., Hjulböle soldat Johan Träsk 2.3.1809 49 år 22 dg., Härpö sold. Matts Hertman 4.4.1809 27 år 1 mån. 17 dg., Bredvik sold. Isak Sabel 24.3.1809 40 år 24 dg., Inderö sold. Petter Öhman 18.1.1809 43 år 6 dg., Torbonäs lätta infanteristen Matts Tornstedt 55 år, Inderö do. Matts Lingren 30 år och Henrik Indrén 41 år.

Euraåminne. Stupade 1808: sold. Johan Qvick vid Siikajoki 18.4., 48 år, res. soldaterna Johan Lindgren vid Ömossa 30 år och Jakob Sjöbom vid Salmis 2.9., 30 år; sotdöda soldater: Elis Beckman i Tavastehus 24.2., 46 år, Simon Manlig i Salo 12.4., 44 år, Thomas Frid i Uleåborg 20.8., 41 år, Johan Duktig i Härmä 27.8., 40 år, Jakob Eklöf i Uleåborg 27.8., 36 år, Henrik Bräm i Torneå 26.12., 55 år, reservsold. Johan Roth i Torneå 30.12., 26 år.

Geta. Döda i Fält: ordin. båtsmännen Carl Labbström 33 år, Matts Fånglina 52 år, Johan Trafvare 42 år, Isak Styf 58 år och Isak Svan 58 år.

Hammarland. Bovik båtsman Olof Hvit, fången i Ryssland.

Hauho. Jägaren Erik Skall fången i Österbotten, d. i Tavastehus under vägen 17.9.1808, Ilmola sold. Johan Stubb hemkommen svagsjuk och d. kort därpå 30.4.1809 i nervfeber 42 år, fänriken Paul Reinhold Silvius vid Tavastehus regte. d. i lungsot 5.9.1809 59 år, kaptenen vid Tavastehus regte. Fredrik von Krämer d. i nervfeber 22.9.1809 43 år.

Himanka. Sold. Matts Kratz d. i nervfeber 1.1.1809 32 år.

Hollola. Regem. skriv. Gustav Fredrik Törn d. i lungsot 15.4.1809.

Ikalis. Kovela sold. Johan Simonsson Munter d. i lungsot 5.1.1809.

Jockas. Männymäki kapten Gabriel Poppius d. i feber i Uleåborg okt. 1808 50 år, Pätylä fanjunkaren Kristian Schlyter d. i feber i Idensalmi sept. 1808 36 år, Maivala löjtn. vid drag. Anders Norrgren d. i feber i Toivola vid Kuopio aug. 1808 44 år; 1808 stupade artillerister: Männymäki Gustav Wahlström vid Revolax 25 år, Vehmais Henrik Appel i juni 49 år, Vehmais Henrik Veiss i april 49 år och Murdois Johan Hämäläin (eller Vacker) i juni 33 år,

Kannus. Serg. Karl Enqvist stupad 28.8.1808 på Tavastmon 38 år 8 mån. 3 dg. - Under oktober begrovs där närmare 20 döda soldater ur svenska regementen.

Kauhava. Begr. sotdöda soldater. I dec. 1808: Jöran Skog 43 år, Gustav Enberg 46, Johan Jakobsson Fast 30, Johan Nord 27. - Den 2.1.1809: Henrik Qvickström 47 år, Johan Stångberg 52, Jakob Brun 31, Anders Tapper 40 och Jakob Björnholm 40 år 3 mån.

Kauvatsa. »1808 förmodligen döda soldater», i maj: Kauvatsa Petter Svärd 43 år, Abel Blom 38 och Matts Elf 36. I november: Lievikoski Henrik Sjö 39 år och Jalonoja Thomas Fors 25.

Kjulo. Sold. vid Björneborgs regte. Eura komp. Anders Jakobsson Dahl d. nära Torneå i Västerbotten 8.2.1809 40 år.

Koski (Thus. län). Åboländska sold. Matts Eldskott, d. å Karjala gård 16.3.1808, förfrusen under bataljen i Okerois, begr. 20.3. - Sotdöda 1808: underlöjtn. J. H. Messman 30.4., 34 år, Adlercreutzska soldaterna Anders Klen 23.6., 46 år och Matts Willberg 2.8., 32 år.

Kuhmois. Krigsfångna sold. vid Åboläns regte. Bjärnå komp Mats Frisk d. 14.3.1809, begr. 19.3.

Kumo. Stupade 1808: sold. Gustav Bly vid Siikajoki 18.4., 25 år 7 mån. 9 dg. och korpral Matts Flykt vid Ömossa 20.8., 49 år 11 mån. 26 dg., Henrik Dahl bless. vid Siikajoki och d. 21.4., begr. i Uleåborg, 51 år 3 mån. 4 dg., Anders Flinck bless. vid Revolax och d. 3.6., begr. i Uleåborg och Karl Modig illa bless. vid Lappo, d. i aug., 39 år 7 mån. - Sotdöda och begr. i Torneå: soldaterna Jakob Rik, 23 år, Michel Yr 44 år 6 mån., Johan Pelander 47 år 1 mån., Isak Gran 31 år, Anders Ahl 47 år 3 mån., Johan Storm 43 år 10 mån., Matts Sväng i dec. 1808 44 år 5 mån., Johan Mård i dec. 49 år 4 mån.; dragonerna Anders Wahlroos i dec. 29 år 5 mån., Matts Våghals 25.12., 44 år och Michel Malmström 30 år 8 mån; Res. soldaterna Petter Ask i dec. 1808 20 år 9 mån., Michel Stark 27 år 5 mån., Matts Varg 26 år, Matts Villig 5.1.1809 28 år 3 mån., Matts Ulf 7.2.1809 40 år 6 mån., Matts Palm i mars 1809 46 år. - Soldaterna Matts Kask i Nykarleby 15.9.1808 26 år, Jakob Snygg i Pyhäjoki nov., 33 år 7 mån., Matts Stork i Umeå, 43 år 4 mån., Henrik Orm i Vasa, 49 år, Matts Krona 44 år 6 mån. och Matts Snabb 40 år 1 mån. - Dragonen Michel Sundelin 57 år. - Res. soldaterna Henrik Velan i Uleåborg dec., 29 år och Henrik Johan Ekman i Umeå, 28 år 7 mån.

Kuopio. Löjtn. Magnus Brundert d. 15.3.1808 av blessyr vid affären 15.3., jägarena vid Savolax regte.: No. 28 Mats Båhr och No. 111 vid Livkomp. Joseph Barck stupade 12.5.1808, Erik Warg d. på sjukhuset 6.6.1808 och Jakob Snäll d. av blessyr 26.3., en jägare från St. Michel och en från Rantasalmi d. 14.3.1808 hos Hans Bredholm.

Kurikka. D. 1808 fr. Björneborgs regte.: fänriken Petter Gustav Delvig 4.8., 16 år och sold. Henrik Vacker 12.8. av blessyr vid Paljakka, 45 år.

Laihia. Sold. Jakob Busk d. i Storkyro 10.9.1808 41 år 7 mån. 8 dg.

Laukas. Korpr. vid Adlercreutz regte. Erik Eriksson ihjälskjuten vid rysk transportplundring 20.5.1808, 30 år. - Vid återresan från armén 1809 döda i flussfeber: sold. Petter Look d. på Vinam 2.1.1809 32 år och Karl Alm d. på Vehniä 9.1. Soldaterna vid Nylands regte. Lappträsk Pockar Abraham Snygg 19.4., 56 år och vid Tavastehus regte. Sääksmäki komp. Anders Wax 23.1., 45 år.

Lembois. Genom döden avgånge 35 soldater, korpraler och en underofficer.

Leppävirta. Kapten Karl Detloff Aminoff d. 18.7.1808 av vid Lappo erhållna blessyrer, 36 år.

Letala. Serg. Karl Ulrik Brander d. av elak medfart 9.4.1808, 29 år, soldaterna Johan Leiman d. i Björneborg 10.8.1808, 57 år och Henrik Rask, drunknat 3.10.1808, 34 år.

Lillkyro. Soldaterna Jeremias Mynt d. i Lappo 18.8.1808, 28 år och Hartsberg under sjuktransport från Ylistaro till Vasa 9.9.1808.

Limingo. 1808 sotdöda soldater: Sköngrus av Närpes komp. 21.11., Henrik Lönn från Åbo län 24.11, Matts Hasaan från Åboläns regte. 27.11, 40 år och Johan Karp 17.1.1809, 27 år.

Lochteå. Serg. Isak Collin från Etseri, d. under resa från armén 14.10.1808, 78 (?) år.

Lokalaks. Värvda sold. Anders Ahlberg, drunknat 19.6.1808, 39 år 8 mån. 22 dg.

Luopiois. Sold. vid Adlercreutz regte. Isak Blomster, avstraffad och därigenom d. i Kuhmalaks 24.5.1808.

Luvia. 1809 sotdöda soldater: Johan Hane i Torneå 28.1. 32 år, Anders Ring i Torneå 29.1. 50 år och Michel Ahl i Härmä 29.1. 24 år.

Munsala. Soldat All d. under arméns marsch norrut i apr. 1808.

Mustasaari. Lantvernskarlen Jakob Eriksson Skog sotdöd, 22.10.1808 36 år och avsk. sold. Lars Risberg fr. Västerbotten Böjdeå d. i Helsingby 5.3.1809.

Nedertorneå. Begr. 1809: 6.1. soldaterna Johan Henriksson Kula 30 år och Nils Järntand 34 år. 15.1. korpral Per Finne 37 år och sold. Abraham Finne 32 år.

Närpes. Sold. Karl Skarp skjuten 29.8.1808, 32 år.

Pusula. 18 knektar, vilka i sista krig omkommit vicekorpr. Johan Mast 51 år, soldaterna Aron Granat 39, Erik Ström 31, Hans Öhrn 51, Johan Floor 26, Michel Öhman 33, Matts Kanon 32, Simon Vacker 27, Johan Nyström 39, Erik Hiort 39, Johan Dart 31, Matts Blom 42; dragonerna Elias Snygg 47 år, Erik Ulf 34, Johan Hast 56, Henrik Smal 28, Anders Sittberg. Sergeanten Johan Granroth 48 år.

Pyhäjoki. 1808 begr. soldaterna Palm vid Björneborgs regte. 12.6. och Simon Venström 22.6., 31 år 10 mån. 23 dg.

Revolax. Storkyro sold. Henrik Svart begr. 19.2.1809.

Ruovesi. Sold. Anders Storm, skjuten i krig 24.7.1808, 39 år.

Sagu. Lillby sold. Johan Hjelm d. i Uleåborg 3.6.1808 20 år 8 mån.

Salois. Sotdöda 1808: Fältväbel (August?) Söderborg vid Björneborgs regte. 8.4., korpr. No. 119 vid Åboläns regte. Manlig 6.4., Savolax jägaren Johan Blomberg 8.4. och trosskusken vid Nylands brigads livkomp. Nils Snygg 7.4.

Siikajoki. 15 soldater, stupade 15.4.1808 och begr. 21.4. i sandbacken mitt emot klockstapeln i brist på rum i kyrkogården (på samma ställe begr. 36 ryska soldater). - Sotdöda: sold. No 24 vid Åboläns regte. Letala komp. Johan Gran 3.6.1808, No. 2 vid Åboläns regte. Överstelöjtn. komp. Jakob Mård 3.6.1808 och Lars Trygg 25.3.1809 37 år.

Solv. Artilleristen Hagman d. i fältsjuka 25.3.1808 36 år.

Storå. Korpr. Karl Benjamin Söderberg begr. i Vasa 16.12.1808 50 år.

Suodenniemi. Döda 1808: Johan Bök 1.3. av blessyr 48 år, David Lås okt. i Umeå 43 år och Erik Lilja i Uleåborg 43 år. - Sotdöda 1809 i Nedertorneå. Johan Fogel 2.1., 46 år, Isak Fisk 10.1., 28 år, Johan Fredrik Vester 10.1., 25 år, Matts Skytt 13.1., 49 år, Johan Fri 3.2., 34 år, Michel Lök 25.2., 50 år, Jakob Manberg 3.3., 56 år, Henrik From 9.3., 40 år, res. sold. Thomas Qvick 26.1., 44 år och Matts Brinck 8.1. - Avsk. sold. Michel Fast, d. i St. Mårtens mars 1809, 54 år.

Suonenjoki. Stupade 1808: sold. Henrik Stolt 28.4. begr. i Revolax 49 år, David Puff 28.4., 34 år, Henrik Snell 28.4., 56 år, Salomon Färm sept. 33 år, Mårten Lås (Wartiain) 11.11., 44 år. - Död i fångenskap: sold. Johan Fröjd (Ihalain) febr. 1809 26 år. - Sotdöda 1809: sold. Påhl Ahl 26.7. begr. i Härmä 43 år, Erik Larm (Kinnuin) febr. 36 år, Thomas Natt (Narin) sept. 43 år och Henrik Holm okt. 62 år, jägaren Petter Dahl (Hirvoin) 11.11., 48 år, res. sold. Lars Järn (Jalkain) okt. 33 år och Lars Henrik Hyppén 27 år. - Kronofogden Själes rusth. dragon från Jockas d. 30.1.1809 vid återkomsten från armén. Rantasalmi Ahvensalmi jägaren Lars Kluostarinen begr. 5.2.1809, d. på återresan från armén 29 år.

Tammerfors. En nyl. dragon d. av sabelhugg och pikstygn 11.3.1808, omkr. 40 år.

Tusby. Döda 1808: res. sold. vid Tavastehus jägarbatl. No. 53 Strand från Somero 15.5. och No. 24 vid majorens komp. 16.5. under hemresan fr. Sveaborg. Sold. vid Adlercreutz regte. Olof Berg fr. Sysmä 22.5. under hemresan fr. Sveaborg.

Tuulois. Artilleristen av överste Boismans komp. Cartesche begr. 10.4.1808, ca 30 år.

Vasa. Döda 1808 av blessyrer: fanjunkaren Johan Lund 6.8., nyl. dragonen vid 5. Esbo skvadron Jakob Grönroos 5.5., 33 år, och sold vid Nylands regte. Isak Qvist från Tenala 19.5., 35 år. Av blessyrer vid bataljen 25.6. döda på lasarett i Vasa: Kalajoki res. sold. Fält 10.7., Torneå sold. Johan Hagel 12.7., Torneå sold. Aron Johansson Turck (?) 13.7. och Lövånger löjtn. Hoffstedt 19.7. Sotdöd: Kalajoki sold. Johan Nord 24.7.

Virmo. Avsk. sold. Matts Pihlqvist, kom fr. armén i Uleåborg och d. i Laajoki 6.1.1809 58 år.


Genos 35(1964), s. 78-83

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1964 års register | Årgångsregister