GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirja-arvosteluja - Bokanmälningar

Sven-Erik Åström

Oulun perunkirjoitukset

Oulun kaupungin perunkirjoituksia - Bouppteckningar i Uleåborgs stad 16-1800. Julkaissut - Utgivna av Alf Brenner (+). Suomen Sukututkimusseuran julkaisuja - Genealogiska Samfundets i Finland skrifter XXV. Tampere - Tammerfors 1963-1965 (1966).

Viime vuosien kaikkein tervetulleimpia sukuhistoriallisia lähdejulkaisuja on epäilemättä »Oulun kaupungin perunkirjoituksia». Käsikirjoitus valmistui jo 1940-luvulla, mutta vasta sitkeän uurastuksen jälkeen Alf Brennerin yhteenvedot Oulun perunkirjoituksista 1653-1800 on saatu julkaistuksi. Oulun kaupunki on taloudellisesti tukenut hanketta huomattavan painatusavustuksen muodossa. Julkaisutyöstä on huolehtinut maist. Heikki Soininvaara apulaisineen.

Kirja sisältää yli 1400 perunkirjoitusta. Perusaineisto on Oulun maakunta-arkistossa pitkänä niderivinä. Siihen voi jokainen paneutua, joka haluaa vieläkin tarkempia tietoja. Eräs kysymys, joka kaupunkien perunkirjoitusaineiston julkaisemisen yhteydessä ei ole riittävästi tullut esille on sen täydellisyys. Onko kaikista omaisuutta, perijiä ja velkoja jättäneistä vainajista todella säilynyt perunkirjoituksia? Oulun kohdalla olen joutunut Nylander-suvun tutkimuksen yhteydessä läpikäymään perunkirjoitusaineiston 1650-luvulta melkein nykyaikaan. Mutta esim. kauppias Matts Mattsson Nylanderin (k. 1765) perunkirjoitus ei ole säilynyt. Tutkijan on siis aina otettava huomioon tällainen mahdollisuus.

Alf Brennerin käsikirjoitus on ilmeisesti jonkin verran pätevämpää työtä kuin Birger Åkermanin, jonka julkaisemia Helsingin ja Porvoon perunkirjoitukset ovat. Brennerin käsikirjoituksen loppuosa oli jo kateissa, mutta onnellisen sattuman jälkeen sekin löytyi 1950-luvun loppupuolella. Käsikirjoitus oli viety vuoteen 1800; makuasia on olisiko Ruotsin vallan loppuvuosien perunkirjoitukset voitu nyt samassa julkaista (kuten Åkerman menetteli Helsingin suhteen).

Perunkirjoitusten genealogisen arvon huomaa seuraavasta esimerkistä. Tunnetun Wacklin-suvun kantaisällä Mikael Wacklinilla (nr 248) oli tytär Elisabeth, joka oli kahdesti naimisissa. Mutta esim. Genealogia Sursilliana ei tunne Elisabethia, josta nimenomaan perunkirjoituksessa sanotaan, että hän aikoo mennä naimisiin kultaseppä Karl Jakob Mellinin kanssa. Elisabeth Wacklinin (nr 487) kuoltua luetellaan kaikki hänen lapsensa. Tämä merkitsee, että Alceniuksen Sursilliana-laitoksen tiedot ovat tältäkin osalta puutteellisia, koska jälkeläislinja jatkuu etenkin Nylanderien kautta.

Koska Oulun perunkirjoitukset monen vaivan jälkeen on saatu julki, kääntyy katse muihinkin kaupunkeihin, joista on säilynyt vanhaa perunkirjoitusaineistoa. Vuorossa odottavat silloin Haminan, Hämeenlinnan, Kajaanin, Kaskisten, Kristiinankaupungin, Lappeenrannan, Loviisan, Naantalin, Porin, Rauman, Tammisaaren ja Turun perunkirjoitukset. Joistakin kaupungeista on ainoastaan säilynyt hajanaisia kappaleita 1600- ja 1700-luvulta. Toiset sarjat (Kajaanin) ovat »täydellisyydessään» niin vähäpätöiset, että niiden julkaisupaikka pikemmin on Seuran vuosikirja. Mutta esim. Rauman sarja voi tarjota suurta hyötyä sekä suku- että kulttuurihistorioitsijalle. Toivottavasti toimittajia löytyy. Rahoituksesta voi pikemminkin muodostua pulma.


Genos 37(1966), s. 111-112

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1966 hakemisto | Vuosikertahakemisto