GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Ett tillägg till komplettering av dödsuppgifter rörande jurister 1898-1958

Håkon Holmberg

I Genos N:o 4/1965 sidorna 132-134 har ambassadrådet Åke Backström i slutet av sin artikel »Komplettering av dödsuppgifter rörande jurister 1898-1958» infört två förteckningar, av vilka den senare innehåller några namn på personer, som icke avlagt den tidigare rättsexamen eller motsvarande. I det följande skall jag i korthet lämna uppgifter om några av dem.

Bardy, Charles André, död 3.1.1939 i Helsingfors, avlade högre förvaltningsexamen 31.5.1899, tjänstgjorde i senatens ekonomiedepartement och i statsrådet åren 1901-1928, vilket sistnämnda år han blev chef för stämpelkontoret.

Bergroth, Johan Axel, död enligt uppgift i Gadds Släktkalender I, s. 26, 1923. Hade avlagt kameralexamen 15.12.1885 och allmän rättsexamen 31.5.1893 och därefter tjänstgjort inom landsstaten i Åbo och Björneborgs län, senast som kronofogde i Ålands härad, till vilken tjänst han utnämndes 22.10.1906. I oktober 1912 åtalades han av guvernör Ilmari Vuorinen för försnillning av krono- och kommunala medel. Natten före målets behandling begav sig Bergroth med ångfartyget Delet till Degerby, bytte där till ångfartyget Skiftet till Stockholm och var därmed borta för alltid. Hans anhöriga känna icke till hans vidare öden, veta ej heller hans dödsdatum.

Modée (ej Modén), Otto Evald, död i Vasa 2.11.1939, avlade högre förvaltningsexamen 18.2.1908 och tjänstgjorde därefter inom landsstaten i Vasa län, blev vicelandssekreterare 30.5.1929 och landssekreterare 21.3.1935.

Varis, Pentti, död i Kuopio 1.2.1940, avlade högre förvaltningsexamen 23.5.1911, tjänstgjorde inom landsstaten i Kuopio län och blev yngre landssekreterare 9.4.1931.


Genos 37(1966), s. 27

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1966 års register | Årgångsregister