GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Carlman

Leo Nyholm

Vid ombindning av volymer i svenska kammararkivet har man tagit tillvara de pärmfyllnader, som därvid kommit i dagen. Även om detta material såväl kvantitativt som kvalitativt är vida anspråkslösare än arkivets bestånd av pergamentsomslag kan man dock göra ett och annat fynd däri.

I nummer 4:21 finner man sålunda en personskrift, som inte synes ha bevarats i något annat exemplar. Det är en bröllopsskrift till minne av kapellanen, sedan kyrkoherden, i Nykarleby Jakob Jakobsson Carlmans förening med »casta et pudica virgo» Margareta Witting. Enligt skriften ingicks deras äktenskap i Gamlakarleby i februari 1626. Skriften är avfattad på latin och har förutom ingressen upptagit en dikt. Den synes ha bestått av ett folioark, men nedre hälften saknas, varför endast de första raderna av dikten finns kvar. Uppgift om tryckare saknas också, men skriften är antagligen tryckt i Stockholm.

Hospitalspredikanten i Kronoby Christian Krögers hustru Beata Carlman (GSÅ V s. 64) var dotter till det ovannämnda parets sonson, kapellanen i Nykarleby Jakob Carlman i hans äktenskap med Christina Merthen från Åbo. Detta framgår av Vasa stads mantalslängd 1697, i vilken Kröger upptas som måg till »Sahl. Gierdens» änka, d.v.s. Christina Merthen, som var omgift med befallningsmannen Albrecht Gerden. Hon levde ännu 1.9.1715, då hon i Härnösand erhöll 5 daler av utdelade flyktingmedel.


Genos 37(1966), s. 47-48

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1966 års register | Årgångsregister