GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd


Hirvensalmen ja Mäntyharjun kirkonkirjat

P. J. Voipio

Hirvensalmen pappilan palossa vuonna 1822 tuhoutuivat lähes kaikki seurakunnan vanhemmat asiakirjat. Niinpä rippikirjoja ja syntyneiden luettelo ovat tallessa vain mainitusta vuodesta lukien, vihittyjen ja kuolleiden luettelot vuodesta 1815. Yksi lastenkirja on säilynyt 1790 luvulta. Kuitenkin on olemassa kirkontilejä (ei kuitenkaan hautausmaksuluetteloita) vuodesta 1798 lukien ja eräitä muita asiakirjoja 1700 luvulta. Viimeksi mainitut sisältävistä mikrofilmirullista TK 1088 ja 1089 otettaneen lähiaikoina tutkijakopiot valtionarkistoon.

Käydessäni äsken Mäntyharjun kirkonarkistossa saatoin havaita, että osa seurakunnan historiakirjoista on kopioimatta, joten jäljennös niistä puuttuu Valtionarkistosta.

Mäntyharju oli Pikkuvihan jälkeen valtakunnanrajan halkaisema, ja pian alettiin seurakunnassa pitää eri kirkonkirjoja Ruotsin ja eri kirkonkirjoja Venäjän puoleisista asukkaista. Osan aikaa olivat lisäksi Ruotsin puoleisetkin asukkaat vielä kahtena ryhmänä, Hämeen puoleisina ja Savon puoleisina. Kopioita puuttuu Venäjän eli Viipurin puoleisista historiakirjoista ainakin vuodesta 1790 (ehkä jo vuodesta 1764) alkaen vuoteen 1816 saakka. Täten saatoin sieltä löytää erään esi-isäni syntymäajan, jota olin turhaan hakenut Valtionarkistossa olevista kopioista.

Puuttuvat kopiot olisi syytä hankkia Valtionarkistoon, jossa otettaneen kopio niitä koskevasta mikrofilmirullasta TK 1073 tutkijain käytettäväksi.


Genos 37(1966), s. 48

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1966 hakemisto | Vuosikertahakemisto