GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Chydenius-suvun alkuperä

Arvi Ilmoniemi

Bergholmin Sukukirjassa toistetun tradition mukaan olisi Chydenius-suvun alkaja Andreas Chydenius ollut »talonpoikaispoika Uudenkirkon Kytilän l. Kytyniemen talosta». Tämä tieto sopii huonosti yhteen sen tosiseikan kanssa, että Andreas Chydenius ylioppilaaksi tullessaan merkittiin Austraaliseen, siis Aurajoen eteläpuolisten osakuntaan. Silmiini on sattunut merkintä Rymättylän kirkonkirjoissa, joiden mukaan edesmenneen herra Cydeniuksen äiti kuoli 1725 ja haudattiin 25.11. Kun edesmennyt pastori aivan ilmeisesti on 11.4.1711 Rymättylän kirkkoherranvirassa kuollut Andreas Chydenius, oli aihetta myös vilkaista rippikirjoja, joista saattoi todeta äidin olevan nimeltään Elin(a) Henrikintytär.

Toisaalta on ylikirjastonhoitaja J. Vallinkoski ilmoittanut, että Andreas Chydenius allekirjoittaa eräät onnittelusähkeensä toverien väitöskirjoihin »Andreas G. Chydenius Austr.», mistä voidaan havaita hänen isänsä etunimen alkavan latinaisessa muodossaan G:llä (Gregorius, Georgius, Gabriel, Gustavus, jne.). Kun nämä tiedot saattavat kysymyksen Chydenius-suvun alkuperästä aikaisemmasta paljoakin poikkeavaan valaistukseen, lienee niiden tiedoksisaattamista pidettävä aiheellisena jatkotutkimusten käynnistymiseksi.


Genos 37(1966), s. 81-82

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1966 hakemisto | Vuosikertahakemisto