GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Tuderman

Dipl.ins. Henry Tuderman, Oulu

Sukunimen perusteella on yritetty päätellä, että Tuderman-suku olisi Saksasta, Itämerenmaakunnista tai Inkerinmaalta saapunut Vanhaan Suomeen. Genealogiset tosiasiat eivät kuitenkaan tue tätä olettamusta: suvun vanhin tunnettu miespuolinen jäsen, tynnyrintekijä Eerik Juhananpoika esiintyy vasta vanhuuden kynnyksellä Tuderman-nimisenä ja hän on Vehkalahden - Haminan suomalaisen seurakunnan rippikirjojen mukaan haminalaisen tynnyrintekijän Kaarle Henrikinpojan (Lydenius) poikapuoli. Kun Kaarle Henrikinpoika näyttää varhempina vuosinaan olleen sahantyömiehenä mm. Viialan sahalla Vehkalahdella, lienee hän löytänyt toisen puolisonsa samoilta seuduilta ja samasta yhteiskunnallisesta ympäristöstä. Merkillistä kyllä, ei Valtionarkiston uudemman tilikirjasarjan sisältämistä avioliittoon kuuluttamisesta charta sigillata-maksua maksaneiden luetteloissa [1] vuosilta 1734-39 mainita Kaarle Henrikinpoikaa ja Helena Matin (Tuomaan?)tytärtä; kun heidän tyttärensä Anna Lydenius  [2] on syntynyt 8 jouluk. 1739, on avioliiton täytynyt tulla solmituksi tätä ennen. On siis olemassa se mahdollisuus, että suvun alkuperää on haettava sisämaasta käsin, mutta tässäkään eivät charta sigillata-luettelot ole antaneet mitään osviittaa. Jos Kaarle Henrikinpoika on noutanut toisen puolisonsa entiseltä kotiseudultaan ja jos hänen latinaisasuinen sukunimensä pohjautuu kotipaikkaan tai entiseen sukunimeen, silloin voitaisiin arvella hänen olevan Lyytisiä tai Lyytikäisiä tahi jostakin Lyyti(kkä)lästä kotoisin; tätä kautta olisi kukaties mahdollista päästä myös Eerik Juhananpojan isän jäljille.

Sukunimi Tuderman esiintyy ensi kerran lähteissä 1790-luvulla ja on mahdollista, että sen on ensin omaksunut Eerik Juhananpojan vanhin poika Johan Tuderman, joka on sukunimeä kauppa-alalle antauduttuaan tarvinnut, vaikka rippikirjoissa sukunimeä ensin käyttää nuorempi veli tullisyökäri Aron Tuderman. Mihin sukunimen valinta on perustunut, on ilmeisesti selvittämättömissä.

Pyrkiessään sukuselvityksessä ilmaisemaan myös kunkin suvunjäsenen aseman suvun piirissä, on tämän kirjoittaja kehittänyt eräänlaisen kirjaintunnusjärjestelmän, jossa suvun miespuoliset jäsenet on merkitty isoilla, naispuoliset pienillä kirjaimilla. Kantaisä on merkitty A:lla, kukin hänen lapsistaan saa ikäjärjestyksessä aakkosistoa seuraten toisen tunnuskirjaimen (iso miehillä, pieni naisilla), ja tämä kirjainyhdistelmä on myös tarvittaessa heidän taulutunnuksensa, joka sitten vastaavasti muodostaa heidän lastensa tunnuskirjainryhmän alun. Näin kirjainmerkkien käyttö jatkuu polvesta polveen ja kirjainten lukumäärä ilmaisee samalla polviluvun. Mikäli kirjainsarja päättyy +-merkkiin, osoittaa se asianomaisen kuolleen jälkeläisittä. Kirjaintunnuksien käytöstä on mm. se etu, että siitä voidaan suoraan lukea sukulaisuussuhde sekä kantaisään että myös toisiin suvun jäseniin: pikkuserkuilla poikkeaa toisistaan kolme viimeistä kirjainta tunnuksessa, serkuilla kaksi, sisaruksissa vain viimeinen kirjain. Tämä kirjaintunnusjärjestelmä soveltuu erityisen hyvin jälkeläisluetteloissa käytettäväksi. Jotta vertailu nykyisin käytettyyn taulusto- ja sukupolvennumerointiin olisi mahdollinen, on selvityksessä käytetty molempia tapoja rinnakkain.

Tutkimuksen pohjana ovat lääninrahastonhoitaja Onni Johannes Tudermanin (k. 1928) aikoinaan keräämät tiedot; hänen aineksistaan on kuitenkin ollut käytettävissä vain selvitysrungon muodostavat henkilönnimet syntymä-, vihkimä- ja kuolinaikoineen, varsinaisen henkilöhistoriallisen materiaalin jäätyä Viipuriin. Tietoja on voitu täydentää tehtailija Emil Ferdinand Tudermanin (k. 1916) muisteluksista (»60-åriga minnen och anteckningar eller från barnaår till gråa hår», laadittu 1909-15), jotka ovat säilyneet jäljennöksenä; alkuperäinen käsikirjoitus on sekin tuhoutunut Viipurissa. Henkilötiedot ovat muutoin yleisestä hakemistokirjallisuudesta tahi asianomaisilta itseltään.

Taulumuodossa on selvitys seuraavanlainen:


Taulu 1 (A).

I. (A). Juhana. Elinolosuhteiltaan tuntematon. - Puoliso Helena Matintytär (kuolleittenluettelossa: Tuomaantytär) (hänen 1. aviossaan), s. n. 1717, k. Haminassa (Vehkalahdella) 17. helmik. 1783 »66-vuotiaana» (Vehkalahden historiakirjan jäljennöksessä: »96-vuotiaana», sic!). 2. puoliso (jo 1739) sahantyömies Viialan sahalla, sitt. tynnyrintekijä Haminassa Kaarle Henrikinpoika Lydenius (hänenkin 2. aviossaan, 1. puoliso Helena Juhanantytär, k. 1737), s. n. 1697, k. Haminassa (Vehkalahdella) 15 huhtik. 1768.

II. Lapsia:

(AA). Eerik Juhananpoika, sitt. Tuderman, s. (sukutietojen mukaan 17. toukok.) 1736, tynnyrintekijä, porvari, k. 1817. Taulu 2 (AA).


Taulu 2 (AA).

II. (AA). Eerik Juhananpoika, sitt. Tuderman (Juhanan poika, taulu 1, A), s. Viipurin rippik. muk. 1736. Tynnyrintekijän opissa isäpuolensa luona, tynnyrintekijä Haminassa. Asui Pitäjänsaaren esikaupungissa, missä 1790-luvulla mainitaan »kylänvanhimpana». Muutti vuonna 1811 Viipuriin poikansa Johanin luo; mainitaan kuolleittenluettelossa »porvariksi», mutta hänellä tuskin oli porvarioikeudet Viipurissa. K. Viipurissa (suom. srk.) 7. jouluk. 1817. - Puoliso Vehkalahdella 30. lokak. 1761 Maria Yrjänäntytär, s. Vehkalahdella 5. toukok. 1737, k. siellä (Haminassa) 22. elok. 1808, vht Yrjänä Niilonpoika ja Vappu Yrjänäntytär, Vehkajärveltä.

III. Lapset (syntyneet Vehkalahdella - Haminassa):

(AAA+). Johan, s. 3. elok. 1763. Antautui kauppa-alalle ja otti sukunimen Tuderman. Kauppa-palvelija, muutti 1802 Viipuriin, missä sai kauppiaanoikeudet. Omisti talon Mustainveljestenkadulla ja toisen pienemmän Punaisenlähteen torin lähettyvillä. Kuoli Viipurissa 26. jouluk. 1836. Naimaton.

(AAb). Elisabet, s. 1. tammik. 1766, k. Viipurissa 15. syysk. 1842. Puoliso Vehkalahdella (Haminassa) 25. maalisk. 1795 viipurilainen sorvarimestari Christian Rehnström, s. Ruotsissa 1759, k. Pietarissa 17. toukok. 1833.

(AAC). Aron, s. 17. heinäk. 1768, kauppias, k. 1837. Taulu 3 (AAC).

(AAd+). Anna Maria, s. 28. helmik. 1771. Muutti Haminasta 1794 Pietariin, mutta asui sittemmin veljensä Johanin luona Viipurissa ja peri tältä talon Mustainveljestenkadulla. K. Viipurissa 13. toukok. 1855. Naimaton.


Taulu 3 (AAC).

III (AAC). Aron Tuderman (Eerikin poika, taulu 2, AA), s. Vehkalahdella (Haminassa) 17. heinäk. 1768. Meritullisyökäri Haminan tullikamarissa (jo 1794), sai eron Vanhan Suomen tultua liitetyksi muuhun Suomeen 1812 säilyttäen täydet palkkaedut. Asui Haminan Pitäjänsaaressa, muutti 1812 Viipuriin. Kauppakirjanpitäjä Viipurissa (1813) sitt. kauppias. K. Viipurissa 17. jouluk. 1837. - Puoliso Vehkalahdella 18. elok. 1798 Anna Christina Sundberg, s. Vehkalahdella 19. kesäk. 1772, k. Viipurissa 19. huhtik. 1847, vht tilanomistaja Eerik Eliaanpoika Sundberg ja Helena Iisakintytär, Kaarinemestä.

IV. Lapsia:

(AACa). Helena, s. Vehkalahdella (Haminassa) 22. huhtik. 1799. Kävi Viipurin Töchterschulea 1810-13. K. Viipurissa 15. lokak. 1880. Puoliso Viipurissa 23. kesäk. 1823 suomenmaalaisen muonavarikkokomission virkamies, kollegi-asessori, majuri Johan Adolf Frey, s. Viipurissa 20. lokak. 1801. Kävi Viipurin saksalaisen lukion, toimi eri muonavarikkojen hoitajana Viipurissa, Loviisassa, Ahvenanmaalla ja Viaporissa 1826-57. Kollegireistraattori 1818, kuvernementinsihteeri 1821, kollegisihteeri 1824, kollegiasessori 1840. Korotettu perinnölliseen venäläiseen aatelissäätyyn 1850. K. Viipurissa 19. maalisk. 1858. (Ks. Uusi Sukukirja III: 3, 177).

(AACB+). Erik Johan, s. Vehkalahdella (Haminassa) 30. maalisk. 1800. Antautui kauppa-alalle. Kauppakirjanpitäjä. K. Viipurissa 12. helmik. 1835. Naimaton.

(AACC). Petter Gustav, s. Vehkalahdella (Haminassa) 28. kesäk. 1803, kauppias, palomestari, k. 1862. Taulu 4 (AACC.)

(AACd+). Katarina Elisabet, s. Vehkalahdella (Haminassa) 19. marrask. 1808. Kävi Viipurin Töchterschulea 1818-21. K. Viipurissa 26. toukok. 1856. Puoliso Viipurissa 21. huhtik. 1835 raatimies Abraham Häggberg (hänen 1. aviossaan) s. Tampereella 2. syysk. 1803. Kävi Tampereen pedagogiota 1816-17. Kauppakirjanpitäjä Tampereella (1827), Turussa 1827-30. Kauppias Viipurissa 1830, tehtailija, raatimies 1834-67. K. Viipurissa 1. helmik. 1867.

(AACE+). Alexander, s. Viipurissa 31. heinäk. 1813. Kävi Viipurin kimnaasia 1827-30. Ylioppilas (viip.) Helsingissä 23. lokak. 1830. Erotodistus yliopistosta 1836. Kaatumatautinen. K. Viipurissa 6. helmik. 1845. Naimaton.


Taulu 4 (AACC).

IV. (AACC). Petter Gustav Tuderman (Aronin poika, taulu 3, AAC), s. Vehkalahdella 28. kesäk. 1803. Kävi Viipurin kimnaasia 1818-19. Antautui kauppa-alalle, kauppakirjanpitäjä. Kauppias Viipurissa v:sta 1835, oli jo 1840-luvun puolimaissa lopettanut kauppatoimintansa, »ei omista mitään». Viipurin palomestari v:sta 1849 (ensimmäinen 1848 perustetun vakin. palomestarinviran haltija). Viipurin kirkonisäntä (1848), oli v:een 1849 saakka palotoimik. jäsen. K. Viipurissa 30. huhtik. 1862. - Puoliso Helsingissä 16. kesäk. (kuulut. 6. kesäk.) 1835 lankonsa sisar Gloria Calypso Häggberg, s. Tampereella 26. marrask. 1805, k. Viipurissa 6. helmik. 1873, vht Tampereen kaupunginviskaali Sven Erik Häggberg [3] ja kätilö Margareta Häggman.

V. Lapsia:

(AACCa1). Augusta Viktoria, s. Viipurissa 18. syysk. 1842. Kävi Viipurin suurempaa tyttökoulua 1853-59. Kotiopettajana Joensuussa kauppias Rautiaisen perheessä 1863-64. K. Karjaalla 31. maalisk. 1913. - Puoliso Viipurissa 25. maalisk. 1864 pormestari Gabriel Ehnberg, s. Kuopiossa 25. maalisk. 1830. Ylioppilaaksi Kuopion lukiosta 1849. Suoritettuaan tuomarintutkinnon otettu Viipurin hovioikeuden auskultantiksi 1853. Varatuomari 1855. Liperin tuomiokunnan vt. tuomari, kunnes 7. elok. 1860 nimitettiin Joensuun pormestariksi. Rupesi käyttämään suomea pöytäkirjakielenä. K. Joensuussa 1. tammik. 1871.

(AACCa2+). edellisen kaksoissisar, s. ja k. Viipurissa 18. syysk. 1842.

(AACCb+). Emma Amaline, s. Viipurissa 4. heinäk. 1844. Toimi kotiopettajana mm. 1861 kartanonomistaja Aminoff'in luona Ruovedellä ja kuolemaansa asti Lillen perheessä Siuntiossa. K. Helsingissä 28. heinäk. 1866. Naimaton.

(AACCC). Emil Ferdinand, s. 19. toukok. 1846, tehtailija, k. 1916. Taulu 5 (AACCC).

(AACCD+). Gustav Oskar, s. Viipurissa 24. helmik. 1849, k. siellä 9. kesäk. 1850.


Taulu 5 (AACCC).

V. (AACCC). Emil Ferdinand Tuderman (Petter Gustavin poika, taulu 4, AACC), s. Viipurissa 19. toukok. 1846. Kävi Öhrstedtin ja Elfströmin yksit. alkeiskouluja 1857-59, Viipurin ylä-alkeiskoulua 1859-69. Harjoittelija Riihimäen - Pietarin radalla 1869-70. Ylioppilas (viip.) yksit. Kuopion lukiosta 22. kesäk. 1870. Aloitti samana vuonna lainopilliset opinnot, mutta ne keskeytyivät 1873 sen vuoksi, että hänen äitinsä oli perinyt veljensä Abraham Häggbergin jälkeen osan Wiipurin Kaakelitehtaasta ja siihen liittyvästä tiilitehtaasta; tehtaiden vuokraaja ja hoitaja 1872-73. Syyskuussa 1873 hän lähti Saksaan tutustumaan vastaaviin teollisuuslaitoksiin mm Lyypekissä ja kävi myöskin Wienin maailmannäyttelyssä. Syksyllä 1874 osti kauppias Serebrjakoff'ilta tiilitehtaan Kelkkalasta Viipurin lähettyviltä, jota hoiti vuoteen 1887, jolloin huonontuneiden suhdanteiden vuoksi oli pakotettu tekemään vararikon ja luopumaan näistä teollisuuslaitoksista. Harjoittelija Viipurin lennätinkonttorissa 1887-89. »Alku»-yhtiön kirjanpitäjä 1889-95, jolloin yhtiö teki vararikon. T:mi Hr Grönroosin konttoristi 1896, myöhemmin »Viipurin Sanomien» kirjanpitäjä. K. Viipurissa 22. tammik. 1916. - Puoliso Kuopiossa 22. kesäk. 1877 Hilma Josefina Zinck, s. Kuopiossa 30. marrask. 1853, k. Viipurissa 8. helmik. 1924, vht rokottaja Ernst August Zinck ja Fredrika Ehnberg. Laulajatar, kiinnitetty suomal. oopperaan 1875-77, Saunalahden lastentarhan opettajatar Viipurissa 1888.

VI. Lapsia (syntyneet Viipurissa):

(AACCCA). Onni Johannes, s. 28. maalisk. 1878, lääninrahastonhoitaja, k. 1928. Taulu 6, (AACCCA).

(AACCCB). Arvo Achates, s. 17. maalisk. 1880, rakennusmestari, k. 1959. Taulu 7 (AACCCB).

(AACCCC). Toivo Emanuel, s. 27. jouluk. 1882, konemestari, k. 1954. Taulu 8 (AACCCC).

(AACCCd+). Enni Elvira, s. Viipurissa 25. heinäk. 1884. Kävi IV lk Viipurin tyttökoulua, toimi Viipurin Lääninhallituksen puhtaaksikirjoittajana, siirtyi 1932 Lappeenrantaan, missä hoiti omistamaansa vuokramankelia. K. Lappeenrannassa 30. maalisk. 1952. Naimaton.

(AACCCe+). Aino Mathilda, s. Viipurissa 14. maalisk. 1888, k. siellä 21. marrask. 1890.

(AACCCF). Veikko Ilmari, s. 30. lokak. 1890, apteekkari. Taulu 9 (AACCCF).


Taulu 6 (AACCCA)

VI. (AACCCA). Onni Johannes Tuderman (Emil Ferdinandin poika, taulu 5), s. Viipurissa 28. maalisk. 1878. Ylioppilas (Viip.) Viipurin klass. lyseosta 5. kesäk. 1897. Al. hallintotutk. 15. jouluk. 1902. Tullihallituksen ylimäär. kamarikirjuri 1903, ylimäär. tullikasööri Viipurin tullitoimistossa 1903-06. Viipurin lääninhallituksen lääninkonttoristi 1907, lääninarkistonhoitaja 1913, lääninrahastonhoitajanapulainen 1915. Turun lääninhallituksen lääninrahastonhoitaja 1926. K. Viipurissa 28. tammik. 1928. - Puoliso Viipurissa 9. marrask. 1908 Hilda Alina Ahlholm, s. Tampereella 24. helmik. 1885, k. siellä 12. heinäk. 1945, vht August Ahlholm ja Hilma Amanda Koskinen.

VII. Lapsia:

(AACCCAa). Elsa Helena, s. Viipurissa 11. tammik. 1912. Keskikoulu Viipurin ruotsalaisessa tyttökoulussa 1928, sairaanhoitajatutk. Valtion sairaanhoitajakoulussa 1934. Sairaanhoitaja Viipurin ITR 1:ssä 1. kesäk. 1935, siirto Kadettikouluun Santahaminassa 4. jouluk. 1944, täysin palvelleena eläkkeelle 1. elok. 1965. Vap. mit. 2 1943, SVR mit. 1 1965, virka-ansiom. 1965.

(AACCCAb). Ella Ilona, s. Viipurissa 9. tammik. 1913. Keskikoulu Viipurin ruotsalaisessa tyttökoulussa 1929. K. Tampereella 18. marrask. 1950. - Puoliso Viipurissa 14. kesäk. 1935 kapteeni Uuno Veikko Enckell, s. Nurmeksessa 16. kesäk. 1906, Nurmeksen keskikoulu 1925, Haminan suomalainen yhteiskoulu 7 luokkaa yksityisoppilaana, kadettikoulu 1929-31, palvellut Viipurin rykmentissä 1931-39, jona aikana myös taistelukoulun opettajana. Opetusupseerina RUK:ssa. Kaatui Karjalan kannaksella 31. jouluk. 1941.

(AACCCAC+). Johan Amatus, s. Viipurissa 9. tammik. 1916. Ylioppilas Viipurin ruotsalaisesta lyseosta 1934. Fil.kand. Åbo Akademista (mat. luonnont. os.) 31. tammik. 1947. Jatkoi opiskelua kemiallisteknillisellä opintosuunnalla. Osallistui sekä talvi- että jatkosotaan rintamatehtävissä. Res. vänr. 1936, luutnantti. K. Turussa 7. kesäk. 1949. Naimaton.

(AACCCAd). Ulla Marita, s. Viipurissa 20. maalisk. 1918. Keskikoulu Viipurin ruotsalaisessa tyttökoulussa 1934. Raf. Haarla Oy:n palveluksessa Tampereella vuodesta 1936 lähtien.


Taulu 7 (AACCCB)

VI. (AACCCB). Arvo Achates Tuderman (Emil Ferdinandin poika, taulu 5, AACCC), s. Viipurissa 17. maalisk. 1880. Kansakoulun jälkeen oli merillä 4 vuotta. Päästötod. Viipurin teollisuuskoulun huoneenrakennusosastolta 1902. Rakennusmestarina eri rakennuksilla Viipurissa 1903-04, Uuno A. Mustosen puusepäntehtaan ja lautatarhan työnjohtajana 1904-10, sekä niiden siirryttyä Diesen Wood Co Ab:lle tämän palveluksessa 1910-16. Viipurin Laatikko- ja Puuteollisuus Oy:n johtajana 1916-17, Pantsarlahden lautatarhan hoitajana 1918-19, Viipurin Lautatarha Oy:n lautatarhan hoitajana ja osakkaana 1918-28. Yksityinen liikemies Viipurissa 1928-39. Siirtyi evakuoitaessa ensin Pihtiputaalle ja sen jälkeen Turkuun. K. Turussa 28. huhtik. 1959. - Puoliso Pietarissa 12. jouluk. 1903 serkkunsa Helmi Sofia Zinck, s. Turussa 21. elok. 1882, k. siellä 28. huhtik. 1959, vht kondiittori Fritiof Zinck ja Anna Tuovinen.

VII. Lapsia:

(AACCCBa). Toini Inkeri, s. Viipurissa 12. lokak. 1905. Keskikoulu Viipurin Tyttökoulussa 1922. Oy Adams Filmin kassanhoitaja 1926-39, Suomi Filmi Oy:n 1939-50, Angerpuron Kulta- ja Kellosepänliikkeen palv. Helsingissä v:sta 1950. - Puoliso Viipurissa 10. jouluk. 1932 liikemies Viljam Sakari Eloheimo, s. Helsingissä 30. syysk. 1905. Osakkaana Oy Kipinälaite nimisessä firmassa, jota hoiti 20 vuoden ajan. K. Helsingissä 19. marrask. 1958.

(AACCCBb). Aira Elvira, s. Viipurissa 4. helmik. 1908. Kansakoulun jälkeen käynyt Viipurin Musiikkiopistoa vv. 1921-29. Ollut Oy Palaston palv. 1927-39. Kenttäsairaalassa lottana 1939-42, Oy Lehtinen Ab:n palv. Turussa 1943-56, Matkaravinto Oy:n palv. Turussa 1956-64. K. Turussa 23. jouluk. 1964. - Puoliso Viipurissa 2. tammik. 1942 Juho Mielonen, s. Toholammilla 12. heinäk. 1918, k. Kannaksella 15. heinäk. 1944.

(AACCCBc). Irja Mirjam, s. Viipurissa 24. marrask. 1910. Keskikoulu Viipurin Tyttölyseossa 1926. Oy Starckjohann Ab:n kassanhoitajana Viipurissa 1935-39 ja Oy Renlund Ab:llä Helsingissä 1940-44, Oy Uuden Suomen keskuksen hoitaja v:sta 1945. - Puoliso Viipurissa 17. kesäk. 1928 osastopäällikkö Henrik Emil Vilhelm Berkán, s. Viipurissa 16. helmik. 1909. 7 luokkaa Viipurin Reaali-kauppalyseota 1920-27, Linnalan kauppakoulu 1928, teknikon tutkinto ammattienedistämislaitoksella 1931. Osastopäällikkönä Oy Starckjohann Ab:llä 1933-40, Oy Renlund Ab:llä 1940-44 ja Oy Strömberg Ab:llä 1944-58. K. Helsingissä 15. lokak. 1958.


Taulu 8 (AACCCC)

VI. (AACCCC). Toivo Emanuel Tuderman,(Emil Ferdinandin poika, taulu 5) s. Viipurissa 27. jouluk. 1882. 2 luokkaa Viipurin Klassillista lyseota 1896-98. Viipurin Teollisuuskoulun konemestarilinja 1907, Kansanvalistusseuran sähköteknikko-kirjeopistokurssi 1930. Viipurin lääninsairaalan konemestarina 1921-25. Tie- ja vesirakennushallituksen Saimaan kanavan alapiirin kone- ja sähkömestarina Juustilassa 1926-39. Siirtyi 1940 eläkkeelle asettuen Lappeen Lamposaareen. K. Lappeella 20. elok. 1954. - Puoliso Viipurissa 3. kesäk. 1911 Vera Maria Auvinen, s. Sulkavalla 4. syysk. 1886, vht Juho Auvinen ja Maria Rokkijef.

VII. Lapsia:

(AACCCCA+). Aaro Armas, s. Viipurissa 1916, k. Viipurissa 1921.

(AACCCCb). Liisa Linnea, s. Viipurissa 17. huhtik. 1919. Ylioppilas Viipurin Tyttölyseosta 31. toukok. 1940. Puolustusministeriön Linnoitustoimiston konttoristi 1939-41, Puolustusministeriön Linnoitusrakennuspataljoonan rahastonhoitaja 1941-44. Tie- ja vesirakennushallituksen Kymen ja sittemmin Hämeen piirin konekorjaamon kirjanpitäjä Tampereella 1945 lähtien. - Puoliso Tampereella 20. marrask. 1948 rakennusmestari Elias Aleksanteri Kuronen, s. Pylkönmäellä 1. tammik. 1908. Keskikoulu Lahden Yhteiskoulussa 1927, Tampereen Teollisuuskoulun tie- ja vesirakennuslinja 1936. Tie- ja vesirakennushallituksen Hämeen piirin vanhempi toimisto-rakennusmestari Tampereella.

(AACCCCc). Lotta Aliisa, s. Viipurissa 11. marrask. 1922. Viipurin Kartanpiirustuskoulu 1936, kirjanpito- ja konekirjoituskoulu Viipurissa 1937. Puolustusministeriön Linnoitustoimiston konttoristi 1939-40, armeijakunnan esikunnan kanslia-apulainen 1940-42. - Puoliso Lappeenrannassa 24. jouluk. 1949 puuseppämestari Lauri Kärkkäinen, s. Rautalammilla 4. toukok. 1902. Ammattienedistämislaitoksen Puuseppätyönjohtajaopisto 1935. Toiminut työnjohtajana ja ylityönjohtajana 1935-59, oma puusepänliike Kouvolassa v:sta 1959.


Taulu 9 (AACCCF)

VI. (AACCCF). Veikko Ilmari Tuderman (Emil Ferdinandin poika, taulu 5), s. Viipurissa 30. lokak. 1890. Keskikoulu Viipurin suomalaisessa reaalilyseossa 1908. Oppilas Viipurin V (Rautatientorin) apteekissa 1908-11. Farmaseuttitutk. 30. marrask. 1911. Farmaseutti edelläm. apteekissa 1911-15. Proviisoritutk. 20. jouluk. 1919. Proviisorina Viipurin III (Punaisenlähteentorin) apteekissa 1920-23, Lappeenrannan I (kanta)apteekin hoitajana 1923-39. Sai oikeudet perustettavaan Lahden III (Ilves) apteekkiin 26. tammik. 1939, avasi apteekin 1. heinäk. 1939. - Puoliso Helsingin pitäjässä 25. tammik. 1920 Anna Gerda Matilda Åberg, s. Helsingin pitäjän Malmilla 9. jouluk. 1892, vht maanviljelijä Karl Robert Åberg ja Edla Matilda Eklund.

VII. Lapsia:

(AACCCFA). Leo Ilmari, s. 14. helmik. 1921, apteekkari. Taulu 10 (AACCCFA).

(AACCCFb). Anita Louise, s. Viipurissa 27. lokak. 1924. Ylioppilas (hämäl.) Lahden Yhteiskoulusta 20. lokak. 1943, apteekkioppilas Lahden Ilves-Apteekissa 1944. Farmaseutti 30. toukok. 1947. Farmaseuttina v:sta 1947 Ilves-apteekissa. - Puoliso Lahdessa 15. toukok. 1948 lääket.lis. Eero Sakari Pelttari (hänen 1. aviossaan), s. Sodankylässä 25. toukok. 1917; avioero 1951.

(AACCCFC). Otto Henry, s. 22. elok. 1926, dipl.ins. Taulu 11 (AACCCFC).


Taulu 10 (AACCCFA)

VII. (AACCCFA). Leo Ilmari Tuderman (Veikko Ilmarin poika, taulu 9, AACCCF). s. Viipurissa 14. helmik. 1921. Ylioppilas (Viip.) Lappeenrannan Yhteislyseosta 31. toukok. 1940. Apteekkioppilas Lahden Ilves-Apteekissa 1941. Farmaseutti 19. jouluk. 1945, proviisori 30. toukok. 1950, fil.kand. 27. marrask. 1952. Farmaseutti Ilves-apteekissa 1946-47, proviisori samassa apteekissa eri ott. 1950-57, Helsingin V apteekissa 58-59. Durchman Rohdos Oy:n apteekkitavarakaupan johtaja 52-54. Helsingin Yliopiston farmaseuttisen laitoksen kemian assistentti 10. syysk. 1951, farmaseuttisen kemian y.p. assistentti 1. tammik. 1957, farmaseuttisen kemian vt. apulaisopettaja 31. elok. 1955, vt. opettaja 1. syysk. 1957, opettaja 1. tammik. 1958, käytännöllisen farmasian vt. opettaja 16. tammik. 1958. Farmaseuttisen laitoksen opettajakollegion sihteeri 54-55. Sai Lappeenrannan II (Uuden) apteekin apteekkioikeudet 1. lokak. 1959, vastaanotti apteekin 1. helmik. 1960. Farmakopeakomit. jäsen v:sta 1959 sihteeri 1955-58, pohjoism. farmakopeatoimik. varajäsen v:sta 1958. Lääkintöhallituksen tieteell. neuvoston jäsen v:sta 1962. Rohto Oy:n johtok. jäsen v:sta 1960, Regulus-yhtymän hallintoneuv. jäsen v:sta 1961. Suomen Farmaseuttisen yhdistyksen sihteeri 1958-60. Opintomatk. Tanskaan 1949, Länsi-Saksaan ja Sveitsiin 1955, Ruotsiin 1958, Sveitsiin 1959. Luk. tutkimuksia käytänn. farmasian ja farmaseuttisen kemian alalta, mm. »Kvalitatiivisesta paperikromatografiasta» (1955, yhd. V. E. Krogeruksen kanssa), »Lääkkeiden hinnoitusopas» (1958 yhd. V. E. Krogeruksen kanssa). Vänr. 1941, luutn. 1943, yliluutn. 1957. VR 4 tlk, VR 4, Vap. mit. 2. - Puoliso Helsingissä 1. kesäk. 1946 farmaseutti Terttu Elisabeth Sarvilahti, s. Helsingissä 29. lokak. 1925, vht johtaja Väinö Sarvilahti ja Aina Henni Helpinen.

Lapsia:

(AACCCFAA). Veikko Olavi, s. Lahdessa 12. maalisk. 1947. Ylioppilas Lappeenrannan Lyseosta 1966.

(AACCCFAB). Lauri Ilmari, s. Helsingissä 15. marrask. 1949. Lappeenrannan Lyseon oppilas.

(AACCCFAc). Pirjo Elisabeth, s. Helsingissä 29. maalisk. 1951. Saimaan Yhteislyseon oppilas.


Taulu 11 (AACCCFC)

VII. (AACCCFC). Otto Henry Tuderman (Veikko Ilmarin poika, taulu 9, AACCCF) , s. Lappeenrannassa 22. elok. 1926. Ylioppilas Lahden Lyseosta 22. toukok. 1944. Dipl.ins. Teknillisestä Korkeakoulusta 31. toukok. 1950. Ekonomi Kauppakorkeakoulusta 16. helmik. 1951. Oy Teknolux Ab:n myynti-insinööri 1950-52. Oulu Osakeyhtiön ostopäällikkö 1. kesäk. 1952, myyntipäällikkö 1957, markkinointijohtaja v:sta 1964. - Puoliso Helsingissä 9. huhtik. 1952 ylioppilas Eeva Inkeri Paloheimo, s. Helsingissä 9. heinäk. 1929, vht kihlakunnantuomari Lahja Rafael Paloheimo (vuoteen 1906 Brander) ja Hanna Väänänen.

Lapsia:

(AACCCFCa). Leena Kaarina, s. Oulussa 1. syysk. 1952. Oulun Yhteislyseon oppilas.

(AACCCFCB). Markku Juhani, s. Oulussa 11. lokak. 1954. Oulun Yhteislyseon oppilas.

(AACCCFCc). Eeva Riitta, s. Oulussa 2. huhtik. 1957.Viitteet

[1]   Näistä luetteloista ks. Alf Brenner, Verifikationsböckernas lysningsförteckningar, Genos 1935, ss. 32-34.

[2]   Anna Lydenius (elossa vielä 1817) vihittiin Haminassa (Vehkalahdella) 15 lokak. 1763 avioliittoon porvari Johan Jangarin (k. luult. 1771) kanssa.

[3]   Hänen vanhempansa ks. Genos 1955, s. 44.


Genos 37(1966), s. 85-95

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1966 hakemisto | Vuosikertahakemisto