GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Referat | Artikkelin loppu ]

Tietoja Suomen papistosta vuodelta 1719

Arkistoneuvos Aulis Oja, Helsinki

Niinkuin hyvin tiedetään, venäläisten ottaessa haltuunsa suurimman osan Suomea vuosina 1710-1714 monet maamme papit seurasivat piispojen ja tuomiokapitulien esimerkkiä ja pakenivat valtausjoukkojen tieltä Ruotsiin. Oli kuitenkin paljon myös sellaisia pappeja, jotka paremmin ymmärsivät kutsumuksensa ja velvollisuutensa ja jäivät seurakuntalaistensa pariin auttaakseen heitä kestämään »isonvihan» koettelemukset.

Eniten tietoja viimeksi mainituista sielunpaimenista tarjoavat toisaalta heidän itsensä pitämät isonvihan aikaiset kirkonkirjat sekä toisaalta vuoden 1721 jälkeen laaditut kihlakunnanoikeuksien pöytäkirjat, joissa tehdään tilinpäätöstä miehityskauden tapahtumista. En kuitenkaan puutu nyt noihin kaikkien tiedossa oleviin suomalaisiin asiakirjoihin, vaan kiinnitän huomiota niihin miehitysviranomaisten asiakirjoihin, jotka vuonna 1863 saatiin Venäjältä Suomeen ja joita säilytetään valtionarkistossa läänintilisarjan numeroina 7061-7091. Nämä vuosilta 1717-1721 peräisin olevat asiakirjat ovat alunperin kuuluneet Turun keisarillisen kenraalikuvernöörinkanslian arkistoon ja kulkeutuneet sieltä vuonna 1721 Venäjän arkistoihin.

Puheena olevissa venäläisissä asiakirjoissa on useimmissakin hajamainintoja Suomen papeista, mutta Turun kenraalikuvernöörikunnan manttaali-, kylvö- ja karjaluettelo vuodelta 1719 (VA 7067) sisältää jopa järjestelmällisiä tietoja monien läntisen Suomen pitäjien, nimittäin Taivassalon pitäjän sekä kaikkien Hämeen ja Itä-Uudenmaan pitäjien, papistosta. Koska nuo tiedot monessa kohdin täydentävät painettuja paimenmuistoja, julkaisen ne seuraavassa.

Ko. luettelon mukaan palvelivat eri kirkkoherrakunnissa seuraavat papit:

Akaassa kappalainen Sigfrid Immenius (kirkkoherranpappilassa kirkkoherra Johan Walleniuksen perilliset),

Hattulassa sijaiskirkkoherra Henrik Syvonius ja sijaiskappalainen Krister Orenius,

Hauholla sijaiskappalainen, ylioppilas Bengt Cojander, Luopioisten kappalainen Anders Cuohiander (= Cojander) ja Tuuloksen sijaiskappalainen, ylioppilas Johan Herkepaeus,

Hollolassa kappalainen Krister Stefander, Heinolan kappalainen Henrik Polonus, Kärkölän kappalainen Zachris Colliander ja Nastolan kappalainen Jöran Tingander,

Iitissä kirkkoherra Arvid Paulinus ja sijaiskappalainen Matthias Löflund,

Janakkalassa sijaiskirkkoherra Axel Pacchalenius, kappalainen Jöran Pontanus ja Hausjärven kappalainen Johan Asp,

Jämsässä kirkkoherra Stefan Sylvester ja kappalainen Petter Simolenius,

Kalvolassa kirkkoherra Gabriel Procopaeus,

Kuhmoisissa sijaiskirkkoherra ja kappalainen Kristian Gååsman,

Lammilla kirkkoherra Thomas Florinus, sijaiskappalainen Johan Florinus ja Kosken sijaiskappalainen Jöran Pahlman,

Laukaassa kirkkoherra Johan Sinius ja kappalainen Henrik Pallius (= Palilius),

Lopella kirkkoherra Johan Schytterus,

Längelmäellä sijaiskirkkoherra Axel Palander,

Myrskylässä kirkkoherra Matthias Hacklijn,

Mäntsälässä kirkkoherra Erik Broserus,

Nurmijärvellä kappalainen Thomas Kelsinius,

Orimattilassa ei ketään (kirkkoherranpappilassa kirkkoherranlesken Helena Bernerin lampuoti),

Padasjoella sijaiskirkkoherra ja kappalainen Gustaf Arenius (= Arrhenius) ja Asikkalan kappalainen Michel Etholenius,

Pernajassa kirkkoherra, rovasti Petter Serlachius ja kappalainen Henrik Weckman,

Porvoossa sijaiskirkkoherra Anders Orraeus ja kappalainen Henrik Carsman,

Pälkäneellä kirkkoherra Matthias Ethalin (= Ithalin) ja kappalainen Olof Castrenius,

Sahalahdella sijaiskirkkoherra Henrik Rautelius,

Sipoossa kirkkoherra Gustaf Wijnbladh ja kappalainen Erik Casselius (= Castelius),

Somerolla kirkkoherra, rovasti Jakob Ritz, kappalainen Simon Achrenius ja Somerniemen pitäjänapulainen Erik Limnelius,

Sysmässä kirkkoherra Nils Gestrinius, kappalainen Olof Soliander ja Hartolan kappalainen Reinhold Hertz,

Sääksmäellä sijaiskirkkoherra ja kappalainen Samuel Möller,

Taivassalossa sijaiskirkkoherra ja kappalainen Henrik Strandman ja Iniön kappalainen Henrik Malmberg,

Tammelassa kirkkoherra Johan Zidbeck, kappalainen Jakob Tamelander, pitäjänapulainen Ivar Wallenius ja Jokioisten kappalainen Johan Barck,

Tuusulassa sijaiskappalainen Alexander Stichaeus,

Urjalassa kirkkoherra Israel Wallinus ja kappalainen Jakob Indelius,

Vanajassa kirkkoherra Henrik Seidelius sekä

Vihdissä Pahajärven (= Pyhäjärven) kappalainen Jakob Aspelin.


Referat

Arkivrådet Aulis Oja: Uppgifter om Finlands prästerskap 1719

I artikeln redogöres för de uppgifter om Finlands prästerskap under stora ofreden, vilka ingår i den av de ryska ockupationsmyndigheterna 1719 upprättade mantals-, utsädes- och boskapslängden (FRA 7067) över den del av landet, som lydde under generalguvernören i Åbo.


Genos 38(1967), s. 20-22, 51

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Referat ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1967 hakemisto | Vuosikertahakemisto