GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Warell

Keijo Holsti

Mikäli olen oikein havainnut, genealogisessa kirjallisuudessamme ei vielä ole selvitetty Joutsenon kappalaisena, sittemmin Jääsken kirkkoherrana toimineen Peter Warellin (k. 24/9 1753) syntyperää. Jalavan ja Laguksen matrikkelijulkaisuista hänen voidaan todeta tulleen Turun kouluun 29/11 1717 sekä akatemiaan 1723. Akatemian matrikkelin merkintä »Nyl.» johtaa etsimään hänen syntyperäänsä varsinkin Lohjan Varolasta (vrt. esim. Genos 1945, s. 134-5). Tämä etsintä ei kuitenkaan näy tuottavan tuloksia. Nyt on nähdäkseni otettava huomioon mahdollisuus, että »Nyl.» onkin virheellinen merkintä. Otaksumaa tukee mielestäni se, että Turun koulun matrikkeli tuntuu johtavan toisille jäljille. Matrikkelin mukaan hänen isänsä oli Olaus. Tämän niminen henkilö löytyy Koskelta T.l. ja hän tuntuu sopivan kuvaan erittäin hyvin. Olaus Warell oli Tuimalan Isontalon vuokraaja, vih. 27/4 1700 Christin Wallian kanssa ja k. 7/11 1735 60-vuotiaana. Turun koulun matrikkeli mainitsee myös Petrus Warellin veljen Andreaan, joka samanaikaisesti kirjoittautui oppilaaksi. Tämän jälkeen Andreas häipyy luetteloista täysin. Otaksukaamme, että hän sairastui vakavasti ja joutui lopettamaan koulunkäyntinsä. Tämäkin sopii kuvaan, ja Kosken kirkonkirjat vetävät huomion taas puoleensa: 19/4 1729 mainitaan nimittäin kuolleeksi Anders Warell Tuimalasta. Inhimillisesti katsoen varmalta siis näyttää, että Isontalon vuokraaja Olaus Warell oli Petrus Warellin isä. Johtaako puolestaan hänen syntyperänsä Lohjalle vaiko esim. Tyrvääseen tai Ruotsiin, onkin toinen kysymys.

Mainittakoon kuitenkin vielä eräs indisio, varsinkin kun sen avulla on pääpiirteissään selitettävissä Peter Warellin joutuminen kauas synnyinsijoiltaan. Tärkeitä vihjeitä tässä suhteessa antaa Durchman selostaessaan de Pont -suvun vaiheita ja etenkin Mårten Depongia (SSV 1927, s. 333). Selostuksessa mainitaan Peter Warell Depongin lasten kotiopettajana Joutsenossa 1727. Samainen Depong oleskeli paljon Somerolla, jossa hän oli avioitunutkin kirkkoherra Ritzin tyttären kanssa 1712. Mainittakoon, että Ritzillä oli aivan Kosken kappeliin rajoittuva suuri maatila vajaan peninkulman päässä Warellin talosta ja että sama maatila sittemmin periytyikin Depongille. Tavalla tai toisella Peter Warell varmaankin joutui Depongin tuttavuuteen tämän oleskellessa näinkin lähellä hänen kotiaan. Kenties kotiopettajan tehtävät alkoivat jo täällä, ja Warell yksinkertaisesti seurasi Depongin perheen mukana Joutsenoon, jonne sitten jättäytyikin papin viran saatuaan.

Peter Warellin isän syntyperä siis on vielä selvittämättä, muttä äiti Kristina oli Kosken kappalaisen (1670-79), myöh. Marttilan kirkkoherran (1679-82) Petrus H(enrici) Walliuksen ja tämän puoliso Barbro Svenintytär Juvallenius, (k. Tuimalassa 17.8.1709 63-vuotiaana) tytär. Aulis Oja mainitsee Marttilan historiassaan Petrus Walliuksen naantalilaisen tullinhoitajan pojaksi. Wallius omisti Koskella Tuimalan Isontalon, jonka hän 1676 osti 500 kuparitaalarilla ja 4 tynnyrillä viljaa. (Vrt. Aulis Oja, Kosken T.l. seurakunta 1647-1947, s. 58.) Kristina Wallia, »arrendatorskan», kuoli 18/12 1735 55-vuotiaana ja leskenä. - Hänen sisarensa Maria näkyy muuten vihityn 26/8 1696 Joh. Homeniuksen (Tuimalasta) kanssa. Toinen sisar Elisabetha on avioitunut Henrik Biörkqvistin (Liipolasta) kanssa; näillä ainakin lapset Lisbeta 1698, Erick 1703, Petrus 1706 ja Gustaf 1708.

Petrus Warellilla oli sisar Kristina, k. 29/3 1756 38-vuotiaana. Hänet vihittiin 9/11 1736 herra (Mons.) Adam Sarinin (s. 12/4 1699 Tammelassa, k. 23/9 1745 Tuimalassa) kanssa, joka v:sta 1740 lähtien toimi Marttilan nimismiehenä ja omisti Tuimalan Isontalon. Sarinin kuoltua hän solmi 10.6.1746 avioliiton Tuimalan seuraavan ratsutilallisen Nils Hellstenin (s. Sauvossa 1708, k. 16.8.1762) kanssa (tämän 1. aviossa).


Genos 39(1968), s. 104-105

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1968 hakemisto | Vuosikertahakemisto