GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Sukuyhdistysuutisia - Släktföreningsnytt


Kärkkäisten sukukokouksessa Kiuruveden Kytölässä 29.-30.7.1967 oli läsnä noin 250 suvun jäsentä. Sukukokouksen isäntänä toiminut maanv. Olavi Kärkkäinen avasi lauantaina järjestetyn sukujuhlan lausumalla osanottajat tervetulleiksi. Kauppat. maisteri Hannu Kärkkäinen piti esitelmän suvun varhaisista vaiheista ja totesi suvun alkujuurien johtavan Vuoksenlaaksoon ja Sydän-Savoon, mistä suvun jäseniä erämaiden asuttamiskauden alkaessa 1550-luvulla siirtyi Kiuruvedelle, Pielavedelle ja Rautalammille. 1600-luvulla suku oli mukana asuttamassa Pohjois-Karjalaa. Sukujuhlan ohjelmassa oli lisäksi Rapakkojoen torvisoittokunnan esityksiä, Jaakko Kärkkäisen esittämää sahalla soittoa ja Hilja Lappalaisen juhlaruno. Menneiden sukupolvien muistotilaisuudessa sunnuntaiaamuna puhuivat dipl.ins. Lauri Kärkkäinen ja kirkkoherra Yrjö Salo.

Sukukokous valitsi Kärkkäisten suvun sukuvanhimmaksi kaupungingeodeetti, dipl.ins. Lauri Kärkkäisen. Sairauden takia uudelleen vaalista kieltäytynyt, 16 vuoden ajan sukuvanhimpana toiminut liikemies J. E. Kärkkäinen kutsuttiin suvun kunniavanhimmaksi. Sukuseuran esimieheksi valittiin kauppat. maisteri Hannu Kärkkäinen Helsingistä. Sukuneuvoston puheenjohtajaksi valittiin maanv. Olavi Kärkkäinen Kiuruvedeltä ja varapuheenjohtajaksi maanv. Aarne Aittapelto Enosta.

Seuraava sukukokous päätettiin pitää kolmen vuoden kuluttua Pohjois-Karjalassa. Sukuhallituksen tehtäväksi annettiin sukuhaaroittain tapahtuvan sukututkimuksen kehittäminen ja uuden sukujulkaisun aikaansaaminen.


Genos 39(1968), s. 26

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1968 hakemisto | Vuosikertahakemisto