GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

En släkt Nylund.

Wold. Backman

Tillägnas minnet av min avlidne
svärfar, rådmannen Carl Nylund.

I ATLE WILSKMANS II:1 ingå stamtavlor för trenne släkter Lybeck, av vilka två direkt härstamma från Lybecks hemman i Kronoby. Den äldsta kända medlemmen av den ena av dessa släkter Jöns Jönsson (Lybeck) var mantalsskriven redan 1647 såsom ägare av såväl Lybecks 1 1/2 mantals skattehemman i Pärus by som ock av det ena Lybecks hemman i Bråtö by om 1 mantal.

Sonen Hans Jönsson Lybeck övertog det senare hemmanet, som efter honom delades mellan hans måg Lars Mattsson och son Johan Hansson. Från denna Johan Hansson Lybeck härstammar den av WILSKMAN med I betecknade släkten Lybeck, vilken i dag som är har en rätt stor utbredning. Från Lars Mattsson och hans hustru Lisa Hansdotter härleder sig nedanskildrade släkt, som sålunda utgått från samma stamhemman.

 

Tab. 1.

I. Lars Mattsson Lybeck. Erhöll genom sin hustru hälften av svärfaderns hemman, det ena av de i Bråtö by i Kronoby belägna hemmanen Lybeck. Hemmanet, som tidigare skattat för 1 mantal, förstorades 1678, då från det andra hemmanet Lybeck i Bråtö, som ägdes av en Johan Mattsson, överfördes 1/2 mantal, så att det härefter var skattelagt för 1 1/2 mantal. När sedermera svärfaderns hemman delades mellan denne Lars Mattsson och svågern Johan Hansson erhöllo vardera lika stor del (3/4 mantal). Delningen skulle dock enligt WILSKMAN föregåtts av ett bolagskap mellan svågrarna 1662. »Vid sommartinget 1694 beklagade Lars sig över, att Johan ville rygga detta avtal och upplåta till Lars endast en systerdel av hemmanet. Rätten lät det bero vid följande förlikning: Lars behöll först åkrarna av det halva mantalet, njutande därtill av det hela mantalet 1/4, men ängarna delades till hälften så av det hela som halva hemmanet». - Gift med Lisa Hansdotter, f. i Kronoby före 1637, död där före 1698, dotter till Hans Jönsson (se ovan).

Barn (födda i Kronoby):

Hans, hemmansägare, tab. 2.

Matts, nämnes första gången i mantalslängden 1689.

 

Tab. 2.

II. Hans Larsson Lybeck (son till Lars Mattsson, tab. 1). Nämnes första gången i mantalslängden för 1689 (de närmaste föregående mantalslängderna saknas), som gift med en Karin, införd första gången 1692. Ärvde av fadern Lybecks 3/4 mantals hemman.

III. Barn:

Lars, f. i Kronoby 18 januari 1693, nämndeman, d. 7 juli 1763. Tab. 3.

 

Tab . 3.

III. Lars Hansson Lybeck (son till Hans Larsson L., tab. 2), f. i Kronoby 18 januari 1693, död där 7 juli 1763 av bröstlidande. Innehade faderns hemman, som han dels erhållit genom arv, dels genom utlösen. Nämndeman. - Gift 1:o med Anna Andersdotter; 2:o med Maria Mattsdotter, f. i april 1687, d. i Kronoby 28 januari 1771 av slag.

IV. Barn (födda i Kronoby):

Anders, f. 1714, hemmansägare, d. troligen 1778. Tab. 4.

Matts, f. 30 april 1725, hemmansägare, d. i Kronoby (på Lybeck) 21 februari 1809 av ålderdom. Ägare av faderns halva hemman (3/8 mantal). - Gift med Brita Larsdotter, f. 21 juni 1721, d. i Kronoby 6 februari 1809 av ålderdom. Efterkommande i rakt nedstigande led till närvarande tid ägare av hemman på Lybeck, Möller och Sabel i Kronoby.

 

Tab. 4.

IV. Anders Larsson Lybeck (son till Hans Larsson L., tab. 3) f. i Kronoby 1714, d. där troligen 1778. Ägare av hälften av faderns hemman (3/8 mantal). - Gift med Margareta Mattsdotter, f. 12 september 1716, d. i Nykarleby landskommun på Drakabacka 12 mars 1805 av ålderdom. Hon hade enligt flyttningsbetyg av 6 september 1768 såsom änka bosatt sig hos sin son Lars.

V. Barn (födda i Kronoby):

Lars, f. 16 maj 1741, hemmansägare, död i Nykarleby landskommun 14 december 1802. Tab. 5.

Matts, f. 3 september 1744. Övertog hemmanet efter fadern. Död i Kronoby 13 januari 1784 av lungsot. - Gift med Malin Andersdotter, f. 10 december 1747, omgift med Matts Eriksson, f. 1754. Familjen bortflyttat 1795.

Anders, f. 2 april 1757, hemmansägare, död i Nykarleby landskommun (Kovjoki) 19 oktober 1808 i feber. Bodde först med brodern Lars på Drakabacka, var så en kortare tid ägare av Pelkos hemman i Nykarleby landskommun (Forsby) samt sedan 1796 husbonde på ett av Hannula hemmanen i Kovjoki (Nykarleby landskommun). - Gift med Anna Hansdotter, f. i Kronoby 1 augusti 1752, d. i Kovjoki 31 oktober 1808 i feber. Hemmanet övergick sedan till sonen Hans Andersson (f. i Nykarleby kyrkoby 16 november 1789, d. i Kovjoki 24 februari 1869 i andtäppa) och sonsonen Jakob Hansson (f. i Kovjoki 2 januari 1813). Denne sålde hemmanet samt köpte 5 mars 1844 ett hemman på Knuts i Ytterjeppo by, som han dock åter sålde 15 mars 1856. Härefter försvinner familjen från kyrkboken, utan att det kunnat utredas vart den begivit sig.

 

Tab. 5.

V. Lars Andersson Lybeck (son till Anders Larsson L., tab. 4), f. i Kronoby 16 maj 1741. Flyttade med familj till Esse 1775 samt därifrån åter 1785 till Nykarleby landskommuns kyrkoby, där han köpte ett av Drakabacka hemmanen (13/96 mantal). Dog här 14 december 1802 av »utmattande sjukdom». - Gift i Kronoby 26 oktober 1763 med Brita Jakobsdotter Still, f. i Kronoby 11 januari 1746, d. på Drakabacka 10 december 1804 av förlamning.

VI. Barn:

Anders, f. i Kronoby 16 juli 1764, d. där 17 juli 1764.

Anna, f. i Kronoby 22 juni 1765. - Gift med Matts Eriksson, f. i Pedersöre 1758, sedermera torpare på Drakabacka. Död där 15 mars 1800 av flussfeber. Hade sju barn.

Margareta, f. i Kronoby 9 februari 1767, troligen död i Esse, ty hon medföljde ej vid flyttningen till Nykarleby.

Jakob, f. i Kronoby 21 augusti 1768, troligen död i Esse.

Lars, f. i Kronoby 4 december 1771, troligen död i Esse.

Hans, f. i Kronoby 18 oktober 1774, hemmansägare, d. i Nykarleby landskommun 23 september 1846. Tab. 6.

Brita Stina, f. i Esse 1777. »Döv och dumb».

Lisa, f. i Nykarleby landskommun 20 oktober 1787, d. där 13 april 1800 av hosta.

Susanna, f. i Nykarleby landskommun 12 februari 1790, d. där s.å.

 

Tab. 6.

VI. Hans Larsson Drakabacka (son till Lars Andersson Lybeck, tab. 5), f. i Kronoby 18 oktober 1774. Övertog hemmanet efter faderns död 1802. Ägde samtidigt en del av Smedsbacka 1810-1811. Sålde vartdera hemmanet 1811 och flyttade med familjen till Karstula s.å., varifrån han dock återvände redan 1812. Därefter landbonde i Sorvist, 1822-26 i Jeppo. Sistnämnda år antecknad som inhysing i Nykarleby kyrkoby. Efter hustruns död och barnens bortflyttning från hemmet ensam på ålderdomen. Rotfattig, bosatt först på Knuts, sedan i Kovjoki, där han avled 23 september 1846 av ålderdom. - Gift i Nykarleby landsk. 14 februari 1800 med Maria Andersdotter Marken, f. i Kovjoki 27 september 1782, d. i kyrkobyn 6 juni 1829 i barnsbörd, dotter till bonden i Kovjoki Anders Andersson Marken och Kajsa Simonsdotter (från Storsoklot).

VII. Barn:

Lars, f. i Nykarleby kyrkoby 27 augusti 1801. Först dräng på Grötas i Jeppo, sedan husbonde där genom giftermål (27 april 1823) med föregående ägarens änka Sanna Lisa Henriksdotter, f. i Munsala 1 augusti 1797 (änka 28 april 1820 efter bonden Matts Ersson Grötas) samt d. i Jeppo 10 december 1826 i hetsig feber. Mannen dog 1 december 1827 genom drunkning. De hade en dotter Maja Lisa.

Anders, antagit namnet Nylund, f. i kyrkobyn 23 september 1802. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.

Matts, antagit namnet Nylund, f. i kyrkobyn 15 januari 1804, styrman, skeppare, d. 25 juni 1856. Tab. 7.

Jakob, f. i kyrkobyn 13 augusti 1806. Sjöman 1832. Försvunnit i obekanta öden.

Brita, f. i kyrkobyn i december 1807, d. där 31 mars 1809.

Erik, f. i kyrkobyn 18 februari 1809. Dräng på olika ställen. Svagsint. Levde åtminstone 1870.

Maria Kajsa, f. i kyrkobyn 19 september 1812. Flyttade till Pedersöre, varifrån hon dock återvände 1834. Död i Nykarleby kyrkoby 13 juli 1849 i lungsot. Ett barn, Maria Sofia, f. i kyrkobyn 10 september 1839, flyttade till Helsingfors 1857.

Johan, f. i kyrkobyn 28 november 1815, d. där 1 augusti 1834 genom olyckshändelse (»ihjälfallen»).

Anna Brita, f. i kyrkobyn 12 oktober 1817, d. i Nykarleby stad 25 maj 1876 i lungsot. - Gift 12 november 1843 med bondsonen, senare sjömannen Jakob Henriksson (Sorvist) f. på Sorvist hemman i Nykarleby landskommun 13 juni 1815, d. i Nykarleby stad 14 februari 1871 i förstoppning. Familjen flyttade till staden, där den 1854 köpte gård i den s.k. Nystaden, som de dock redan 1856 föryttrade. De hade en son Carl Johan, f. 23 oktober 1844, sjöman, försvunnen i obekanta öden, samt döttrarna Maria f. 27 april 1855, gift i Petersburg 5 maj 1882 med guldsmedsgesällen Johan Lindberg (bördig från Tavastehus) samt död i Petersburg 28 april 1891 i lungsot (hade 6 barn, av vilka de 4 yngsta döda vid späd ålder, de två äldsta, Valdemar och Oskar levde vid moderns död) och Hilda Lovisa (f. 25 augusti 1859), som flyttade 1882 till Viborg samt senare till Petersburg, där hon gifte sig 26 december 1890 med skomakaren Anders Miettinen. Deras vidare öden okända.

Gustaf, f. i kyrkobyn i augusti 1819. Sjöman. Försvunnit i obekanta öden.

Alexander, f. i övre Jeppo 1 maj 1821, d. där 11 november 1839 genom drunkning.

Sanna Lisa, f. i övre Jeppo 8 maj 1826, d. i Nykarleby stad 18 mars 1884 i lunginflammation. - Gift i Nykarleby landskommun 26 oktober 1851 med drängen, sedan arbetaren Jakob Mattsson, som senare antog namnet Nybacka, f. i Munsala 24 maj 1823, d. i Nykarleby stad 13 september 1858 av bröstsjukdom. De hade fyra barn, av vilka dock tre avledo i späd ålder av strypsjuka. Den fjärde, Johanna Sofia, f. i Nykarleby stad 18 september 1857, uppnådde vuxen ålder, gifte sig i Nykarleby 13 mars 1898 med sjömannen, sedan sjötullsvaktmästaren Axel Gustaf Löfsten, f. i Nykarleby 1 oktober 1865, d. där i april 1914 i addisonska sjukan. Änkan lever i Nykarleby, gårdsägarinna.

 

Tab . 7.

VII. Matts Hansson Nylund (son till Hans Larsson Drakabacka, tab. 6), f. på Drakabacka i Nykarleby landsk. 15 januari 1804. Första gången intagen i stadens kyrkobok för 1824-33, inflyttningen skedde troligen 1826. Sjöman, senare styrman, skeppare för fartyg på Östersjön. Erhöll burskap i Nykarleby som skepparborgare 6 april 1840, som han dock uppsade 31 december 1849. Skeppare på galeasen Vänskapen 1839-40 samt på skonerten Vänskapen, tillhörig rådmannen A. Dyhr, 1840-44. Med ovannämnda fartyg regelbundna resor på Köpenhamn. Styrman på briggen Elisabet 1847. Erhöll magistratens tillstånd 23 januari 1823 att upptaga tomten 134 i Nystaden (nu 1/2 av 110). Denna tomt försålde N. 29 juni 1840 åt sjömannen Johan Sundqvist. I stället inköpte han en obebyggd tomt (nu tomterna 111 och 112) och uppförde här den ännu kvarstående byggnaden, som han dock åter sålde 27 juni 1847 åt possessionaten Otto v. Essen. Något år senare köpte N. den Kempeska gården 129 (nu tillhörig byggmästare Björklund). Död i Nykarleby 25 juni 1856 i slag. - Gift i Nykarleby 2 april 1826 med Maja Gustafsdotter Högbacka, f. i Nykarleby landskommun 13 maj 1806, död genom drunkning i Nykarleby älv 4 maj 1856, dotter till bondemågen Gustaf Mattsson Högbacka och Lisa Henriksdotter.

VIII. Barn (födda i Nykarleby):

Gustaf, f. 17 september 1826. Sjöman. Styrman. Emigrerat till Förenta Staterna, bosatt i Kalifornien, där han ägde en farm. Antagit namnet Bell. Ogift. Omkommit genom olyckshändelse.

Jakob, f. 16 mars 1828, d. i Nykarleby 11 augusti 1833 i rödsot.

Carl, f. 1 augusti 1838, handlande, rådman, d. 24 mars 1918. Tab. 8.

 

Tab. 8.

VIII. Carl Nylund (son till Matts Hansson N., tab. 7), f. i Nykarleby 1 augusti 1838. Genomgått stadens elementarskola, sedan en kortare tid på apotek. Handelsbiträde hos rådmannen Ch. V. Sundström i Nykarleby under 10 år och därunder 1855 under en termin besökt handelsskolan i Jakobstad. Erhöll burskap som handelsborgare i Nykarleby 21 maj 1863. Öppnade handelsbutik i egen gård (N:o 19) vid torget och drev en på sin tid rätt omfattande minuthandel icke blott i Nykarleby, utan ock från filialer i Jeppo, Alahärmä, Ylihärmä, Kauhava och Lappo. Ägde Frändilä garveri i Kauhava. Bedrev ock exporthandel, främst med havre, råg och tjära. Delägare i skonaren Kiirus, briggen Toimi samt barkskeppen Emilia (1/8) och Carl Gustaf (1/10). Ägde till en början 1/4 av den år 1881 på Långörn byggda skonaren Eko (det sista i Nykarleby byggda fartyg), senare ensam ägare, det såldes till Ekenäs 1898. Tidigare hade N. också under ett antal år ägt jakterna Hoppet, Östersjön och Harald. Korrespondentredare för det år 1873 bildade Nykarleby Ångfartsaktiebolag i och för skeppsfart med den på Alörn ursprungligen som skonert byggda träångaren Zacharias Topelius (50 hästkrafters maskin). En av de fyra direktörerna i det nordfinska ångfartygsaktiebolaget Norden 1870. En av direktörerna för det 29 oktober 1873 i Nykarleby inrättade sjömanshuset. Kvarnbokhållare 1875-80. Medlem i drätselkammaren 24 december 1875. Ägde 1/4 i det bolag, som 21 januari 1879 övertagit Haraldsfors såg och kvarn. Disponent för detsamma till bolagets upplösning, som officiellt skedde 1888. Handelskonjunkturerna hade i slutet av 1800-talet i Nykarleby i hög grad försämrats. Trafiken hade genom den österbottniska banan, som lämnat Nykarleby på sidan, dragits åt annat håll. Hamnen hade genom uppgrundning blivit så gott som otrafikabel. Detta bidrog i hög grad till att också ifrågavarande affärshus gick omkull 1899. - Rådman i Nykarleby 21 januari 1880 till sin död. Svensk- och norsk vicekonsul. Kyrkovärd och kassör. Död i Nykarleby 24 mars 1918 av hjärtfel. - Gift i Nykarleby 27 augusti 1863 med Johanna Silfvast, f. i Nykarleby 25 januari 1837, d. där 17 februari 1893 av lungsot, dotter till sjömannen Anders Jakobsson Silfvast och Maja Greta Högbacka.

IX. Barn (födda i Nykarleby):

Johanna Maria, f. 27 maj 1864. Genomgått fruntimmersskolan i Nykarleby 1880. Dimitterad från lärarinneklassen vid fruntimmersskolan i Helsingfors 1883 och från svenska fortbildningsläroverket i Helsingfors 1889. Elev i Pensionat des Essarts i Montreux okt. 1889-mars 1890. Studerat i Paris april-juni 1890 samt vid Heidelbergs universitet fyra terminer. Avlagt universitetsexamen i franska 1891, i germansk filologi 1900 och praktiskt lärarprov vid normallyceum. Lärarinna i tyska och franska vid reallinjen i klassiska lyceet i Vasa 1897-1916, vilken linje sistnämnda år indrogs. Meddelat språkundervisning även i andra skolor. Pensionerad. Bosatt i Nykarleby.

Anna Elisabet, f. 12 juni 1866. Genomgått Nykarleby fruntimmersskola 1881. Besökt fortbildningsläroverket i Helsingfors 1882-84, Helsingfors handarbetsskola 1885. Ordförande i Martaföreningen i Malax 1904-15. Såsom änka bosatt i Vasa, lärarinna vid Kockska småbarnsskolan i Vasa sedan 1920. - Gift i Nykarleby 12 september 1890 med dåvarande häradshövdingen i Nykarleby domsaga Johan Fredrik Barck, född i Tusby 7 april 1847. Student 22 september 1866. Avlagt domarexamen 15 februari 1870; vicehäradshövding 20 maj 1874. Häradshövding i Nykarleby domsaga 28 juli 1888, i Närpes domsaga 24 mars 1904 (bosatt i Malax). Ordförande i stadsfullmäktige i Nykarleby 1891-1904. Lagman. Död i Malax 6 januari 1920 i hjärnblödning.

Jenny Vilhelmina, f. 28 januari 1868. Genomgått Nykarleby fruntimmersskola 1883. Extra elev vid fortbildningsläroverket i Helsingfors (i tyska och historia) 1886, samtidigt bedrivit musikstudier. Efter studier i Berlin sommaren och hösten 1889 avlagt universitetsexamen i tyska och pedagogik 1890 samt praktiskt prov vid normallyceum. Studieresa till Greifswald sommaren 1897. Avlagt praktiska prov vid seminariet i Nykarleby 1913 och i Ekenäs 1915. Efter flera vikariat ordinarie lärarinna i tyska vid privata svenska lyceet i Kuopio 1896-1900. Lärarinna vid Nykarleby seminariums övningsskola 1915-30. Pensionerad. Delägare (1/3) i gården 108 i Nykarleby.

Ida Mathilda, f. 18 februari 1869. Genomgått fruntimmersskolan i Nykarleby 1887. Besökt fortbildningsläroverket i Helsingfors 1889-91, avbrutit studierna till följd av sjukdom. Genomgått bokföringskurs i Helsingfors. Drätselkamrerare i Nykarleby 16 januari 1899 till sin död. Bokförare vid Nykarleby Sparbank 1909 till sin död. Död i Nykarleby 29 juni 1927 till följd av underlivskräfta.

Augusta Elisabet, f. 12 december 1870. Genomgått Nykarleby fruntimmersskola 1887 samt prof. Asps medicomekaniska institut 1889. Student 15 september 1891. Medicinekandidat 23 december 1897, medicinelicentiat 30 maj 1903. Praktiserande läkare i Jakobstad 1903-17, under denna tid under olika perioder tf. kommunalläkare i Pedersöre, Purmo och Larsmo. Förestått eget barnbördshus i Jakobstad 1906-17. Läkare vid Strengbergska tobaksfabriken i Jakobstad 1906-17 och 1921-22. Praktiserande läkare i Vasa 1917-21. Stadsläkare i Nykarleby sedan jan. 1923. Skolläkare vid olika skolor (Jakobstad och Nykarleby). Ordförande i Folkhälsan i Nykarleby och omnejd sedan 1923. Ordförande i Nykarleby Marta distriktsförbund 1926-27, sedan viceordförande. Ordförande i Nykarleby hälsovårdsnämnd sedan 1923. I egenskap av stadsläkare läkare vid Nykarleby kommmunala sjukhus sedan 1923. Redaktör för Tidskrift för barnmorskor 1912-13. Studieresor till Tyskland 1901, 1904, 1908, 1911, Sverge 1908 och Wien 1925. Korresponderande ledamot av Samfundet Folkhälsan i svenska Finland. Äger jämte mannen Jutbacka gård sedan 1 juni 1927. - Gift i Nykarleby 27 februari 1898 med dåvarande kommunalläkaren i Pedersöre, Purmo och Larsmo, numera provinsialläkaren i Nykarleby distrikt, e. o. professorn, medicine- och kirurgiedoktorn Herman Woldemar Backman, f. i Nykarleby landskommun på Jutbacka 9 mars 1870.

Karl Gustaf, f. 23 januari 1873, d. i Nykarleby 23 maj 1880 i maginflammation.

Helmi Olivia, f. 5 februari 1875, d. 24 januari 1897 i akut tarmåkomma.

Ellen Lydia, f. 27 december 1876. Genomgått fruntimmersskolan i Nykarleby 1892, Handelsskolan i Helsingfors 1896-97. Stationsinspektor på Nykarleby bibana 1899-1906. Sparbankskamrerare i Nykarleby sedan 1927. Äger jämte systern Jenny gården 108 i Nykarleby (2/3).

Ester Emilia, f. 31 maj 1878, d. i Nykarleby 15 april 1882 av tuberkulos.

Eva Maria, f. 10 november 1879. Besökt fruntimmersskolan i Nykarleby och hushållsskola i Helsingfors. - Gift i Nykarleby 7 november 1909 med ingenjören Paul Wilhelm Nessler, f. i Nykarleby 20 februari 1880. Frånskilda 2 juni 1922. Äger efter skilsmässan gården n:o 12 i Nykarleby samt tryckeri och förlagsrätt för tidningen Österbottniska Posten. - Barn (födda i Nykarleby): Carl Wilhelm, f. 10 mars 1912. Genomgått Nykarleby 5 klassiga samskola. Apotekselev. Paul Bertel Nessler, f. 23 augusti 1914, d. i Nykarleby 5 mars 1928 i akut lungtuberkulos.


 

Otryckta källor:

Kyrkoarkiven i Kronoby och Nykarleby.

Statsarkivet: Jordeböcker och mantalslängder till 1799.

Häradsskrivararkivet i Nykarleby: mantalslängder från 1800.

Magistratens arkiv i Nykarleby.


 
Genos 4(1933), s. 106-115

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1933 års register | Årgångsregister