GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Släkten Osberg i Finland.

Georg-Wilhelm Wallgren

Släkten Osberg härstammar från Halland i Sverige. I vårt land har en gren av denna släkt varit bosatt sedan 1840-talet i Helsingfors, där några av dess medlemmar framträtt såsom affärsidkare och ämbetsmän. Den till Finland överflyttade grenen utdog på manslinjen 1915 med apotekaren August Karl Osberg. En kort redogörelse för släktens tidigare generationer och dess öden i Finland kan därför vara motiverad. De älsta släkttabellerna äro uppställda och mig välvilligt meddelade av veterinärdirektören i Malmö ERIK OSBERG.

 

Tab. 1.

Per Clemetson, f. i okt. i Kåphult 1666, d. i Hishult 23/I 1710 - G. 26/V 1695 m. Bengta Lassesdotter från Hishult i Halland.

Son:

Sven Persson, f. 24/II 1706 i Hishult; arrendator på Oshult säteri, d. 25/XI 1766. - Gift m. Bengta Christersdotter.

Son:

Per Svensson Osberg (släktnamnet bildat av ortsnamnet Oshult), f. 25/VII 1733, mjölnare på Värpinge kvarn; d. där 30/III 1785. - Gift m. Bengla Svensdotter från Hishult, f. 1740, d. 1795.

Söner: (bl.a.)

Sven, f. 27/X 1771, mjölnare, d. ?; Karl, mjölnare, d. 1809.

Peter, f. 1777, mjölnare, d. 1853; stamfader för den till Finland överflyttade grenen. Tab. 2.

 

Tab. 2.

Peter (tab. 1), f. i Värpinge i Sverige 5/III 1777; mjölnare i Malmö, överflyttade år 1828 till Helsingfors på uppmaning av sonen Karl August, som 1840 bosatt sig där. Peter Osberg arrenderade i staden en väderkvarn, där han själv ständigt arbetade ända till sin död i kolera 28/VIII 1853. Gift 19/X 1810 med brodern Karls änka Maria, d. 1827. På bilder av Helsingfors från medlet av 1800-talet är kvarnen avbildad invid Brunnsparken.

Son (utom äktenskap med Margareta Albrecht, dotter till komministern i Gärdslöv Erasmus John A. och Petronella Trana):

Karl August, f. 1807, kopparslagarmästare, d. 1863. Tab. 3.

 

Tab. 3.

Karl August (tab. 2), f. i Gärdslöv 23/IV 1807. Gick i lära hos kopparslagarmästare Söderström i Lund 1824-27 och erhöll lärlings- och gesällbrev i Karlskrona 13/III 1834 [1]. Flyttade till Arensburg på Ösel, köpte sig där ett hus och arbetade med att täcka kyrktak och bygga brännerier. Blev 15/IV 1835 upptagen såsom mästare i Revals kopparslagarskrå, då det i Arensburg icke fanns ett självständigt kopparslagarämbete[2]. Hans dotter Marie berättar följande om hans liv. Efter det han vunnit en god ställning i Arensburg, förlovade han sig med en fröken Levisie. Förlovningen bröts dock snart därpå, emedan han vid ett tillfälligt besök i fästmöns hem blev vittne till ett uppträde mellan denna och hennes tjänarinna, varvid han lärde känna henne såsom mycket härsklysten och grov. I kyrkan såg han en söndag kort därpå en förtjusande ung flicka, som han vid första ögonkastet förälskade sig i. Hon hette Anna Juliana Jürgenfeld, f. 16/V 1806 i Arensburg, och var dotter till ekonomievaktmästaren och pedellen Thomas Jürgenfeld, f. 28/X 1764 och Beate Elisabeth Doll, f. 10/I 1779. Osberg gjorde hennes bekantskap, de blevo förlovade och gifte sig i Arensburg 18/VI 1835 g. st. I brist på arbete på Ösel upplöste Osberg sin affär i Arensburg och flyttade med sin familj till Helsingfors. I juli 1840 avreste de med häst från Arensburg till Kuiwast. Under färden föll den lilla fyra månader gamla Marie från åkdonet, dock utan att skada sig. Från Kuiwast seglade familjen med en skuta till Helsingfors. Dynor och bolster radades i en stor hög och därpå lades den lilla flickan. Under färden uppstod en svår sjögång och alla blevo svårt sjuka. Då det senare lugnat något och man skulle se efter Marie, var hon spårlöst försvunnen. Det antogs redan att hon fallit över bord, men stor blev glädjen, då hon halvkvävd återfanns under alla bolster och dynor.

Karl August Osberg

Anna Juliana Osberg,
    f. Jürgenfeld

Karl August Osberg.

Anna Juliana Osberg,
f. Jürgenfeld.

Oljeporträtt av J. E. Lindh hos handlanden Carl Stempel i Reval.

I Helsingfors hyrde Osberg en verkstad och 1845 köpte han sig eget hus vid Mikaelsgatan av Wiek och uppställde där sin verkstad, vilken snart uppblomstrade. Han uppköpte till billigt pris gamla svenska kopparnödmynt, som i hans verkstad förvandlades till glänsande kokkärl och inbringade kopparslagarmästaren en stor vinst. Särskilt under orientaliska kriget 1854-55 gjorde han på kronoleveranser lysande affärer och inköpte då Nupurböle egendom. Karl August Osberg dog av lunginflammation i Helsingfors 5/IX 1863 och hans hustru av kräfta 13/V 1869. På begravningsplatsen i Helsingfors finnes ett gjutjärnsmonument inom ett gjutjärnsskrank.

Barn:

Oskar Peter, f. 1836, ingenjör, d. 1901. Tab. 4.

August Karl, f. i Arensburg 16/XI 1837 g. st. Genomgick tekniska realskolan i Helsingfors. Elev hos apot. Ganger i Petersburg 1/IV 1855 och Collan i Helsingfors 1/XII 1859. Farmaceut 26/VI 1860. Konditionerade hos apot. Collan och Vikberg i Helsingfors. Provisor 30/V 1864. Konditionerade därefter hos apot. E. J. V. Salingre från aug. 1864 till slutet av 1869. Förestod enligt förordnande av 27/I 1870 under två år Mellins apotek i Helsingfors. Erhöll privilegier å andra apoteket därst. 1/V 1872. Apotekare 30/VIII 1872. Sålde sitt apotek 1890. Ledamot i direktionen för farmaceuternas pensionskassa sedan dess stiftelse 1864. Ordförande i nämnda kassa 1882-1894. Död ogift 25/X 1915 i Helsingfors av åderförkalkning och begr. i den Osbergska familjegraven. Han testamenterade en summa till Likbränningsföreningen i Finland.

Marie Adelheid, f. i Arensburg 22/III 1840. Besökte Kjöllerfeldtska skolan i Helsingfors. - Gift 10/XII i Helsingfors m. ingenjören August Herman Bade, f. 26/III 1832 g. st. i Reval, d. 12/III 1906 i Petersburg. Hon bodde efter mannens död i Borgå och dog där 16/XII 1917 av paralysis agitans. Begr. på Näsebacken i Borgå.

Julius Rudolf, f. 1842, statsråd, d. 1910. Tab. 5.

Eline Jürgine, f. 2/II 1844, d. i Helsingfors 8/XII 1844 i »tandplågor».

Elise Leontine, f. i Helsingfors 4/XI 1845. Genomgick svenska fruntimmerskolan därst. Död i Reval 23/IV 1933 av ålderdom. - Gift 7/VII 1868 i Helsingfors m. köpmannen i Reval Theodor Carl Stempel, f. 27/VII 1837 g. st., d. 23/IV 1894 g. st.

Anna Beata, f. i Helsingfors 16/XII 1849, d. där 25/VIII 1850 av rödsot.

 

Tab. 4.

Oskar Peter (tab. 3), f. i Arensburg 28/IV 1836, ingenjör och fabrikant i Helsingfors. Genomgick tekniska realskolan i Helsingfors och bedrev 2 år studier i England. Övertog med sin svåger August Herman Bade sin faders verkstad vid Mikaelsgatan i Helsingfors. Här bedrevo de under firmanamnet Osberg & Bade bl.a. åkdonsfabrikation. 16/1 1863 inköpte de arrenderätten till området »Villa Necken» i Sörnäs jämte äganderätten till å densamma uppförda mekaniska verkstad för 34,000 rubel (= 130,000 fmk). Rörelsen utvidgades under olika tider ansenligt och särskilt för kriget 1877-78 levererade de ett betydande parti trossvagnar och patronlådor. Samtidigt tillverkades godsvagnar för dåvarande Hangö-Hyvinge järnvägsbolag. Dessa tider sysselsattes ända till 1,000 arbetare. Till följd av en förödande eldsvåda i fabriken 25/X 1875 samt depressionen efter rysk-turkiska kriget råkade det O:ska företaget i finansiella svårigheter, varefter det på konkursauktion 5/9 1882 inköptes av dåvarande senatskanslisten Julius Rudolf Osberg (tab. 5). Verksamheten fortsattes under firmanamnet »Osbergska Verkstaden» och sköttes av Oskar Peter 0. ensam tills den genom ett förberedande avtal av den 18/XI 1891 genom fusion med »Brobyggnadsbolaget» ombildades till det nuvarande stora »Maskin- och Brobyggnads A/B», i vilket han var suppleant i direktionen 1892-1899 (2). Oskar Peter dog av leversjukdom i Helsingfors 14/IV 1901. - Gift i Helsingfors 23/I 1864 m. Olga Helena Clopatt, f. i Helsingfors 20/III 1844, d. där 10/XII 1906, dotter av konditorn Conrad Clopatt, inflyttad från Schweiz, och Orsina Vilhelmina Catani.

Oskar Osberg

Oskar Osberg.

Dotter:

Karin, f. i Helsingfors 21/XI 1864. - Gift där 21/IV 1888 m. brandchefen i Helsingfors Gustaf Fredrik Wasenius, f. på Vik i Helsinge 10/III 1863.

 

Tab. 5.

Julius Rudolf (tab. 3), f. i Helsingfors 19/I 1842; student 22/IX 1862, nyl.; domarexamen 15/XII 1870; auskultant i Åbo hovrätt 16/I 1871; extra kopist i senatens justitiedepartement. 31/III 1871; vicehäradshövding 20/XII 1872; kopist i sagda departement 24/XII 1874; kanslist 21/VI 1880; registrator 25/IV 1885; protokollssekreterare 1/X 1885; riddare av Vasaorden 1881, RSt. AO 3 kl. 25/IV 1891 och RSt. Sta 2 kl. 29/IV 1894; erhöll på begäran avsked 4/III 1896; hugnad med referendariesekreterare n.o.v. 26/V 1896 och statsråds titel 30/IV 1899. Inköpte »Osbergska Verkstaden» 5/9 1882 och innehade den till 20/IV 1892, varefter han blev aktionär och direktionsmedlem i Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget. Ägde Domargård i Borgå sn. 1877-1898, då han skänkte den åt sina två döttrar; bosatt i Helsingfors och död där 28/IV 1910 av sockersjuka. - Gift i Helsingfors 23/IX 1873 m. Adèle Therese Schiefner, f. i Helsingfors 15/IX 1845 och d. där 2/IX 1915, dotter av konsuln Ignatz S. och Therese Amalie Steinberg.

Syskonen Osberg

Syskonen Osberg på Domargård 1895.
August, Julius, Oskar Osberg.
Elise Stempel, Marie Bade.

Barn:

Helene Therese, f. i Helsingfors 15/VII 1874. - Gift där 23/IX 1896 m.f.d. guvernören i Viborgs län, direktören i Nordiska Föreningsbanken, kammarherren friherre Birger Gustaf Samuel von Troil, f. i Vasa 12/III 1868, d. i Helsingfors 13/X 1926.

Alice, f. i Helsingfors 23/XII 1875. - Gift där 19/II 1898 m. översten Artur Lindberg, f. i Loppis 10/VIII 1871.

Ignatz Oskar, f. i Helsingfors 7/X 1877, stud. från Nya svenska läroverket 16/V 1895, nyl.; studerade vid universitetet utan att avlägga någon examen; bedrev studier i Wien 1904 pappersingenjör vid därvarande pappersakademi; anställd vid Läskelä bruks kontor 1905-08 samt innehade senare ett affärskontor i Sordavala och öppnade där den första biografen. Död ogift av lungsot på Nummela sanatorium 26/II 1915, begr. i Schiefnerska familjegraven i Helsingfors.

Elsa, f. i Helsingfors 13/XI 1883, d. där 11/IV 1891 av tuberkulös hjärnhinneinflamation.

 

[1] St. Canuti-Gilde arkiv i Reval.

[2] Gripenberg, Maskin- och Brobyggnads Aktiebolaget 1892-1932.

 
Genos 4(1933), s. 30-36

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1933 års register | Årgångsregister