GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus - Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur

Uudempaa kotimaista kirjallisuutta. - Nyare inhemsk litteratur.

Backman, Wold., Högbacka hemman i Nykarleby och dess ägare. Den s.k. Högbacka släkten. (Övertryck från Österbottniska Posten n:o 38, 40, 42, 45, 47, 49 o. 51, 1932).

Backman, Wold., Forsbacka och dess ägare. (Övertryck från Österbottniska Posten N:o 8, 10, 13 och 15, 1933).

Backman Wold., Nykarleby stamapotek 150 år. Några anteckningar. (Övertryck från Österbottniska Posten n:o 27, 1932).

Boström, H.J., Suomen muistorahat. I. Henkilömitalit ja -plaketit. Helsinki 1932. Otava.

Finska Läkaresällskapets Handlingar LXXIV, Januari 1932. Helsingfors 1932. Inneh. bl.a.:
   Fagerlund, L.W., Klas Richard Sievers +. Minnestal vid Finska Läkaresällskapets årsmöte den 23 januari 1932.
   Sievers, Richard, Läkare under gångna tider. Medicinalchefer och arkiatrar i Finland under 1800-talet.

Granit-Ilmoniemi, E., ja Ilmoniemi, Arvi, Sakari Topeliuksen esivanhemmat. Helsinki 1933. Kustannus-Osakeyhtiö Airut.


Pipping, Hugo E., Jean Cronstedt 1832 11/11 1932. Minnesskrift. På uppdrag av Nordiska Föreningsbanken utarbetad av. Helsingfors 1932.

Heikinheimo Ilmari, Kaarle Aksel Gottlund. Elämä ja toiminta I. Ensimmäinen työkausi. Porvoo 1933.

Rinne, Juhani, Pyhä Henrik, piispa ja marttyyri. Professori Yrjö Kajavan avustamana. (Suomen kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia XXXIII). Helsinki 1932. Otava.

Castrén, Kaarlo, Kiveliön suuri herättäjä Lars Levi Læstadius. Elämäkerta. Helsinki 1932. Otava.

Kihlman, Erik, Mikael Lybeck. Liv och diktning. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXXXII). Helsingfors 1932.


Kaupunkien Yleinen Paloapuyhdistys 1832-1932. Muistojulkaisu. Helsinki 1932.

Städernas allmänna brandstodsförening 1832-1932. Minnesskrift. Helsingfors 1932.

Sundblom, T., Historik över Helsingfors Pant-Aktiebolags femtioåriga verksamhet 1882-1932. Helsingfors 1933.

von Wright, Tor, The spool industry in Finland. Issued by The Finnish Spoolmakers' Association. Helsingfors 1932.

Wilh. Schaumans Fanerfabrik Aktiebolag. 1912-1932. Jyväskylä 1932.

Vartiainen, A., Kajaanin kaupungin historia I. Isonvihan loppuun. Kajaani 1931.

Raevuori, Yrjö, Laukon omistajia ja vaiheita. Tampere 1932.

Rauman kaupungin historia II. Lähteenoja, Aina, Rauma 1600-1721. Rauma 1932. Sis. liitteenä sukuluetteloja. Raumalaisia sukuja:
   1. Brygger-Raumannus.
   2. Gebhardt.
   3. Leistenius.
   4. Rennerus.
   5. Simo Paavalinpojan suku (Raumannus-, Paulinus-, Lillienstedt, Lagerflycht, Lindheim).
   6. Sonkki el. Sonck.
   7. Tolvainen.

Tarmo, K.V., Rauman yhteislyseo kaupungin omistamana oppilaitoksena. Eräitä tietoja koulun vaiheista vv. 1893-1928. Rauma 1933.

Rengon seurakunnan omaisuus 31.12.1932. Muistiin merkinnyt K.V. Elovaara. Hämeenlinna 1932.

Suova, Eino, Turun puhelinlaitos 1882-1932. Turku 1932.

Suova, Eino, Telefoninrättningen i Åbo 1882-1932. Till svenska av Arne Wahlroos. Åbo 1932.

Turun Tyttölyseo (Turun Suomalainen Tyttökoulu) 1882-1932. (Painettu 50-vuotisjuhlaan). Turku 1932.


Alanen, Aulis J., Etelä-Pohjalaisen Osakunnan historia 1908-1933. Forssa 1933.

Jutikkala, Eino, Läntisen Suomen kartanolaitos Ruotsin vallan viimeisenä aikana I-II. (Historiallisia Tutkimuksia julkaissut Suomen Historiallinen Seura XV, 1, 2 Helsinki 1932.

Waris, Heikki, Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin Pitkänsillan pohjoispuolelle I. (Historiallisia Tutkimuksia julkaissut Suomen Historiallinen Seura XVI, 1). Helsinki 1932.

Juhlajulkaisu 24 II. 1933. Julkaissut kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta vuosijuhlaansa 24. II. 1933. Kauppakorkeakoulun oppilasyhdistyksen ja sen seuraajan Kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan 21-vuotisen toiminnan johdosta. (Kansilehdellä: Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan juhlajulkaisu). Toimituskunta: G.A. Hannén, Kaarlo Karhi, Juha Laurila, Gunnar Vikstedt. Helsinki 1933.

Kyrönmaa III. Etelä-Pohjalaisen Osakunnan 25-vuotisjulkaisu. Forssa 1933.

Palmén, Einar, Suomen kunnansairaalalaitos 50-vuotias (1881-1931). Eripainos Suomen Lääkäriliiton Aikakauslehden kunnanlääkäriosastosta vuosilta 1931-33 (6 numerosta). Helsinki 1933.

Sampsa 1907-1932. Juhlajulkaisu 25-vuotisjuhlaan. Vammala 1932.

Gummerus, Herman, Studentföreningen U. V:s historia. Tecknad av, på uppdrag av Vasa nation. Helsingfors 1933.

Ylioppilaskunnan Laulajat 50 vuotta. 1883 huhtikuun kuudes päivä 1933. Toimituskunta: Toivo Aro, Matti Keijola, Yrjö Laine, Tauno Nurmela, T.J. Pohjakallio, E.J. Saarinen, Lauri K.J. Tukiainen, Helsinki 1933.


Femte nordiska historikermötet i Helsingfors den 7-10 juli 1931. En redogörelse utarbetad av Ragnar Rosén. Helsingfors 1933.

Viides pohjoismainen historiantutkijain kokous Helsingissä heinäkuun 7-10 p. 1931. Helsinki 1933.

Finsk Tidskrift T. CXIII, h. 4-6, T. CXIV, h. 1-3. Helsingfors 1932, 1933.

Finskt Museum XXXVIII-XXXIX, 1931-1932. Redaktör: K.K. Meinander. Helsingfors 1932.

Suomen Museo XXXVIII-XXXIX, 1931-1932. Toimitus: T.I. Itkonen, Aarne Äyräpää. Helsinki 1932.

Historiallinen Aikakauskirja 30. vuosik. 1932, v. 3-4; 31. vuosik. 1933, v. 1, 2.

Historiallinen Arkisto toimittanut Suomen Historiallinen Seura XXXIX. Helsinki 1932. Sis. m.m.:
   1. Jaakkola, Jalmari, Lisiä 1200-luvun kirkollismaallisen ylimystömme historiaan.
   2. Blomstedt, Kaarlo, Aatelin maanhankinnasta 1500-luvulla. Suuntaviivoja ja menettelytapoja.
   3. Ström, Halvdan, Korsholms kungsgård åren 1556-1622.
   5. Mikkola, J.J., Inkerinmaan kreikanuskoisten käännytyksestä vuosina 1683-1700.
   7. Cederberg, A.R., Johan Albert Ehrenströmin kirjallista jäämistöä vuosilta 1787-1789.
   8. Donner, Harry, Löjtnant Wilhelm Gyllenskiepps krigsdagbok år 1789.

Historisk Tidskrift för Finland. Årg. 17, 1932, h. 4; årg. 18, 1933, h. 1.

Kalender utgiven av Svenska Folkskolans Vänner 1932, 47:e årg. Helsingfors 1932.

Gardberg, Carl-Rudolf, Svenska Folkskolans Vänners publikationer 1882-1932. Systematisk förteckning. Uppgjord av. Helsingfors 1933.

Suomen Valtiokalenteri vuodeksi 1933 julkaissut Helsingin Yliopisto. Helsinki 1932.

Finlands Statskalender för året 1933. Utgiven av Helsingfors Universitet. Helsingfors 1932.


Runeberg, Johan Ludvig, Samlade skrifter I. Under redaktion av Gunnar Castrén och Martin Lamm. (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland CCXXXIV). Helsingfors 1933.


Genos 4(1933), s. 64-67

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1933 hakemisto | Vuosikertahakemisto