GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Walstenius

Ilse Johnsson

A. W. Westerlundin matrikkeliteoksessa Turun hovioikeudesta mainitaan - W. G. Laguksen vastaavaan vanhempaan teokseen nojautuen - aatelittoman luokan asessorista Jakob Walsteniuksesta, että hän olisi ollut ensimmäisessä aviossaan naimisissa »N. N. Ericsdotter Achreliuksen» kanssa, »som var dotter till professorn vid Åbo Academi Eric Danielsson Achrelius». Toinen puoliso (vihitty 26.2.1657) oli Christina Klöversköld, k. 1693. Tämän nimi lienee kuitenkin ollut Elisabeth, sillä m.m. Turun tuomiokirkon kirkontileissä (vihittyjen luettelossa 1657) sekä Turun manttaaliluetteloissa vuodesta 1657 on aina Elisabeth (myös Lisbeth). Alceniuksella Genealogia Sursillianassa on Elisabeth, (kuten Sursillianan ns. Terseruksen versiossa, joka lienee 1660-luvulta) samoin Elgenstiernalla; Jully Ramsaylla sensijaan Christina.

Läpikäytyäni, tosin pinnallisesti, Turun tuomiokirjat vuosilta 1656-1710 sekä Turun Akatemian konsistorin pöytäkirjoja samoilta ajoilta, en ole löytänyt mitään mikä tukisi olettamusta Walsteniuksen ensimmäisestä avioliitosta. Jos vielä ottaa huomioon sen tosiseikan että professori Achrelius vasta 14.5.1643 solmi avioliiton piispa Rothoviuksen tyttären Margaretan kanssa sekä että heille 1644 syntyi poika Daniel, sittemmin Turun Akatemian professori, jää tämä avioliitto sangen epätodennäköiseksi, olisihan oletettu vaimo vihittäessä ollut n. 10-vuotias; Achrelius oli tiettävästi vain kerran naimisissa. Sursillianan varhaisversiossa mainitaan lisäksi Jakob Wahlstenius vaimona vain »Elisabeth Aron Klöfwerbladz dr». Lisäksi Consist. Ecclesiast. Aboense 1656-61 siv. 84 kerrotaan: 22. Jun. 1657 »Taltes om w Jacobo Walstenio Not. i den Höglofliga Kongl. Hovrätten, som nästan för snart kom fram och hade aflat barn mz sin hust. nämbl 6 wekor efter brölloppet» ... »och tyckt nogot wara skedt som eij bordhe,» jolloin Walstenius pyysi piispaa sakottamaan häntä.

Senjälkeen kun Elisabeth Klöversköld oli kuollut (hautausmaksu 27.7.1693) ja Walstenius (maksu 6.11.1694), käräjöivät heidän lapsensa vuosikausia saadakseen edes äidinperintönsä, sillä isänperintö oli sidottu takaukseen johon Walstenius oli mennyt vävynsä Hans Wiensin puolesta. Oikeus ratkaisikin asian 1701 lasten hyväksi. Tässäkään jutussa ei puhuttu sisarpuolista Elisabet Klöfverblad - Klöfversköld oli hänkin piispa Rothoviuksen tyttärentytär, joten sekaannus on voinut johtua tästä.


Genos 40(1969), s. 30

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1969 hakemisto | Vuosikertahakemisto