GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Sarelius

Ilse Johnsson

Pohjalaisen osakunnan nimikirjassa I on numerolla 396 Iohannes Erici Sarelius, sacellanus Kemioensis. Obiit 1737. Ibidem. Hänestä sanotaan: Sukunimi lienee otettu Kemissä olevan Saaren eli Sotasaaren talon mukaan j.n.e. Saman Nimikirjan IV osassa on seuraava oikaisu: - Johannes Sarelius. N:o 405 veli. Vht Oulul. kauppias Erkki Matinpoika Saarela ja Elisabet Tasainen. Tutkiessani Pohjois-Suomen laamannikunnan tuomiokirjaa Ö 10 v. 1699 siv. 1691-92 löysin kuitenkin seuraavan kiintoisan maininnan: »Det förekom Erich Erichson Såta Sari ifrån Kiemi Sochn, kunnandes fuller intet bewijsa någon Häradsdom, som han i sin skriftel. inlagda klagan förmäler, hwarmedelst skall efter dess Broders Studiosi Johannis Sarelij begiäran deras Bördehemman af 1/2 Mantals Skatte blifwa dömt till klyfning bröderne emellan j.n.e.

Tarkistin asiaa tutkimalla Kemin rippikirjoja vuodesta 1699 lähtien. Niistä ilmeni tuomiokirjan tietoja. V. 1699 Saare: Erich Saare obiit, Elin hustro, Erich son, 1705- Hr Johan Sarelius, Marg. piga. Erich broder, husbonde, Elisab. hustro. Vuoden 1710 jälkeen mainitaan myös Sareliuksen vaimo Dorotea Mört (»kom. 12.8.1710.») Sarelius solmi avioliiton Torniossa: »Bet: Herr Johan Sarelius lysning och Pället 1.24.» Dorotea Mört oli syntynyt 1685. Hänen kuolinaikaansa tai -paikkaansa en ole löytänyt. Sarelius itse kuoli Kemissä, emäseurakunnan kappalaisena 19.12.1736 54 vuotiaana. Tämä kuolinikä, joka antaa syntymävuodeksi 1682, ei voine olla oikea, koska Sarelius matrikkelitietojen mukaan on jo 1691 ylioppilaana Turussa ja 1694 Upsalassa. Kirjoitin Kemiin koska ajattelin että kuolleitten kirjojen jäljennöksessä olisi ollut virhe, mutta sain sieltäkin saman iän. Sareliuksen vanhemmat olivat siis talollinen Erkki Sotasaari ja tämän vaimo Elin Hannunt. Kanto (k. 1704).


Genos 40(1969), s. 30-31

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1969 hakemisto | Vuosikertahakemisto