GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Sukuyhdistysuutisia - Släktföreningsnytt


Vesteristen sukukokouksessa Rautalammilla seurojentalossa oli läsnä n. 150-200 suvun jäsentä 25.8.1968. Sukukokouksen valmistelevan toimikunnan puheenjohtaja opettaja Fredrik Vesterinen avasi kokouksen. Rautalammin kunnan tervehdyksen esitti valtuuston puheenjohtaja talousneuvos Lasse Varis.

Sosionomi Heikki Vesterinen piti esitelmän suvun varhaisimmista vaiheista todeten, että suku on lähtöisin Karjalan Kannakselta, Äyräpään kihlakunnasta.

Kokouksessa valittiin 15-henkinen sukuneuvosto, joka puolestaan valitsi puheenjohtajaksi opettaja Fr. Vesterisen, varapuheenjohtajaksi pankinjohtaja Lasse Vesterisen ja sihteeriksi äänitarkkailija Jorma Vesterisen. Työvaliokuntaan valittiin puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi sosionomi Heikki Vesterinen (p.j.).

Seuraava kokous päätettiin pitää sukuneuvoston määräämässä paikassa.


Genos 40(1969), s. 34

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1969 hakemisto | Vuosikertahakemisto